blog featured image

Hver ansettelsesprosess handler om å glede én og skuffe mange. Ofte får du søknader fra mennesker som overhode ikke oppfyller kravene du har satt. Det kan være fristende å overse disse søkerne, men det er flere gode grunner til at du ikke burde gjøre det. Her får du vite hvordan du best gir avslag gjennom hele rekrutteringen.

Hvorfor skal du svare alle?

Alle virksomheter er tjent med å stelle pent med jobbsøkerne sine. Selv jobbsøkere som aldri ville fått jobb, bør få en god behandling fra arbeidsgiveren de drømte om å jobbe for. Det er spesielt to ting du bør huske på når du avviser søkere:

Jobbsøkere har nettverk

Dårlige erfaringer når mye lenger enn gode. En jobbsøker som har blitt behandlet dårlig gjennom ansettelsesprosessen, vil med stor sannsynlighet dele det med sitt nettverk. Dette vil være med å på å svekke virksomhetens rykte, og ofte påvirke andre jobbsøkere til å prioritere andre jobber. Kanskje havner en superkandidat heller hos den argeste konkurrenten.

Dersom jobbsøkeropplevelsen er positiv, vil dette bli kommunisert og styrke virksomhetens rykte. Flere jobbsøkere vil også komme som følge av dette.

Jobbsøkere er også potensielle kunder

Du kan aldri vite hvem jobbsøkerne kjenner eller hvor de ender opp i fremtiden. Dersom de har hatt en dårlig opplevelse når de søkte jobb hos deg, er det større sannsynlighet for at de velger produkter og tjenester fra konkurrentene dine. De vil kanskje også oppfordre alle de kjenner til å gjøre det samme.

Hvordan bør du behandle jobbsøkere?

En avslagsprosess består gjerne av tre ulike stadier:

  • Avslag etter grovsortering
  • Avslag etter første intervju og andre intervju
  • Avslag etter finaleprosess

Les også: Skap en god kandidatopplevelse med tilbakemelding etter intervjuet

Avslag etter grovsortering

Når grovsorteringen er gjennomført, havner mange i nei-bunken. Disse bør så snart som mulig få et skriftlig avslag. Tiden teller her, for et avslag som kommer tidlig vil bli oppfattet mer positivt enn et som kommer sent. Kandidaten kan da legge prosessen bak seg og fokusere på andre muligheter.

Her er noen tips til avslagsbrevet:

  • Gå rett på sak – jobbsøkeren ønsker ikke å lese avslaget mellom linjene
  • Gi uttrykk for takknemlighet for at jobbsøkeren har vist interesse for virksomheten og er velkommen til å søke andre stillinger i selskapet
  • Gi en kort begrunnelse for avslaget, med utgangspunkt i at vurderingen er gjort opp mot kravene for stillingen og at andre kandidater har blitt vurdert som mer passende
  • Gi gjerne en oppfordring til å registrere seg med virksomhetens automatiske jobbagent basert på jobbsøkerens preferanser
  • Ikke be jobbsøkeren registrere seg i talentdatabase hvis du ikke har reelle rutiner for søk og matching i databasen. Henvis heller til jobbagenten
  • Ikke be jobbsøkeren investere tid utover oppsett av jobbagent, med mindre det er overveiende sannsynlig at det vil utlyses relevante stillinger for kandidaten i nærmeste fremtid

Avslag etter første og andre intervju

Alle jobbsøkere som har vært på intervju fortjener og forventer mer oppmerksomhet enn et tørt skriftlig avslag på e-post. Her er det bare å løfte telefonrøret og bruke de fem minuttene det tar å gi en personlig tilbakemelding.

Vær ærlig og direkte, men ha en objektiv forankring i kravspesifikasjonen. Kom kun med forslag til forbedring dersom personen ber om det.

Les også: Å takke nei og avslå kandidater

Avslag etter finaleprosessen

Dette avslaget er ganske likt det man gir etter første og andre intervju, men du er blitt bedre kjent med arbeidssøkeren og samtalen varer ofte litt lengre enn avslag tidligere i prosessen. En god rekrutterer gir her en ærlig tilbakemelding som kan være med på å hjelpe kandidaten i andre prosesser.

Vær forsiktig med å gi falske forhåpninger. Ikke si at det muligens vil åpne seg muligheter for ansettelse på et senere tidspunkt, med mindre det er en konkret plan. Jobbsøkerne kan ta det som en fornærmelse at du forventer at de forblir uten jobb eller ikke har bedre ting å gjøre enn å vente på et tilbud fra deg.

New call-to-action

 

Denne artikkelen ble første gang publisert 14. januar 2021.