blog featured image

Konkurrensen om de främsta talangerna är konstant och många pratar om Employee Value Proposition (EVP).

Men vad innebär det och hur skiljer det sig från ett employer brand? Och på vilket sätt kan det hjälpa er verksamhet att attrahera och behålla talang? Det reder vi ut i det här blogginlägget!

EVP, Employee Value Proposition, är i grund och botten medarbetarens upplevelse av att arbeta för er verksamhet – det vill säga det totala värdet ni som arbetsgivaren ger medarbetaren

För att konkretisera det kan man säga att det består av ett ekosystem av förmåner, belöningssystem, arbetsmiljö, relationen till kollegorutvecklingsmöjligheter samt arbetsuppgifter och vilken utmaning dessa innebär. 

Det kan vara lätt att blanda ihop EVP med Employer branding, där Employer branding snarare handlar om hur ni verksamhet kommunicerar ert EVP utåt.  


Även om ni inte har definierat er verksamhets EmployeeValue Proposition så betyder det inte att ni inte har något, utan faktum är att ni har ett EVP vare sig ni är medvetna om det eller inte. Ert EVP visar sig bland annat i hur ni formulerar rekryteringsannonser, vilka förmåner ni erbjuderoch som tidigare sagt, i all er kommunikation med era medarbetare.

Undersökningar visar att verksamheter som arbetar dedikerat med sitt EVP kan minska den årliga personalomsättningen med nästan 70 procent. 

Den positiva effekten av ett starkt EVP

  • Med ett genomarbetat EVP har er verksamhet lättare för att attrahera de främsta talangerna genom stark och tydlig employer branding 
  • Statistik visar att verksamheter som effektivt lever upp till sitt EVP kan öka sina nyanställdas engagemang med nästan 30 procent. 
  • Ni ökar bibehållandet av era mest talangfulla medarbetare. Undersökningar visar att verksamheter som arbetar dedikerat med sitt EVP kan minska den årliga personalomsättningen med nästan 70 procent. 
  • Ni får er internkommunikation att rimma bättre med er externa kommunikation. Ni jobbar inifrån och ut – och just autencitet som verksamhet är något som värderas högt idag. 


Så, var börjar man?

Innan man sätter pennan till pappret är det viktigt att man har en eller fler employee personas som man rikta sig till i skapandet av EVP. Saknas det en större tanke och vision kring det arbetet så är det lätt att gå vilse.  
 
Det är också viktigt att lyssna på sina nuvarande medarbetare för att fånga upp vad de tycker är de främsta styrkorna med er verksamhet, samt vad det var som gjorde att de valde just er arbetsplats initialt. Det här kan genomföras med hjälp av en enkät som innehåller dessa och andra relevanta frågor. 
 
Det är också viktigt för verksamheter att formulera ett så unikt EVP som möjligt för att se till att särskilja sig från konkurrenter och lyckas med att attrahera de främsta talangerna. Viktigt att tänka på är att man som verksamhet alltid bör leva upp till det man faktiskt utlovat i sitt EVP. Om den nya medarbetarens förväntningar inte möts är inte ert EVP:t autentiskt och sanningsenligt, utan riskerar istället att ha en kontraproduktiv effekt. 

 

Ladda ner köpguide för rekrytering