blog featured image

Fornøyde medarbeidere er generelt mer engasjerte, og studier viser at engasjement øker lønnsomhet. Ligningen er enkel, men hvordan du kommer frem til svaret er kanskje ikke like åpenbart. Hvordan skaper du en proaktiv arbeidsplass? Her er noen av våre beste tips.

I en tidligere artikkel forklarte vi hvordan kontinuerlig medarbeiderundersøkelser kan ha flere fordeler, både for arbeidsgiver og medarbeidere. La oss se nærmere på hvordan engasjement og lønnsomhet henger sammen. 

Nye krav til arbeidsgiver

Er det virkelig sant at engasjerte medarbeidere er lik høyere lønnsomhet? En spørreundersøkelse gjennomført av Gallup viser at engasjerte medarbeidere leverer 22% høyere lønnsomhet. Dette er ikke så overraskende når du tenker på det – en fornøyd medarbeider vil naturlig nok være mer engasjert og prestere bedre. At engasjement og lønnsomhet henger sammen er ikke oppsiktsvekkende, men det er først i det siste at dette har fått mye oppmerksomhet. Grunnen til det er endring i vilkår for arbeidsplasser. Før i tiden var jobben kun en inntektskilde, om man var fornøyd eller ikke var ikke relevant. Spoler vi frem til i dag ser vi at jobben er mye mer enn en inntektskilde. For mange er jobben en del av identiteten og det er viktig å jobbe med noe som er tilfredsstillende, morsomt og utfordrende. Vi bruker også mye mer tid på jobben og det er en gjensidig forståelse at dynamikken mellom arbeidsgiver og medarbeider handler om å gi og ta fra begge parter.

74% av de ansatte sier at de er mer effektive når de føler seg hørt på arbeidsplassen.

Løpende medarbeiderundersøkelser skaper en proaktiv arbeidsplass.

Det disse nye forventningene til arbeidsplassen betyr i praksis er at ansatte ikke lenger nøyer seg med en jobb der de føler seg understimulert. Som arbeidsgiver i dag må du legge mer innsats i arbeidet med å beholde fornøyde medarbeidere på lang sikt. Så hva kan du gjøre som arbeidsgiver?

Det er flere måter å skape en god arbeidsplass med fornøyde medarbeidere, men et enkelt verktøy er å kontinuerlig ta pulsen på de ansatte og hvordan de opplever arbeidsplassen. På denne måten kan ledelsen fortløpende korrigere, endre og forbedre ting som medarbeiderne ikke er fornøyd med eller synes er vanskelig. En arbeidsplass som velger å kontinuerlig ta pulsen på de ansattes syn på pågående sitasjoner kan lettere skape større forutsetninger for trivsel og prestasjonsevne. I tillegg til dette kan arbeidsgiver også lettere identifisere og forebygge stress, utbrenthet og andre årsaker som kan føre til sykefravær eller økt turnover.

Som du kan se er det mange grunner til at medarbeideres tilfredshet er svært viktig. Vil du finne ut mer om hvordan du kan gjennomføre kontinuerlig medarbeiderundersøkelser på din arbeidsplass? 

Det du må tenke på før du tar i bruk et verktøy for pulsmålinger - Last ned sjekklisten