blog featured image

Att få feedback efter genomförd intervju är en ständigt het potatis. Alla kandidater vill få besked om hur det gått men långt ifrån alla företag gör sin läxa. Även om inte feedback är en lagstadgad del av rekryteringsprocessen så vill kandidaterna som inte fått jobbet ha återkoppling för att kunna förbättra sina möjligheter till nästa ansökningstillfälle, speciellt om de kommit så långt som till en intervjuprocess.

En nyligen genomförd undersökning bland 1600 vuxna i UK visade att ”de största irritationsmomenten i en rekryteringsprocess för jobbsökare var att få besked om att man inte fått anställning (46%), följt av brist på feedback kring ansökan (39%).”

Men att ge feedback hjälper inte bara kandidaten i sina framtida jobbsökningar. Det kan också vara positivt för företaget som rekryterar. Här är de fem främsta anledningarna till varför du bör ge feedback efter varje intervju:

1. Employer brand

Hur du sköter dina rekryteringsprocesser har en stor betydelse för hur ditt företag uppfattas som arbetsgivare. Word of mouth och personliga rekommendationer är några av de mest effektiva marknadsföringsverktygen ett företag har för sitt employer branding arbete. När opartiska kandidater delar positiva rekryteringsupplevelser oavsett om de fick jobbet eller inte, kan det skapa ringar på vattnet och leda till att fler kandidater väljer att söka sig till företaget vid kommande rekryteringar. Om en kandidat å andra sidan känner sig förbisedd så berättar hen gärna detta för vänner och familj. Men även till sitt bredare sociala nätverk i sociala medier. Detta kan få oanad spridning och skada varumärket rejält. Människan är av naturen mer benägen att sprida negativa upplevelser oftare än positiva.

2. Respekt

Att söka ett jobb tar tid och att förbereda sig för en intervju är både nervöst och kräver en hel del förberedelser. Utöver det kanske man blir ombedd att genomföra ett test eller lämna in ett case för att få gå vidare i processen. De har med andra ord investerat en hel del i rollen redan och därför är det av stor vikt att du som arbetsgivare uppmärksammar detta och tackar kandidaten för tiden hen lagt ner under processen. Att ge feedback efter genomfört test är därför att rekommendera, men var noga med att paketera kandidatens förbättringsområden på ett konstruktivt sätt.

3. Återkommare

Bara för att kandidaten inte var aktuell för denna tjänst så kanske det kommer upp nya möjligheter där hen skulle passa perfekt. Eller att ett par år extra i arbetslivet gör den sökande ideal för en liknande tjänst hos er i framtiden. Har kandidaten fått ett bra bemötande under och efter sin första intervjuprocess är chansen givetvis betyligt större att denne söker nya tjänster hos er.

4. Boost ur makroperspektiv

Förutom att ha en positiv inverkan på den enskilda företaget så kommer återkoppling att leda till en bättre rustad arbetsmarknad i stort. Högkvalitativa kandidater kommer i allmänhet att vara enklare att hitta om de blir medvetna och kan jobba på sina styrkor respektive förbättringsområden. Som ett resultat av detta kan framtida anställningar för alla arbetsgivare bli betydligt mer effektiva.

5. Det tar inte lång tid

Många rekryteringsansvariga menar att de inte har tiden till att ge detaljerad feedback efter en intervju, men det behöver inte vara så mödosamt. Ofta för man anteckningar under intervjuns gång och dessa delar man sedan internt med övriga involverade i rekryteringen. Noteringarna kan enkelt återanvändas till kandidaten, men säkerställ att kommentarerna är konstruktivt formulerade först.

Det sista steget i en rekryteringsprocess är att ge bra feedback och lämna en positivt intryck av ditt företag.