blog featured image
Når man skal skape en positiv kandidatopplevelse for jobbsøkere er det viktig å fokusere på selve intervjuet. Tidligere har vi skrevet om viktigheten av god informasjon til kandidatene og hvordan man bør gi et vennlig skriftlig avslag på søknaden, mens etter et intervju er en muntlig tilbakemelding å foretrekke. Ofte ser man en langsiktig god effekt hos kandidatene ved å gi et begrunnet avslag etter jobbintervjuet.

En god kandidatopplevelse gir et godt inntrykk

Rekruttering er ikke helt ulikt markedsføring; det er viktig å skrive en god stillingsannonse og spre den i rett kanaler for å tiltrekke de rette kandidatene. Derfor bør dere ikke ødelegge det gode arbeidet dere har lagt i rekrutteringsprosessen ved å gi et dårlig avslag. Gjør heller avslaget til en plattform der kandidatene sitter igjen med forståelse for deres avgjørelse. 

Ved å gi kandidaten et avslag der man sier noe om hvorfor vedkommende ikke nådde helt opp får de en større forståelse for hvorfor de ikke går videre. Det eliminerer risikoen for at kandidatene dikter opp egne forklaringer eller klandrer dere for urettferdig vurdering. Det er viktig å huske at en negativ opplevelse sprer seg raskt.

Les også: Å takke nei og avslå kandidater

For kandidater som blir avslått og er aktive jobbsøkere kan en god tilbakemelding etter intervjuet være det lille ekstra som gjør at dere skiller dere ut positivt. Kanskje søker de igjen hos dere senere eller anbefaler dere til andre jobbsøkere. I tillegg kan kandidaten bruke konstruktive råd til sin fordel til senere intervjuer og rekrutteringsprosesser.

Bedre lykke neste gang

All tilbakemelding er god informasjon: alt fra hvor godt kandidatens erfaring og kompetanse samsvarte med det dere så etter til måten du opplevde vedkommende i jobbintervjuet. Når kandidaten blir kjent med sine egne styrker og svakheter i en intervjusetting vil de kanskje stille sterkere i fremtidige intervjuer.

Undersøk kandidatopplevelsen med Talentech 

Tilbakemeldinger burde gå begge veier. Undersøk alltid hvordan kandidatene opplevde intervjuet. Var noe uklart, var det noe som ikke stemte overens med stillingsannonsen eller hvordan kandidaten opplevde å møte rekruttereren?

I våres rekrutteringsvertøy kan dere måle kandidatopplevelsen med hjelp fra våre venner i Trustcruit