blog featured image

I dag er dagen da vi introduserer et forholdsvis nytt begrep, «employee transitions», eller de ansattes overgangsfaser - som vi kan kalle det på norsk.

Nå skjønner jeg godt at du tenker, «Skal jeg sette meg inn i det også? Lære nye prosesser?» Vi skjønner godt at det kan fremstå uoversiktlig, men kanskje har du allerede god kjennskap til temaet, men uten at du vet det ennå?

Så hva mener vi egentlig med employee transitions?

Du har selvfølgelig hørt om både onboarding og offboarding, samtidig som pandemien førte til at mange av oss fikk et forhold til såkalt crossboarding og reboarding. Når vi nå snakker om employee transitions, er det faktisk et samlebegrep for alle fire.

Les også: Definisjonen av effektiv onboarding

Hvordan definere employee transitions?

Employee transitions er helt enkelt enhver situasjon der dine medarbeidere beveger seg fra en fase til en annen i medarbeiderreisen. Det kan handle om en helt ny medarbeider som skal introduseres for organisasjonen (onboarding), en nybakt forelder som kommer tilbake på jobb etter foreldrepermisjon (reboarding), en talentfull medarbeider som beveger seg internt i organisasjonen (crossboarding) eller en medarbeider som forlater virksomheten (offboarding).

Employee transitions er prosesser med høy risiko, men også muligheter som kan gi gode resultater. Avhengig av hvordan de håndteres, kan de bygge opp eller bryte ned både lojalitet, engasjement og produktivitet.

Kort fortalt er enhver overgang i en medarbeiders ansettelsesperiode en avgjørende mulighet til å vise hvilken fantastisk arbeidsgiver du er, og styrke dine teammedlemmers tilknytning til virksomheten din.

Hva har de forskjellige overgangene til felles?

Tradisjonelt behandles de ulike overgangene som separate prosesser, ofte styrt av uavhengige systemer og forskjellige enheter i en virksomhet. Denne tilnærmingen gir egentlig ikke mening, fordi hver overgang helt enkelt er et aspekt av en og samme prosess.

Å samle alle disse prosessene under en digital paraply vil til syvende og sist gi medlemmene i HR-organisasjonen bedre overblikk, samtidig som de overordnede resultatene (både når det gjelder mennesker og økonomi) blir bedre enn med en fragmentert tilnærming.

For en medarbeider vil en overgang ligne på andre større endringer i livet – det betyr like deler spenning og nervøsitet. Den ansatte gleder seg til nyheter og utfordringer, men frykter samtidig det ukjente og tanken på at de kanskje ikke er forberedt på det fremtiden bringer.

Å behandle hver enkelt av disse overgangene som like viktig for dine medarbeidere kan bidra til å bygge videre på følelsen av forventningsfylt spenning, og redusere nervøsitet og uro – samlet en mye mer behagelig opplevelse.

Les også: Hva er preboarding og hvordan bidrar det til å beholde ansatte?

Hva har vi lært fra arbeid med onboarding?

Onboarding er den «opprinnelige» overgangsfasen, den første som ble anerkjent for å ha en avgjørende betydning for medarbeideren.

En god strategi for employee transitions tar utgangspunkt i de erfaringer man har gjort seg i onboardingsreisen. Strategien vil avbalansere erfaringer og prosess for å legge til rette for en problemfri reise, som integrer både medarbeidere og organisatoriske nøkkelinteressenter.

Akkurat som når det gjelder onboarding, er hvert øyeblikk i andre overganger en helt avgjørende «første dag»-opplevelse, som setter tonen for det som skal komme. Denne første dagen kan være som ny leder, som en del av et talentutviklingsprogram, som medlem i et nytt team, etter å ha kommet tilbake fra en lang permisjon, etter en større omorganisering eller til og med etter oppsigelse.

Hva skal man forvente i 2023?

Vi ser allerede et stort skifte når det gjelder at fagpersoner innen HR ser etter å konsolidere den store mengden digitale systemer som benyttes til utvikling av talenter. Det som en gang var en velsignelse, å ha en spesifikk teknologiplattform til hver enkelt prosess, har raskt blitt til et uoverskuelig kaos av kompleksitet.

I 2023 kan vi forvente oss at konseptet med overgangsfaser blir mer utbredt, i takt med at løsningsleverandører reagerer på dette behovet, ved å utvikle produktsortimentet til å bli enda mer integrert og brukervennlig.

Tenk over disse to spørsmålene for å forberede deg til endringene:

  1. Hvilke overgangerfaser finner allerede sted i virksomheten min?
  2. Verdsetter min virksomhet alle overgangsfaser likt?

Vil du lære mer om employee transitions?  

Les vår guide: Employee transitions: preboarding, onboarding, crossboarding, reboarding og offboarding