blog featured image

Verdien av et rekrutteringssystem avhenger i stor grad av behovene til virksomheten din. Jobber du i dag med mange excel-ark og ustrukturerte innbokser som gjør det vanskelig og tidkrevende å administrere rekrutteringsprosessene? Har du i stedet behov for å samle alt knyttet til rekruttering på ett sted? Skal det være enkelt og effektivt å screene, sortere og rangere kandidater? Skal det være mulig å få tilgang til systemet på tvers av enheter? Skal systemet gi deg sikkerhet i form av GDPR-overholdelse?

Det er mange faktorer som avgjør om og når det er fornuftig å investere i et rekrutteringssystem. Overordnet vil det hjelpe deg å stille følgende spørsmål:

 • Hvor mange ledige stillinger har du per år?

 • Hvor mange søkere har du per år?

 • Hvor stort er ditt ressursforbruk på rekruttering?

 • Hvor mange ansatte er involvert i rekruttering?

 • Hvor viktig er det å rekruttere de riktige kompetanseprofilene for virksomheten?

Når du gjennomgår disse spørsmålene vil du få en bedre oversikt over hvor stort behovet er for et rekrutteringssystem. Har du mange ledige stillinger, mange søkere, bruker mye ressurser på rekruttering, har flere internt involvert og legger stor vekt på å rekruttere riktig kompetanse, så er det fornuftig å vurdere å investere i et rekrutteringssystem.

Tips til den viderekomne:
Har du allerede et rekrutteringssystem, men vurderer å bytte? Da er denne artikkelen noe for deg:
Tips til dere som vurderer å bytte rekrutteringssystem

 

Hva hjelper et rekrutteringssystem deg med?

Det er også nyttig å få en god oversikt over, samt å sammenligne spørsmålene ovenfor, med hva et rekrutteringssystem faktisk kan hjelpe deg og din virksomhet med. Kan du speile behovene dine i mulighetene et rekrutteringssystem gir deg?

Et rekrutteringssystem hjelper deg med flere ting. Først og fremst hjelper et rekrutteringssystem deg med å effektivisere rekrutteringene dine – uansett om du har 10, 20, 30 eller flere hundre rekrutteringer i året. I tillegg hjelper et rekrutteringssystem deg med å digitalisere og automatisere mange av de administrative og tungvinte oppgavene knyttet til rekruttering.

Med et godt rekrutteringssystem vil du kunne skape bedre og mer verdiskapende prosesser, og dermed redusere det administrative tidsforbruket, samt rekrutteringskostnadene. Det gir deg også flere ressurser til å fokusere på å velge ut, ansette, introdusere og utvikle alle dine dyktige medarbeidere.

Har du behov for:

 • Å sikre etterlevelse av GDPR, samt forsvarlig håndtering av personopplysninger?

 • Å sette opp og publisere annonser på de riktige plattformene – enkelt og effektivt?

 • Å målrette annonser mot relevante kandidater?

 • Å effektivt filtrere og sortere kandidater?

 • Å etablere effektive arbeidsflyter og utvalg for å administrere rekrutteringer?

 • Å screene, intervjue og velge ut kandidater. For eksempel via video, samt stillings- og kompetansespesifikke spørsmål?

 • Å administrere, svare, invitere og kommunisere med flere søkere samtidig og direkte fra systemet?

 • Å sikre koblingen med andre HR-systemer?

 • Å få smidige integrasjoner til andre interne systemer eller komplementære systemer etc.?

Kan du svare ja på flere av disse? Og har du flere eller mange ledige stillinger, søkere og interne involvert? Har du et betydelig ressursforbruk på rekrutteringer? Og vekter du det å rekruttere de rette kompetanseprofilene høyt?

Ved å svare på og sammenligne disse spørsmålene kan du få en bedre idé om når det er fornuftig å investere i et rekrutteringssystem.

Gratis guide: Guide for kjøp av rekrutteringsløsning