blog featured image

Når du skal begynne å overbevise lederen din om at et nytt rekrutteringssystem er en god investering, er det en fordel å kunne presentere tydelig statistikk som underbygger argumentene dine.

I denne oversikten får du hele 10 ulike rekrutteringsstatistikker som vil hjelpe deg med å overbevise lederen din.

Kandidatopplevelse og employer branding

  1. 56% av kandidatene som har hatt en dårlig rekrutteringsopplevelse vil ikke anbefale andre å søke på jobber i den aktuelle virksomheten. 49% av kandidatene som har hatt en dårlig kandidatopplevelse i en rekrutteringsprosess vil ikke søke jobb i samme virksomhet igjen.

  2. Kandidater forventer en sømløs digital opplevelse når de søker jobb.

  3. Virksomheter som investerer i en god kandidatopplevelse, optimaliserer kvaliteten på nyansettelser med 70%.

  4. 71% legger vekt på arbeidsgivers omdømme høyere enn virksomhetens varemerke.

Optimalisering av rekrutteringsprosesser

  1. Med et rekrutteringssystem som støtter videointervjuer kan vi redusere antall spørsmål i prekvalifiseringen fra 200 til fem.

  2. En feilrekruttering kan koste virksomheter omlag 700 000 kroner.

  3. En studie viser at de virksomhetene som er dyktigst på å rekruttere kvalifiserte medarbeidere har 3,5 ganger så stor omsetningsvekst og 2,0 ganger så mye overskudd.

  4. 70% av virksomhetene mener rekruttering er en avgjørende utfordring.

  5. Det tar i gjennomsnitt to måneder å besette en ledig stilling i en virksomhet. 60% av alle kandidater mener at en rekrutteringsprosess maksimalt bør ta én måned fra søknaden er sendt.

  6. 61% mener at det å finne kvalifiserte og erfarne nye medarbeidere er en av de største utfordringene. Kun 6% mener at de har førsteklasses teknologi og prosesser, mens hele 81% mener de har gjennomsnittlige eller under gjennomsnittlige rekrutteringsprosesser.

Les også: Kampen om talentene: 3 måter å lykkes på i arbeidsmarkedet

[Guide] 14 tips for mer treffsikker rekruttering - Last ned guiden