blog featured image

Når du skal i gang med at overbevise ledelsen om, at et nyt rekrutteringssystem er en god investering,  er det en fordel at kunne præsentere klar statistik, som understøtter dine argumenter.

I denne oversigt får du hele 10 forskellige rekrutteringsstatistikker, som vil hjælpe dig med at overbevise ledelsen.

Kandidatoplevelse & employer branding

1. 56% af kandidater som har haft en dårlig rekrutteringsoplevelse vil ikke anbefale andre at søge job i den pågældende virksomhed. 49% af kandidater, som har haft en dårlig kandidatoplevelse i et rekrutteringsforløb vil ikke søge job i samme virksomhed igen.

2. Kandidater forventer en sømløs digital oplevelse, når de søger et job.

3. Virksomheder der investerer i en god kandidatoplevelse optimerer kvaliteten af nyansættelser med 70%.

4. 71% vægter arbejdsgiverens omdømme højere end virksomhedens brand.

 

Optimering af rekrutteringsprocesser


5. Med et rekrutteringssystem, som understøtter videointerviews kan vi reducere antallet af spørgsmål i prækvali­ceringen fra 200 til 5.

6. En fejlrekruttering kan koste virksomheder i omegnen af 500.000 kr.

7. En undersøgelse viser, at de virksomheder, som er dygtigst til at rekruttere kvali­cerede medarbejdere, har 3,5 gangeså stor omsætningsvækst og 2,0 gange så stor overskudsgrad.

8. 70% af virksomheder mener at rekruttering er en afgørende udfordring.

9. Det tager i gennemsnit 2 måneder at besætte en ledig stilling i en virksomhed. Men 60% af alle kandidater mener, at en rekrutteringsproces maksimalt bør tage 1 måned fra jobbet er søgt.

10. 61% mener, at dét at ­finde kvali­cerede og erfarne nye medarbejdere er blandt de største udfordringer. Men kun 6% mener, at de har best-in-class teknologi og processer, mens hele 81% mener, at de har gennemsnitlige eller under gennemsnitlige rekrutteringsprocesser.

Lær mere om hvordan du får success på jobmarkedet.

 

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at vinde kampen om talent?

 

Book a demo med en af ​​vores eksperter, og vi vil besvare alle dine spørgsmål og vise dig, hvordan best practice software til medarbejderhenvisninger og rekruttering fungerer!