blog featured image
Angående det här med att skapa positiva upplevelser för arbetssökande under en rekrytering är det dags att tala om intervjun. Vi har tidigare skrivit om hållpunkter för att refusera kandidater och samtidigt lämna kandidater men en bra känsla, där det efter en intervju är viktigt med muntlig återkoppling. Något som har långtgående positiva effekter är att i samma veva ge feedback till kandidaten.

En bra upplevelse ger bra word of mouth

Rekrytering är inte helt olikt marknadsföring. Tillintetgör inte ert goda arbete där ni lagt ner tid och ansträngning på att annonsera och informera. Se till att refuseringen också blir en plattform för att skapa ett gott rykte.

Genom att ge feedback till kandidaten som snabbt förklarar varför de föll på målsnöret får de förståelse för varför de valdes bort. Det eliminerar gissningsleken där kandidater hamnar i tankar om varför dög jag inte?, eller att de klandrar er process för att ha orättvisa bedömningar. 

För kandidater som är i flera processer samtidigt kan feedback på hur intervjun gått ge det där lilla extra som gör att de minns er. Dels som en lärdom om vad de behöver förbättra om de vill söka jobb hos er igen, men också vunnen kunskap som kan hjälpa dem i andra rekryteringar.

Bättre lycka nästa gång

All information är bra information; från hur väl deras erfarenheter och kompetenser stämde överens med vad ni letade efter till hur de betedde sig på intervjun. När kandidaten bättre lär känna sina egna styrkor och svagheter på det här sättet är det utrustade för att söka en tjänst hos er igen i framtiden.

De är alltså förberedda på om de först ska samla på sig mer erfarenhet, ifall någon annan roll skulle passa dem bättre eller om ”nej tack” hängde på en starkare sökande just den här gången.

Som en osjälviskt, positiv, bieffekt bidrar det till att fler kandidater på arbetsmarknaden får rätt erfarenheter i bagaget för att söka roller som passar dem bättre.

Chans att få feedback på er process från kandidaten

Feedback går åt båda hållen. Passa på att få höra från kandidaterna vad de tyckte om intervjun! Det finns mycket att lära: om något var otydligt, det fanns saker som inte stämde överens med platsannonsen eller en spontan tanke om hur den som intervjuade uppförde sig.