blog featured image

Koskaan ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kriisien ja muiden taloudenhäiriöiden aikana on tärkeää varautua useisiin mahdollisiin skenaarioihin. Olemme koonneet yhteen erilaisia strategioita, joita voit hyödyntää työntekijöidesi sitouttamiseen riippumatta siitä kukoistaako talous vai onko se taantumassa. 

Se jokapäiväinen elämä, johon olimme ehtineet tottua, on nyt häiriötilassa ja se vaikuttaa myös talouteen. Kaksi pandemiavuotta sulkutilassa, Ukrainan sota, inflaatio ja jyrkkä energian hintojen nousu ovat vaikuttaneet yrityksiin negatiivisesti ja vaikeuttaneet niiden toimintaa, mikä puolestaan on muuttanut menestyvän liiketoiminnan edellytyksiä. 

Elämme epävarmuuden aikaa, joka ei vaikuta pelkästään yrityksiin ja johtajiin, vaan myös työntekijöihin, jotka saattavat olla huolissaan työllisyystilanteestaan ja omasta arkipäivän maksukyvystä enemmän nyt kuin normaaleina aikoina. 

Kriisit luovat uusia ehtoja tulevaisuudelle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kriisi voi olla myös ponnahduslauta uusiin ulottuvuuksiin ja mahdollisuuksiin. "Älä koskaan anna hyvän kriisin mennä hukkaan." Tämä on lause, jonka Britannian pääministeri Winston Churchillin kerrotaan lausahtaneen yhtenä synkkänä päivänä toisen maailmansodan aikana. Ja tässä lausahduksessa on osa totuutta, sillä kriisien aikana syntyy usein uusia ideoita ja ratkaisuja. 


Olemme koonneet yhteen hyödyllisiä strategioita työntekijöiden säilyttämiseen vaikeina aikoina, jotta voit johdattaa yrityksesi ja työntekijäsi turvallisesti talouden nousukauden ja taantuman läpi.

Kun talous kukoistaa (tai ainakin paranee huomattavasti), voit toimia näin:

1.  Keskity työntekijöiden kehitykseen

Silloin kun yrityksesi kokee positiivista taloudellista kehitystä, on tärkeää, että myös työntekijät tuntevat sen. Ilmeinen tapa näyttää se on keskittyä yksittäisen työntekijän osaamisen kehittämiseen. Tämä voi mm. tarkoittaa kursseja ja täydennyskoulutusta sekä uusia rooleja tai vastuita. Pidä katseesi tulevaisuudessa ja saman pitäisi koskea kaikkia yrityksesi työntekijöitä. 

2. Ole avoimin mielin ja kuuntele työntekijöitäsi 

Yllä olevan lisäksi on myös tärkeää kuunnella työntekijöitäsi ja olla avoin. Voi olla, että työntekijäsi haluaa palkankorotuksen, enemmän työetuja tai vain suurempaa joustavuutta jokapäiväiseen työelämään. Suhdanteiden aikana tuloksena on usein suurempi ylijäämä, ja jos työntekijäsi eivät koe yleistä noususuhdannetta parantuneiden työolojen muodossa, heillä on suurempi todennäköisyys etsiä töitä toisesta yrityksestä, joka tarjoaa paremmat työolot. Joten kuuntele, ole rehellinen ja ota työntekijäsi mukaan päätöksentekoprosessiin. Se antaa omistajuuden tunteen ja lisää sitoutumista yritykseesi. 

3. Vahvistaa tiedon jakamista työntekijöiden ja esihenkilöiden välillä

Osalle työntekijöitä sparrauksen ja tiedon etsiminen tarkoittaa epävarmuutta, minkä vuoksi he usein kääntyvät sen työkaverin puoleen, jonka kanssa viihtyvät parhaiten, etenkin silloin kun he tarvitsevat ammatillista neuvoa. Tämän vuoksi sinun roolisi esihenkilönä / johtajana on luoda turvallinen tila, jossa tietoa voidaan jakaa avoimesti ja rehellisesti esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä. Koska kuka tietää miltä suunnalta parhaat ideat työnkulun ja rutiinien tehostamiseen tulevat? 

4. Kutsu työntekijäsi sosiaalisiin tilaisuuksiin

Tapahtumat ja kokoontumiset työajan ulkopuolella luovat sosiaalisia siteitä ja yhtenäisyyden tunnetta. Sillä voi olla positiivinen vaikutus työtyytyväisyyteen ja sitä kautta myös tuottavuuden parantaminen.


Valitettavasti on myös monia syitä varautua muuttuviin aikoihin. Kun talous on taantumassa, on tärkeää, että pystyt:

1. Säilyttämään työntekijäsi motivaation

Taloudellisen epävarmuuden aikoina ihmiset usein miettivät tulevaisuutta ja murehtivat, kuinka he pärjäävät. Tämä koskee myös sinun työntekijöitäsi. Sinun tehtäväsi johtajana tai esihenkilönä epävarmoina aikoina on näyttää työntekijöillesi, että voit silti tarjota heille tulevaisuuden taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Tämä voi tarkoittaa vaihtoehtoisen urapolkujen tai muiden mahdollisuuksien tarjoamista henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen, mikä antaa mahdollisuuden keskittyä työn positiivisiin puoliin, jotka antavat merkityksen jokapäiväisessä elämässä.

2. Vahvista ryhmähenkeä

Yksi tapa luoda tunnetta yhteenkuuluvuudesta on vahvistaa yhtenäisyyttä ja yhteishenkeä työpaikalla. Tämä voi tarkoittaa tiimityöskentelyharjoituksia, yhteistyön lisäämistä tai sosiaalisia kokoontumisia. On todistettu tosiasia, että työntekijät iloitsevat ja motivoituvat sosiaalisista yhteisöistä ja vahvoista kollegoiden välisistä suhteista. Jos työntekijäsi saapuvat töihin iloisin mielin ja kokevat kuuluvansa yhteisöön, he ovat yleensä myös vähemmän halukkaita etsimään muita työmahdollisuuksia.

3.  Kommunikoi rehellisesti

Ryhmähenki voi ulottua myös erilaisiin työtehtäviin ja rooleihin. Luomalla avoimen tavan kommunikoida työntekijöiden ja esihenkilöiden välillä, voit tehdä säännöllisesti päivityksiä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja suunnitelmista. Muista olla rehellinen, avoin ja reagoiva viestinnässäsi. Viestintäkanava antaa myös työntekijöillesi mahdollisuuden sanoa mielipiteensä, aivan kuten sitä voidaan käyttää tiedon jakamiseen, ammatilliseen sparraukseen ja kaikkien niiden ideoiden jakamiseen ja siitä voi olla hyötyä liiketoiminnalle. Huolehdi siitä, että menestys ja huolet voidaan jakaa rehellisesti ja avoimesti. Tämä antaa sinulle myös mahdollisuuden johtaa työntekijöitäsi paremmin vaikeiden aikojen läpi.

4. Anna työntekijöillesi vakuus työllisyydestä

Talouskriisit eivät ole koskaan mukavia, ja irtisanomiset voivat olla tarpeen, kun budjettia joudutaan leikkaamaan. Johtajana tai esihenkilönä voit antaa arvokkaimmille työntekijöillesi turvaa epävarmoina aikoina, jotta he eivät pelkää joutuvansa irtisanotuiksi tai irtisanoutumaan ilman todellista syytä pelätessään irtisanomisia. Tämä turvallisuustakaus vahvistaa myös heidän uskollisuuttaan yrityksellisesi. 

Oletko valmis parantamaan työntekijöidesi sitoutumista? Silloin Talentech voi auttaa sinua!