blog featured image

76 procent av svenska arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta kompetens, enligt en undersökning av Manpower. Det finns flera områden som är viktiga att fokusera på för att lyckas attrahera och rekrytera på en konkurrensutsatt marknad. 

Se till att arbeta strukturerat i alla faser av medarbetarlivscykeln, tänka inifrån och ut, använda rekryteringsanalys och rikta in er på de kanaler som ger bäst ROI. 

Både privat och offentlig sektor upplever kompetensbrist just nu. Inom offentlig sektor behöver man rekrytera 500 000 personer de kommande tio åren – vilket är fler än vad som träder in på hela svenska arbetsmarknaden (både offentlig och privat) under den här perioden.

Så, vad söker egentligen dagens kandidater? Enligt färska siffror från LinkedIn är de tre faktorer som kandidater främst tittar efter:

• Lagom work life-balance (63%)
• Bra kompensation och förmåner (60%)
• Kollegor och kultur som inspirerar att göra sitt bästa (40%)

Kandidater ställer höga krav på sin arbetsplats. Visst prioriteras hög lön, men även flexibilitet och tydliga utvecklingsmöjligheter. Nu ska vi kika närmare på tre områden som hjälper er att vinna på den här konkurrensutsatta talangmarknaden.

1. Utveckla er medarbetarupplevelse

För att möta kompetensutmaningen är det viktigt att jobba strukturerat i alla faser i medarbetarresan – från attrahera, rekrytera och introducera, till utveckla och avsluta. Ett starkt Employer Brand byggs alltid inifrån och ut. Ta hjälp av era medarbetare. 

Att utveckla ett EVP, Employee Value Proposition, kan vara till stor hjälp och är i grund och botten medarbetarens upplevelse av att arbeta för er verksamhet.

För att bygga ert EVP ställer ni till exempel dessa frågor till era medarbetare: ”Vad är det bästa med att jobba här och vad skiljer oss från andra arbetsplatser där du hade kunnat jobba?”, ”Vad kännetecknar kulturen här?”, ”Vad behöver vi utveckla som arbetsplats för att du ska vilja stanna och utvecklas och vara en ambassadör för arbetsplatsen?” och ”Vad kännetecknar vårt ledarskap?”. Dessa områden är centrala för att bli en attraktiv arbetsgivare för dagens kandidater.

Använder ni pulsmätningar kan ni också bygga mycket av ert EVP med hjälp av de resultaten, som dessutom alltid är uppdaterade i realtid.

Här är ett par av fördelarna med att forma ett starkt EVP:

  • Statistik visar att verksamheter som effektivt lever upp till sitt EVP kan öka sina nyanställdas engagemang med nästan 30 procent. 
  • Behåll era talangfulla medarbetare längre. Undersökningar visar att verksamheter som arbetar dedikerat med sitt EVP kan minska den årliga personalomsättningen med nästan 70 procent.

Läs också: Vad är vinsterna med ett starkt Employee Value Proposition

2. Var datainformerade med rekryteringsanalys

Ett verktyg som är centralt för att lyckas ta kontroll över kompetensförsörjningen är rekryteringsanalys. Här har ni chansen att säkerställa att ni verkligen når den målgrupp ni vill – och få svart på vitt vad som är resultatet av era rekryteringsinsatser.

Bra verktyg för rekryteringsanalys svarar på frågor som “Vilka kanaler ger bäst ROI beroende på målgrupp?”, ”Hur långa är våra rekryteringsprocesser?”, ”Vad är vår time-to-hire?” och ”Var i rekryteringsprocessen är det vanligt att vi tappar kandidater?”.

Det handlar helt enkelt om att sluta chansa och agera på fakta. När ni har tillgång till statistik för hela rekryteringsprocessen blir det enkelt att förstå var i kedjan som processen bromsas upp, och var ni behöver lägga mer fokus för att få bäst möjliga resultat. 

Genom att använda ett verktyg för rekryteringsanalys kan ni uppleva flera positiva effekter:  

• Spara hela 30-40 procent av er annonsbudget genom att investera i de kanaler där er målgrupp finns och där ni verkligen får effekt
• Identifiera flaskhalsar i rekryteringsprocessen
• Skapa kontinuerligt en bättre kandidatupplevelse

Dessutom kan ni använda datadrivna insikter för att visa på vilket sätt employer branding bidrar till bättre rekrytering och boostar verksamheten. Samt ha full koll på arbetsgivarmedvetenhet, kandidatflöde, rekryteringskällor, demografi, rekryterares effektivitet och mycket mer.

3. Tipsrekrytering ökar inflöde och kvalitet

När man rekryterar gör man bäst i att jobba med en bredd av kanaler – en av de kanalerna är de egna medarbetarna. Tipsrekrytering är en rekryteringskanal som bevisats ge en bra ROI. Många verksamheter har provat på det i manuell form, men för att verkligen göra det effektivt, slippa manuellt arbete och öka engagemang är det fördelaktigt att använda ett verktyg som är utvecklat för just detta.

Med tipsrekrytering har ni möjlighet att:

• Stärka ert employer brand genom de starkaste ambassadörerna – era medarbetare
• Nå attraktiva och passiva kandidater genom era mest trovärdiga avsändare
• Rekrytera medarbetare som är 25 procent mer produktiva och stannar 30 procent längre än de via traditionell annonsering.*

*Why Employee referral programs should be your #1 hiring source. Dr. John Sullivan

Läs också: Guide – Fördelarna med att använda tipsrekrytering

Coor digitaliserar för att möta kompetensbristen

Gustaf Rössner jobbar som Head of HR Digitalization på den nordiska servicebolaget Coor. Där har han ansvar för att digitalisera och harmonisera HR-processerna.

– För oss handlar mycket om vårt employer brand. Vad är vi för bolag? Vad står vi för? Varför ska kandidater komma till oss? Var hittar vi de bästa kandidaterna? säger Gustaf.

De arbetar även aktivt med rekryteringsanalys och tipsrekrytering för att nå rätt kandidater. Vill du höra mer om hur Coor arbetar för att möta kompetensbristen kan du se vårt on demand-webinarie via länken här nedanför! Det handlar även bland annat:

• var ni som verksamhet kan påbörja digitaliseringsresan – och att våga testa.
• att data och mätning är grunden till insikter oavsett om det är för att optimera kandidatupplevelsen eller för att ta reda på vilka annonseringskanaler som bör användas. 

Webinar – Ta kontroll över din kompetensförsörjning