blog featured image

Hvordan opnår de dygtigste virksomheder vellykkede rekrutteringer?

Langt de fleste virksomheder og organisationer verden over har behov for at rekruttere nye medarbejder løbende. Behovene varierer naturligvis og der kan være forskellige årsager til, at der er brug for at ansætte nye medarbejdere. Tilsvarende er udfordringerne med rekruttering også forskellig fra branche til branche.

Nogle virksomheder lykkes ganske enkelt bedre end andre, når det kommer til rekruttering. Men hvad gør de anderledes? Har de flere rekrutteringsansatte? Har de et større Employer Branding budget? Eller har de bare været heldige? Sidstnævnte er usandsynligt, da vedvarende succes med rekrutteringer ikke er tilfældigt og der synes også at være gennemgående faktorer blandt de virksomheder, som er dygtigst til rekruttering. De 5 faktorer er:

 

1. Arbejdet med rekruttering er strategisk forankret

En klar fællesnævner blandt de dygtigste virksomheder og en afgørende faktor for vellykkede rekrutteringer er en strategisk tilgang og forankring. Det understreger rekruttering som en strategisk kerneopgave, der er med til at sikre optimal performance, vækst og konkurrencedygtighed. De dygtigste virksomheder adskiller sig ved hurtigere at forankre rekruttering strategisk i virksomheden og have målrettede processer herfor. På den måde betragtes og tilgås virksomhedens interne kompetencer som en kerneaktivitet, der er afgørende for ledelsen og hele virksomheden.


TIP

Læs videre: Minimér din time-to-hire


2. Kompetenceprofiler er klart definerede

For de dygtigste virksomheder er kompetencebehov en opgave, der ligger i forlængelse af virksomhedens forretningsstrategi. Kompetencebehov defineres og afgøres derfor med udgangspunkt i virksomhedens mål, hvormed målet med rekruttering er vækst og ikke blot et spørgsmål om erstatning af interne kompetencer. De dygtigste virksomheder ved således præcist, hvilke kompetencer de søger, hvormed de også lettere kan spotte dem hos kandidaterne. Det betyder også, at de bedre kan rekruttere nye medarbejdere på baggrund af potentiale, da det er helt klart for dem, hvilken værdi den rette medarbejder kommer til at tilføre. Det betyder som oftest også, at disse virksomheder har klart definerede fastholdelsesstrategier, der skal sikre, at de ikke mister den tilførte værdi.


TIP

Læs videre: Stil kompetencebaserede spørgsmål til jobsamtalen


3. Godt målgruppekendskab

De dygtigste virksomheder kender deres målgrupper rigtig godt. Identificering og analyse af målgrupperne er afgørende for disse virksomheder, idet det gør det muligt for dem at ramme de rette kandidater, de rigtige steder og på de rigtige tidspunkter. Et godt målgruppekendskab gør nemlig, at virksomhederne ved, hvordan kandidaterne søger arbejde, hvad de vægter hos en arbejdsgiver, hvordan konkurrencen er for specifikke roller og hvordan de kan tilpasse tiltag og tilbud tilsvarende. På den måde lykkes de bedre med at ramme kandidaterne optimalt og de har dermed lettere ved at komme i dialog med talenter både på kort og lang sigt.

4. Tydelige rekrutteringsprocesser

De virksomheder, der lykkes bedst med rekruttering, har også det til fælles, at de har klare processer, som de kan læne sig op af. De definerede processer og HR-værktøjer hjælper dem bl.a. med at gennemføre rekrutteringsforløb med involvering af de rette personer, sikre kompetencematch, kvalitet og en god kandidatoplevelse. Herudover hjælper det dem med at tilpasse sig, når det kræves. Processerne er med til at give indblik i, hvad der rent faktisk virker eller ikke virker. På den måde opbygges værdifuld erfaring, som hele tiden kan være med til at finpudse rekrutteringsarbejdet.


TIP

Læs videre: Opskriften på en rekrutteringsstrategi


 

5. Klare KPI’er

De virksomheder, som gør det bedst, har også det til fælles, at de opsætter klare KPI’er. KPI’erne følges tæt og måles løbende for at sikre, at processer og tiltag rent faktisk skaber den tiltænkte værdi og er i overensstemmelse med virksomhedens mål i øvrigt. Eksempelvis måles der på, hvor effektivt forskellige aktiviteter er til at tiltrække kandidater. Og hvor gode kandidaterne er, afhængig af tiltag, platform mm. Der kan også måles ROI på afdelingsniveau samt Quality of hire på et mere strategisk niveau.

Der kan naturligvis måles på meget mere, men fælles for de dygtigste virksomheder er, at KPI’erne defineres, måles og bruges aktivt til at nå virksomhedens mål.


TIP

Læs videre: Vigtige nøgletal for dig, der arbejder med rekruttering