blog featured image

Varför ska ni fokusera på att behålla och utveckla medarbetare?

Många svenska verksamheter uppger att det största hotet mot tillväxt är bristen på arbetskraft och att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens.

Utöver detta är rekrytering väldigt kostsamt och det blir avgörande för många företag att lyckas behålla och utveckla sina befintliga medarbetare. Beroende på jobbets komplexitet och antalet tjänster som ska tillsättas kan det faktiskt kosta så mycket som 33 veckors lön att anställa kvalificerade medarbetare.

Förutom de många kostnader som är förknippade med att rekrytera ny personal, är det en klok investering att öka fokus på arbetsglädje. Faktum är att ökad tillfredsställelse på jobbet kan öka produktiviteten med så mycket som 12 %, medan anställda med låg tillfredsställelse på jobbet är så mycket som 10 % mindre produktiva!

Engagemang går som sagt hand i hand med att behålla och utveckla anställda. Detsamma gäller ert employer brand. Ju starkare ert arbetsgivarvarumärke är, desto lättare blir det att utveckla medarbetare och attrahera rätt kandidater när ni har lediga tjänster.

Det råder ingen tvekan om att behålla och utveckla medarbetare är ett viktigt fokus för HR och att det direkt påverkar slutresultatet. Nedan har vi sammanställt några goda råd baserade på teori, forskning och praktisk erfarenhet som ni kan använda i ert arbete med att satsa på era befintliga medarbetare: 

1. Fokusera på att vara på topp med Employer Branding

Ert arbetsgivarvarumärke är ert företags ansikte utåt. Det innefattar inte bara er logotyp och färger, utan människorna som representerar er, den position ni tar som företag, ert bemötande av anställda och kunder och mycket mer. Detta skapar sammantaget ert employer brand och hur ni bedöms som arbetsgivare. Därför är det viktigt att ni lägger kraft på att skapa ett arbetsgivarvarumärke, som både är starkt och som ert företag kan leva upp till. Inifrån och ut gäller fortsatt!


2. Stäm av förväntningar

Att matcha förväntningar med kandidater och medarbetare är en av nycklarna i att behålla medarbetare. Om ni säljer in en ledig tjänst som mer utmanande och utvecklande än vad den faktiskt är, kommer den nyanställde ha en känsla av att något saknas och tappa motivationen. En överkvalificerad kandidat är också sällan en fördel! Fortsätt matcha förväntningar även efter att kandidaten blivit anställd. Vid varje tillfälle, som vid återkopplingsintervjuer eller medarbetarsamtal, bör chefen och medarbetaren komma överens om förväntningarna. Här bör ni bedöma om det finns utmaningar som är för komplicerade, eller om det kan finnas utrymme att utöka medarbetarens ansvarsområden.

3. Anställningsförmåner

För att vara en attraktiv arbetsplats är det självklart också viktigt att ha sina personalförmåner på plats. Det betyder givetvis inte att ni behöver ha de högsta bonusarna och de dyraste tjänstebilarna, men med ett bra pensionssystem, sjukförsäkring och andra förmåner kommer ni som företag att ge era anställda en tryggare tillvaro och därmed vara ett mer långsiktigt alternativ som arbetsgivare.

4. Stärk social interaktion: Arrangemang och upplägg

Vi har konstaterat att arbetsglädje och engagemang är viktigt. Förutom de konkreta fördelarna och fördelarna som nämnts ovan spelar även social interaktion på jobbet en viktig roll. Skapa möjligheter att interagera utanför professionella sammanhang i form av after work, teambuilding, aktiviteter, sportevenemang, fester och annat, som ni tror kan föra era medarbetare närmare varandra.

5. Samla in feedback

Om ni inte mäter effekten av era olika insatser för att behålla och utveckla medarbetare, vet ni inte om de fungerar. Se till att samla feedback ofta och under alla delar av medarbetarlivscykeln. Kontinuerliga pulsmätningar ger er insikter där ni kan jobba med små ständiga förbättringar i realtid. Det skapar verklig kraft framåt.

6. Ge feedback, erkännande och beröm

Känner ni igen känslan av att ha skapat något som ni är stolta över, men som andra har tagit för givet? Att få ett erkännande för något man har gjort, är något som de flesta tycker är viktigt men som allt för ofta glöms bort. Under hektiska dagar är det lätt att ta insatser för givet, men om ni gör ert bästa för att identifiera dem och fira milstolpar och även lyfta fram individuella insatser, kommer era medarbetare att känna det också.

7. Yrkesutveckling, kurser och utbildning

Rätt kurser, webinarier, utbildningar, seminarier, mässor och andra former av kunskapsdelning och utbildning hjälper era medarbetare att känna att de utvecklas kontinuerligt. Det mesta lärandet sker inom rollen – i arbetet varje dag – men den här typen av lärande är också viktig. Ni får också en mer kompetent medarbetarstyrka, som inte nödvändigtvis behöver söka nya arbetsmöjligheter p.g.a. att befintliga omständigheter inte erbjuder nya utmaningar eller yrkesutveckling.


TIPS!

Lär dig mer om kompetensutveckling och Talent Management 


8. Öka ansvaret under anställningen

Alla vill inte bli chefer, men de flesta vill att deras ansvar ska öka med tiden. Det är därför viktigt att ni pratar om de interna karriärmöjligheter företaget har att erbjuda och vilka utvecklingssteg ni kan ta redan i rekryteringsfasen. Medarbetarna vet då att det finns något att arbeta mot och sträva efter om de anstränger sig mer.

Det finns ingen enkel formel som får medarbetare att stanna. Alla är olika och motiveras av olika faktorer, men om ni skapar en arbetsplats där människor känner sig sedda, kan utvecklas och får möjlighet att samarbeta, är ni redan en bra bit på väg att behålla era medarbetare.