blog featured image

Man kan aldrig vide, hvad fremtiden bringer. I en tid med økonomiske og sociale op- og nedgange er det derfor blevet nødvendigt at forberede sig til alle tænkelige scenarier. Vi har samlet en række overvejelser, du kan benytte dig af til at fastholde dine medarbejdere, alt efter om økonomien er i fremgang eller tilbagegang. 

Den hverdag, vi kendte, er i opbrud, og det kan mærkes på økonomien. To års pandemi med tilhørende samfundsnedlukninger, krigen i Ukraine, inflation og tårnhøje energipriser har tæret på virksomheder og ændret betingelserne for, hvordan man succesfuldt fører forretning.

Det er en usikkerhed, som ikke kun præger virksomhedsledere og chefer. Den præger også medarbejdere, der kan frygte for deres fremtidige ansættelse.

For kriser sætter nye betingelser for fremtiden. Men det er værd at huske på, at det også kan være et springbræt for nye muligheder. ”Lad aldrig en god krise gå til spilde”, skulle den britiske premierminister Winston Churchill angiveligt have sagt i de mørke dage under Anden Verdenskrig. Og der er en sandhed at hente, for det er i krisen, at nye idéer og løsninger opfindes. Ligesom det er i krisen, at ledere udklækkes og træder i karakter.


Vi har samlet en række nyttige overvejelser til at fastholde medarbejdere, så du kan din virksomhed og dine medarbejdere trygt gennem tider med økonomiske opsving og nedture.


Når økonomien er i fremgang, kan du:

1. Have fokus på medarbejderudvikling

Når der er økonomisk fremgang i virksomheden, er det vigtigt, at de ansatte også mærker til det. En åbenlys måde at gøre dette på er ved at have fokus på den enkelte medarbejders udvikling af kompetencer. Det kan være ved at tilbyde kurser og efteruddannelse, nye roller og ansvarsområder. Hav fremtiden for øje – for alle i virksomheden.

2. Være lydhør over for dine medarbejdere

I forlængelse af dette er det også vigtigt at være lydhør. Det kan være, medarbejderen ønsker lønforhøjelse, flere medarbejdergoder eller bare mere fleksibilitet i hverdagen. Under økonomiske opsving er der luft i økonomien, og mærker de ansatte ikke noget til det generelle opsving i form af forbedrede arbejdsforhold, er der stærkere incitament for, at de søger andre steder hen. Så lyt, vær ærlig og inddrag medarbejderen i beslutningstagningen. Det giver en følelse af ejerskab og øger engagementet.

3. Styrke vidensdeling mellem medarbejdere og ledere

For nogle medarbejdere er det at opsøge sparring eller viden forbundet med usikkerhed, og derfor vil de oftest søge mod den kollega, de føler sig mest tryg ved, hvis de har brug for fagligt input. Her er det din rolle som leder at skabe et trygt rum, hvor viden kan deles på kryds mellem ledere og ansatte. For hvem ved, måske kan arbejdsgangene og rutinerne effektiviseres med faglig sparring oppefra eller nedefra?

4. Invitere til sociale arrangementer

Arrangementer og sammenkomster uden for arbejdstiden knytter sociale bånd og skaber fællesskaber. Det kan smitte af på arbejdsglæden og dermed også produktiviteten.


Der er desværre også al mulig grund til at forberede sig på, at tiderne vender. Når økonomien generelt er i tilbagegang, er det vigtigt, at du kan:

1. Bevare motivationen hos dine medarbejdere

I økonomisk usikre tider tænker folk på fremtiden og på, hvordan de skal klare sig. Det gælder også dine medarbejdere. Her er det din opgave som leder at vise, at du – usikkerheder til trods – stadig kan tilbyde dem en fremtid. Det kan være ved at tilbyde alternative karriereveje, muligheder for personlig og faglig udvikling og ved at fokusere på de positive aspekter af arbejdet, der giver mening i hverdagen.

2. Styrke sammenholdet

En måde at skabe mening på er ved at styrke fællesskabet og sammenholdet på arbejdspladsen. Det kan ske gennem teambuilding-øvelser, øget samarbejde eller sociale arrangementer. Det er beviseligt, at medarbejdere finder glæde og motivation i sociale fællesskaber og stærke kollegiale relationer. Hvis de føler en glæde ved at møde ind på arbejde og være en del af et fællesskab, vil de også være mindre villige til at søge andre veje.

3. Ærlig kommunikation

Sammenholdet kan også gå på tværs af ansættelsesforhold og roller. Ved at skabe en åben kommunikationskanal mellem medarbejdere og ledere vil du kunne lave regelmæssige opdateringer om virksomhedens økonomiske situation og planer. Husk at være ærlig, åben og lydhør i din kommunikation. Kanalen vil også give dine medarbejdere mulighed for at komme til orde, ligesom den kan benyttes til vidensdeling, faglig sparring og til at dele idéer, der kan gavne forretningen. Sørg for, at det ikke kun er sejre, men også bekymringer, som kan deles. Det vil også give dig muligheden for bedre at lede dine medarbejdere gennem svære tider.

4. Give dine medarbejdere tryghed i ansættelsen

Økonomiske kriser er aldrig sjove, og afskedigelser kan være nødvendige, når budgetrammen skæres til. Det, man som leder kan gøre, er at give sine værdifulde medarbejdere en tryghed igennem usikre tider, så de ikke unødvendigt frygter en fyreseddel. Det vil også styrke loyaliteten.

 

Næste skridt 

Er I klar til at forbedre fastholdelsen af jeres medarbejdere?

Få en gratis demo af vores HR-system