blog featured image
Employer branding? Vad är det egentligen? Kort sagt handlar er verksamhets employer branding om hur ni uppfattas av kandidater, medarbetare och tidigare anställda. Employer branding betyder arbetsgivarvarumärke på svenska – det handlar helt enkelt om ert varumärke som arbetsgivare. 

I den här bloggartikel tar vi en titt på hur du i tre snabba steg kan arbeta för att forma din organisations employer branding.

Vad är employer branding?

Tänk på din organisation som ett varumärke. Att ta hand om er Employer branding betyder att ni bygger ert varumärke som arbetsgivare. Att ha ett välkänt eller starkt arbetsgivarvarumärke är till stor hjälp för att bli hittad av jobbsökare, knyta kontakt med kandidater som kan tänka sig att byta jobb och att övertyga talanger att välja just er som deras nya arbetsplats.

Hur bygger jag stark employer branding?

Employer branding går ut på att skapa medvetenhet om vilka ni är, vad ni står för och fördelarna med att jobba hos er. Det kan göras på flera olika sätt: bygga ett bra rykte som arbetsgivare, skapa bra kandidatupplevelser, tydlig information om värderingar eller alla bra arbetsförmåner anställda får.

Ett exempel från volymrekryterande McDonald's

Ett exempel på synlig employer branding är McDonald's kampanj ”Gör Donken” som synts både som TV-reklam och i tidningar. Här görs det tydligt för tittaren att McDonald's är arbetsplatsen där du lär dig ta ansvar, samarbeta i grupp och att få bättre självdisciplin. 

Genom tv-reklam, en karriärsida med medarbetarberättelser och möte med potentiella sökande i sociala medier formar McDonald's sin bild som arbetsgivare. Medierna förmedlar hur det är att jobba på McDonald's, vad du som anställd förväntas göra och vad du i din tur får för värde av att jobba för just denna organisation.

Att börja forma en employer branding-strategi

Det kanske inte är läge riktigt än att investera stort och annonsera i tryckt media eller på tv. Men, det går alltid att bygga på arbetsgivarvarumärket och sakta börja forma en tydligare bild om er hos jobbsökande och medarbetare. Tre steg mot tydligare employer branding är att: (1) bilda er en uppfattning om vad ni vill förmedla, (2) arbeta på att förbättra ert rykte, och (3) använda rätt kanaler för att sprida information. 

Steg 1: Lägg grunden

Vilka är vi? Det är grundvetskapen som behövs för att bygga på vidare på ert varumärke. Några andra grundläggande frågor att ställa är:

  • Vad tror vi på?
  • Hur kan vi sammanfatta vår företagskultur?
  • Vilka fördelar finns det med att jobba här?

Baserat på era svar går det att konkretisera vilka just ni är. Det är detta som ska genomsyra hela verksamheten och vara tydligt i kommunikation med potentiella och nuvarande medarbetare. Er employer branding helt enkelt.

Steg 2: Förbättra ryktet

Att försöka trycka ut en viss image när helt andra uppfattningar regerar är som att cykla i uppförsbacke. Se till att ni har ett bra rykte som arbetsgivare genom att investera tid och kärlek i jobbsökande och nuvarande medarbetare.

Förbättra kandidatupplevelsen så att alla som söker jobb hos er känner sig sedda och hörda. När de kommer från ett möte med er ska de känna sig klokare på vilka ni är och vad ni står för. Ett par knep för att snabbt förbättra upplevelsen är att alltid ge återkoppling på inskickade ansökningar, i så hög grad som möjligt lämna feedback till de som gått vidare till intervju, och att höra med nyanställda om vad de upplevde som mindre positivt under rekryteringsprocessen så att ni kan förbättra dessa aspekter.

Tips! Ladda ner denna checklista för att se över den kandidatupplevelse ni erbjuder idag.

Glöm inte bort de egna medarbetarna och kommunicera tydligt till dem om arbetskultur och förväntningar. Här är HR och chefers arbete i form av medarbetarsamtal, kompetensutveckling, möjligheter till att påverka sitt eget arbete och att avancera internt olika delar i pusslet för ha nöjda och glada kollegor. Ett gott rykte med medhåll internt gör mycket för att ge ert employer brand en skjuts.

Några punkter att tänka igenom:

  • Hur bemöter vi jobbsökande?
  • Hur mår våra medarbetare?
  • Hur skapar vi bra kandidatupplevelser?
  • Hur skapar vi en bra och positiv arbetsmiljö?

Steg 3: Aktiva informationsinsatser

Att alla internt är överens om vilka ni är och att medarbetarna är helt inne på konceptet räcker ofta inte för att fler ska få kännedom om vad ni står för. Det är här kanaler såsom karriärsidan och sociala medier kommer in i leken.

För nyfikna jobbsökare ska det vara enkelt att lära känna er. Att utan grävande på nätet snabbt kunna lära sig grundläggande saker såsom var ni har kontor, vilken bransch ni är verksamma inom och vad medarbetare tycker och tänker. Karriärsidan blir en egen plats helt tillägnat er som arbetsgivare. Med bilder, färger och texter skapar ni förväntningar hos arbetssökande om hur det är att jobba hos er. Sociala medier, exempelvis företagssida på LinkedIn eller ett konto på Instagram, kan vara till hjälp för att visa upp mer av er omgivning och era medarbetare. 

Börja med medarbetarna, fortsätt med karriärsidan

För att sammanfatta tipsen ovan ligger alltså grunden för arbetsgivarvarumärket hos medarbetarna och deras uppfattning. Befinner ni er idag i ett läge där kollegornas uppfattningar spretar åt olika håll, eller att arbetskulturen inte är helt som ni skulle önska, kan det behövas mer insatser internt för att först bygga samstämmighet och en gemensam värdegrund.

Nästa steg blir att kontrollera det rykte som sprids om er genom att se till att även jobbsökare får en positiv uppfattning om vilka ni är och hur ni är. Där blir karriärsida och sociala medier en extra förstärkning för att visa upp och sprida denna bild.