blog featured image

I kjølvannet av koronapandemien har arbeidsledigheten falt til 2,9 % i Norge (mars 2022), som er det laveste nivået på 14 år. Det har aldri vært enklere å bytte jobb, og derfor begynner mange virksomheter å se nærmere på medarbeidernes oppsigelsesprosesser - også kjent som «offboarding».

Mens de fleste virksomheter har faste prosedyrer for onboarding av medarbeidere i en eller annen form, har en formell exit management-strategi i stor grad blitt neglisjert – det er ofte ikke noe mer enn et avskjedsintervju i siste liten og kake - og kanskje en liten gave (hvis du er heldig) .

Inntil nå.

Offboarding blir en stadig viktigere del av HR-landskapet, ettersom virksomheter begynner å forstå de langsiktige økonomiske og sosiale konsekvensene av å håndtere en medarbeiders avskjed dårlig.

Definisjonen av offboarding

Offboarding, eller oppsigelsesprosessen, er en prosess som kommer før medarbeiderens siste dag på jobb, enten det er frivillig eller på annen måte.

En robust offboardingsprosess skal lede medarbeideren problemfritt ut av virksomheten og lette overføring av kunnskap til andre medarbeidere – og krysse av punktene for compliance og konfidensialitet underveis.

Offboarding kan også bidra til å beskytte en virksomhets merkevare som arbeidsgiver og gi HR-avdelinger innsikt i virksomhetens problemområder.

Offboarding vs. Onboarding: Hva er forskjellen?

Offboarding er det stikk motsatte av medarbeideres onboarding – men de to har mye til felles når det kommer til beste praksis. God onboarding setter erfaring først, og flytter fokus fra administrativ avkryssing av punkter, til hvordan den nyansatte har det i sin nye rolle. Det samme kan sies om en god offboardingsprosess.

Selv om det er viktig å få de juridiske delene av oppsigelsesprosessen til å passe, er det like viktig å sørge for at din kollega som slutter får en positiv opplevelse på vei ut.

Hvorfor du skal offboarde fratredende medarbeidere

Å administrere en medarbeiders avskjed fra virksomheten din er riktig ting å gjøre hvis du bryr deg om folkene dine.

En positiv opplevelse ved fratredelse vil gi medarbeiderne som har sluttet tillit i deres neste rolle og la dem vite at du verdsetter deres bidrag til virksomheten. Men det er også viktig for virksomheten og kan hjelpe din virksomhets langsiktige utvikling.

Her er noen av grunnene til hvorfor:

1. Medarbeidere som slutter har innsikt som HR kan bruke

Det finnes nok ikke noe bedre tidspunkt å samle tilbakemeldinger om virksomheten din, enn under en medarbeiders offboardingsprosess. Dette er tiden da medarbeidere mest sannsynlig er åpne og ærlige om sine erfaringer med virksomheten din, siden de har lite å tape.

HR kan bruke denne innsikten til å forbedre fremtidige prosesser og adressere bekymringer av samme art som andre medarbeidere kan ha.

2. Medarbeidere som slutter kan bidra til å drive rekruttering

Det er sant, henviste medarbeidere er mer kostnadseffektive å ansette og blir lenger.

Faktisk blir 46 prosent av medarbeidere, rekruttert via henvisninger, værende i minst ett år etter rekrutteringen, noe som er godt over gjennomsnittet på 33% for tradisjonelle ansettelser. Ansatte som slutter med en positiv opplevelse, vil sannsynligvis henvise andre og anbefale virksomheten din til venner, familie og et bredere nettverk.

3. Medarbeidere som slutter kan dele kunnskap

Uten en formell offboardingsprosess kan man være sikker på at mye av medarbeidernes kunnskap vil forsvinne med dem når de slutter.

Ved å innføre en optimal prosedyre for overlevering der fratredende medarbeidere tar seg tid til å formidle sin kompetanse, opprettholder du mengden kunnskap den som slutter har opparbeidet seg i løpet av ansettelsesperioden.

4. Medarbeidere som slutter kan være merkevareambassadører

Spør enhver markedsfører hva den mest verdifulle formen for reklame er, og de vil fortelle deg at det er «jungeltelegrafen».

Ved å organisere en positiv opplevelse i forbindelse med oppsigelsen, kan man bidra til å styrke virksomhetens omdømme som en god arbeidsgiver som respekterer og verdsetter sine medarbeidere.

Dette er viktigere enn noen gang i en verden der forbrukere i økende grad tar beslutninger om kjøp på et etisk grunnlag.

Hva kan vi lære av det?

En formell offboardingreise er ikke lenger "hyggelig å ha". Det er en forretningskritisk prosess som har stor innvirkning på både mennesker og fortjeneste.

Hvis den gjennomføres godt, kan en god exit-strategi bidra til å drive rekrutteringsinnsatsen, støtte virksomhetens omdømme som arbeidsgiver positivt, gi HR innsikt i deres eksisterende prosesser, og gi medarbeidere som slutter selvtillit.

Så ikke hold tilbake. For fremtidig suksess, begynn å tenke på virksomhetens offboardingsprosesser i dag.

Offboarding-sjekkliste 2022 - last ned sjekklisten