blog featured image

Man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda. I en tid av kriser och uppbrott är det därför nödvändigt att förbereda sig på flera olika scenarier. Vi har satt ihop ett antal strategier som du kan använda dig av för att behålla anställda, utifall ekonomin förbättras eller försämras.

Den vardag vi brukade ta för givet håller på att falla isär, och det kan märkas på ekonomin. Två år av pandemi med tillhörande sociala nedstängningar, kriget i Ukraina, inflation och skyhöga energipriser har tärt på företagen och förändrat förutsättningarna för hur man framgångsrikt kan bedriva affärer.
 
Det är en osäkerhet som inte bara påverkar företagsledare och chefer. Det drabbar även anställda som blir osäkra på sin anställning framöver.
 
Kriser ger nya förutsättningar för framtiden. Men det är värt att komma ihåg att det också kan vara en språngbräda för nya möjligheter. "Låt aldrig en bra kris gå till spillo", lär Storbritanniens premiärminister Winston Churchill ha sagt under andra världskrigets mörka dagar. Och det finns en sanning att hämta i det, för det är i krisen som nya idéer och lösningar uppfinns. Precis som det är i krisen som ledare kläcks och kommer till sin rätt.
 
Vi har samlat ett antal användbara strategier för att behålla anställda, så att du kan lotsa ditt företag och dina anställda säkert genom tider av ekonomiska upp- och nedgångar.


När ekonomin blomstrar kan du:

1. Fokusera på medarbetarutveckling

När det är ekonomiska framgångar för företaget är det viktigt att medarbetarna känner det också. Ett självklart sätt att göra detta på är genom att fokusera på den enskilde medarbetarens kompetensutveckling. Det kan exempelvis vara att erbjuda kurser och fortbildning, nya roller och ansvarsområden. Tänk på framtiden – för alla i företaget.

2. Var lyhörd för dina anställda

Efter detta är det också viktigt att vara lyhörd. Det kan handla om att medarbetaren vill ha en löneförhöjning, fler personalförmåner eller bara mer flexibilitet i vardagen. Under konjunkturuppgångar finns det luft i ekonomin och om de anställda inte känner något av den allmänna uppgången i form av förbättrade arbetsvillkor finns det starka incitament för dem att söka sig någon annanstans. Så lyssna, var ärlig och involvera medarbetarna i beslutsfattandet. Det ger en känsla av ägarskap och ökar engagemanget.

3. Förstärk kunskapsdelningen mellan medarbetare och chefer

Att söka råd eller kunskap är för vissa medarbetare förknippat med osäkerhet och därför kommer de oftast att vända sig till den kollega de känner sig mest trygg med om de behöver professionell input. Här är det din roll som chef att skapa ett tryggt utrymme där kunskap kan delas mellan chefer och medarbetare. För vem vet, kanske kan arbetsflödena och rutinerna effektiviseras med professionell sparring uppifrån eller under?

4.  Bjud in till sociala evenemang

Evenemang och sammankomster utanför arbetstid skapar sociala band och skapar gemenskaper. Detta kan påverka arbetsglädjen och därmed även produktiviteten.


Tyvärr finns det också all anledning att förbereda sig på att tiderna kan vända till det sämre. När ekonomin generellt är på tillbakagång är det viktigt att du kan:

1. Behålla motivationen hos dina anställda

I tider av ekonomisk osäkerhet tänker människor på framtiden och hur de kommer att klara sig. Detta gäller även dina anställda. Här är det din uppgift som chef att visa att du – trots osäkerheter – fortfarande kan erbjuda dem en framtid. Det kan vara genom att erbjuda alternativa karriärvägar, möjligheter till personlig och professionell utveckling och genom att fokusera på de positiva aspekterna av arbetet som ger mening i vardagen.

2. Stärk enheten

Ett sätt att skapa mening är genom att stärka gemenskap och enighet på arbetsplatsen. Detta kan ske genom teambuildingövningar, ökat samarbete eller sociala evenemang. Det är bevisat att medarbetare finner glädje och motivation i sociala gemenskaper och starka kollegiala relationer. Om de känner en glädje i att komma till jobbet och vara en del av en gemenskap, kommer de också att vara mindre villiga att leta efter andra karriärvägar.

3. Kommunicera ärligt

Enheten kan också se över anställningsförhållanden och roller. Genom att skapa en öppen kommunikationskanal mellan medarbetare och chefer kommer du att kunna göra regelbundna uppdateringar om företagets ekonomiska situation och planer. Kom ihåg att vara ärlig, öppen och lyhörd i din kommunikation. Kommunikationskanalen kommer också att ge dina medarbetare möjlighet att säga sitt, precis som den kan användas för kunskapsdelning, professionell sparring och för att dela idéer som kan gynna verksamheten. Se till att det inte bara är vinster, utan också förluster som kan delas. Det kommer också att ge dig möjlighet att bättre leda dina medarbetare genom svåra tider.

4. Ge dina anställda trygghet i anställningen

Finanskriser är aldrig roliga, och uppsägningar kan bli nödvändiga när budgeten skärs ned. Det du som chef kan göra är att ge dina värdefulla medarbetare trygghet genom osäkra tider, så att de inte i onödan fruktar ett uppsägningsmeddelande. Det kommer också att stärka lojaliteten.

 

Är du redo att förbättra möjligheterna till att få dina anställda att stanna kvar? Så kan Talentech hjälpa dig!