blog featured image

Hvordan oppnår de dyktigste virksomhetene vellykkede rekrutteringer?

De aller fleste virksomheter og organisasjoner rundt om i verden har behov for å rekruttere nye medarbeidere fortløpende. Behovene varierer selvfølgelig, og det kan være ulike årsaker til at det er behov for å ansette nye medarbeidere. Tilsvarende er utfordringene ved rekruttering også forskjellige fra bransje til bransje.

Noen virksomheter lykkes rett og slett bedre enn andre når det kommer til rekruttering. Men hva gjør de annerledes? Har de flere rekrutteringsansatte? Har de et større employer branding-budsjett? Eller har de bare vært heldige? Det siste er usannsynlig, da vedvarende suksess med rekrutteringer ikke er tilfeldig, og det også ser ut til å være gjennomgående faktorer blant selskapene som er best på å rekruttere. De fem faktorene er:

1. Arbeidet med rekruttering er strategisk forankret

En tydelig fellesnevner blant de dyktigste virksomhetene, og en avgjørende faktor for vellykkede rekrutteringer, er en strategisk tilnærming og forankring. Den vektlegger rekruttering som en strategisk kjerneoppgave som bidrar til å sikre optimal ytelse, vekst og konkurranseevne. De dyktigste virksomhetene skiller seg ved å raskere forankre rekruttering strategisk i bedriften og ha målrettede prosesser for dette. På den måten betraktes virksomhetens interne kompetanse som en kjerneaktivitet, som er avgjørende for både ledelsen og resten av virksomheten.

Les også: Oppskrift på rekrutteringsstrategi

2. Tydelig definerte kompetanseprofiler

For de dyktigste virksomhetene er kompetansebehov en oppgave som ligger i forlengelse av virksomhetens forretningsstrategi. Kompetansebehov defineres og avgjøres derfor ut fra virksomhetens mål, hvor målet med rekruttering er vekst og ikke bare et spørsmål om å erstatte intern kompetanse. De dyktigste virksomhetene vet dermed nøyaktig hvilken kompetanse de er ute etter, som de også lettere kan få øye på hos kandidatene. Det betyr også at de bedre kan rekruttere nye medarbeidere basert på potensiale, da det er helt klart for dem hvilken verdi den rette medarbeideren vil tilføre. I de fleste tilfeller betyr dette også at disse virksomhetene har klart definerte strategier å beholde ansatte – for å sikre at de ikke mister den tilførte verdien.

Tips:

Invester i Malin Lindelöws bok Kompetensbaserad personalstrategi (2016) og fordyp deg i organisasjonens behov for riktig bemanning og utvikling for fremtiden.

 

3. God kjennskap til målgruppen

De dyktigste virksomhetene kjenner sine målgrupper veldig godt. Å identifisere og analysere målgruppene er avgjørende for disse virksomhetene, slik at de kan treffe de riktige kandidatene, på de rette stedene og til rett tid. En god målgruppekjennskap gjør at virksomhetene vet hvordan kandidatene søker jobb, hva de verdsetter hos en arbeidsgiver, hvordan konkurransen er om konkrete roller og hvordan de kan tilpasse tiltak og tilbud deretter. På denne måten lykkes de bedre med å treffe kandidatene optimalt og de har dermed lettere for å komme i dialog med talenter både på kort og lang sikt.

4. Tydelige rekrutteringsprosesser

De virksomhetene som lykkes best med rekruttering har også det til felles at de har tydelige prosesser som de kan lene seg på. De definerte prosessene og verktøyene hjelper dem blant annet med å gjennomføre rekrutteringsprosesser med involvering av de rette personene og sikrer kompetansematch, kvalitet og god kandidatopplevelse. I tillegg hjelper det dem med å tilpasse seg når det er nødvendig. Prosessene er med på å gi innsikt i hva som faktisk fungerer eller ikke. På denne måten bygges det opp verdifull erfaring som hele tiden kan bidra til å finpusse rekrutteringsarbeidet.

Les også: Dette bør du IKKE bruke tid på i rekrutteringsprosessen

5. Tydelige KPI-er

De virksomhetene som gjør det best har også det til felles at de setter opp klare KPI-er. KPI-ene følges nøye og måles fortløpende for å sikre at prosesser og tiltak faktisk skaper tiltenkt verdi, og er i tråd med virksomhetens mål for øvrig. For eksempel måles det hvor effektive ulike aktiviteter er til å tiltrekke seg kandidater. Og hvor gode kandidatene er avhengig av tiltak, plattform mm. ROI kan også måles på avdelingsnivå, samt ‘Quality of hire’ på et mer strategisk nivå.

Mye mer kan selvsagt måles, men felles for de mest talentfulle bedriftene er at KPI-ene defineres, måles og brukes aktivt for å nå virksomhetens mål.

Tips:

Hvordan måler du kvaliteten i rekrutteringer best? Ta en titt på Dr. John Sullivans whitepaper Measuring Quality of Hire – The Ultimate Recruiting Metric.


Gratis guide: Styrken til kompetansebasert rekruttering