blog featured image

Idag tänkte vi introducera en relativt ny term, Employee transitions eller medarbetarövergångar. 

Jag vet vad du tänker, "Måste jag sätt mig in i det också? Lära mig nya processer?" Vi vet att det kan vara förvirrande, men kanske känner du redan till ämnet, kanske till och med utan att veta om det? 

Så vad är employee transitions egentligen? 

Så vid det här laget har du hört talas om onboarding och offboarding. Pandemin innebar att många av oss också var tvungna att lära oss om crossboarding och reboarding. När vi pratar om anställdas övergångar är det faktiskt den övergripande termen för alla 4. 

Läs också: [ARTIKEL] Definitionen av effektiv onboarding

Hur definieras employee transitions?

I grund och botten är en anställningsövergång varje ögonblick då dina anställda flyttar från en fas av medarbetarresan – till nästa. Det kan vara en helt ny medarbetare som behöver integreras i din organisation (onboarding), en nybliven förälder som återgår till jobbet efter föräldraledigheten (reboarding), en duktig medarbetare som flyttar internt (crossboarding) eller en anställd som lämnar företaget (offboarding). 

Employee transitions är processer med hög risk och hög belöning och, beroende på hur de hanteras, kan de förbättra eller skada återgång, engagemang och produktivitet. 

Kort sagt, varje övergång i en anställds anställning är en avgörande möjlighet att visa vilken fantastisk arbetsgivare du är och öka dina teammedlemmars koppling till din organisation. 

Vad har de olika övergångarna gemensamt?

Traditionellt behandlas olika medarbetares övergångar som separata processer, ofta hanterade i oberoende system av olika enheter i en organisation. Saken är den att det här tillvägagångssättet inte är särskilt vettigt. Varför? Eftersom varje övergång helt enkelt är en aspekt av samma process. 

Alla anställdas övergång föder ungefär samma uppsättning utmaningar. Som arbetsgivare försöker du ta bort barriärer för anställda, minimera HR:s administrationstid, maximera den positiva organisatoriska effekten och fånga data för framtida förbättringar. 

Att samla alla dessa processer under ett digitalt paraply kommer i slutändan att ge HR-professionella mer synlighet och leverera bättre övergripande resultat (både för människor och summan på sista raden) än ett separat tillvägagångssätt. 

För en anställd är en övergång som alla andra förändringar i livet – de kommer med lika delar spänning och nervositet. De ser fram emot förändringarna och utmaningarna, men fruktar också det okända och tanken på att de kanske inte är förberedda på vad framtiden har att erbjuda. 

Att behandla var och en av dessa övergångar som lika viktiga för dina anställda kan bidra till att bygga vidare på deras förväntan och mildra deras farhågor – vilket ger en mycket trevligare upplevelse. 

Vilka lärdomar har arbetet med onboarding lärt oss?

Onboarding är den "ursprungliga" medarbetarövergången, den första som uppmärksammades för sin betydelse som ett avgörande ögonblick för den anställde. 

En bra strategi för employee transition bygger på de erfarenheter som gjorts under onboardingresan. Det balanserar erfarenhet och process för att skapa en sömlös resa som integrerar såväl anställda som viktiga organisatoriska intressenter. 

Och precis som onboarding har varje ögonblick i övergången en oerhört viktig "första dagen"-upplevelse som sätter tonen för vad som komma skall. Den första dagen kan vara som ny chef, som en del av ett talangutvecklingsprogram, i ett nytt team, efter att ha återvänt från förlängd ledighet, som en del av en omplacering eller till och med efter en permittering. 

Vad kan du förvänta dig av 2023?

Vi ser redan en stor förändring från HR-proffs till att konsolidera det stora antalet digitala system de använder för att hantera sina talanger. Det som en gång var en välsignelse – att ha en specifik teknik för att hantera varje process – håller snabbt på att bli ett ohanterligt kaos av komplexitet. 

Under 2023 kan du förvänta dig att se konceptet med employee transitions växa, när lösningsleverantörer (inklusive Talentech) svarar på dessa behov och utökar sina produkterbjudanden för att bli än mer integrerade och användarvänliga än någonsin tidigare. 

Tänk på dessa två frågor för att förbereda dig för förändringarna:

  1. Vilka övergångar finns redan i mitt företag för närvarande?
  2. Värderar min organisation varje employee transition lika?

Vill du veta mer om employee transitions?

Läs vår guide: Medarbetarövergångar | Preboarding, onboarding, reboarding, crossboarding och offboarding