blog featured image

Hver leder har forskellige personlighedstræk, færdigheder og arbejdsmetoder. Disse kan udfordre forholdet, arbejdsmiljøet og trivslen for visse medarbejdere og ledere. En god leder kan sætte sig i medarbejderens sted og se arbejdet og organisationen gennem deres øjne, men det er ikke altid så simpelt eller nemt.

Som vi ved, er ledelse en vigtig komponent i arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen. Men ledere er også mennesker og har brug for feedback og vejledning for at udvikle sig og lede medarbejderne bedre. At give feedback til medarbejdere kan dog være udfordrende. Men det er vigtigt at sænke tærsklen for at give feedback og bør adresseres gennem brugen af moderne teknologi og anonymitet.

1. At blive anerkendt 

Medarbejderstøtte er en afgørende del af ledelse, men det kan være en udfordring i ledelsens komplekse, ansvarsfulde og omskiftelige arbejdsmiljø.

Anerkendelse er en stærk psykosocial faktor i arbejdsmiljøet, som påvirker medarbejderes følelse af berettigelse og trivsel på arbejdspladsen. Anerkendelse opfattes ofte som ros, men det kan være meget mere end det.

Anerkendelse kan være:

  • Arbejdsopgaver. Når en medarbejders færdigheder anerkendes, kan han eller hun blive givet mere fagligt udfordrende arbejde. Når en medarbejder udvikler sig og nyder sit arbejde, tilføjer han eller hun også værdi til virksomheden.
  • Lytte. Vi ønsker alle at blive hørt og anset som specialister i vores arbejde. Derfor er det vigtigt at lytte til medarbejdernes meninger, kritik og idéer til forbedring. At være opmærksom på disse ting er også godt for din virksomhed, da du kan opdage ting, du ikke selv havde tænkt på.
  • Værdsættelse. Når medarbejdere føler sig værdsat for deres arbejde og færdigheder, forbedrer det deres motivation, effektivitet, engagement og selve arbejdsglæden. Og som vi ved, er medarbejdere, der har disse ting, også eksemplariske fra en forretningsmæssig synsvinkel.

2. Kvaliteten af ledelsen 

Hver leder er forskellig. De skal håndtere intenst pres og forventningerne er høje, både på individuelt og virksomhedsniveau. Så det er ikke underligt, at kvaliteten af ledelse nogle gange kan svigte. Kvaliteten af ledelse påvirkes kraftigt af personlige egenskaber og evnen til at arbejde sammen.

  • Personlige egenskaber. Forskellige personlighedstyper kan skabe spændinger i arbejdsfællesskaber og skade arbejdsglæden og trivsel. Kvalitetsledelse er baseret på processer og strategi. Når ledelsen handler på disse, i stedet for på en impuls, sikrer det en ensartet og kvalitetsfuld ledelse.
  • Samarbejdsevner. En fremragende leder vedtager gode interpersonelle færdigheder, situationsbevidsthed og empati over for sine medarbejdere i forskellige situationer. Dette sikrer et gnidningsfrit samarbejde og en åben arbejdsatmosfære, hvilket har en betydelig indvirkning på arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen.

Derudover vil måling og overvågning af kvaliteten af arbejdet, investering i trivsel, bevidsthed om problemer og adressering af dem forbedre ledelsen og tilliden.

3. Klarhed i målene 

Klarhed i mål betyder, at medarbejderne forstår, hvad der forventes af dem. Mål og forventninger bør fastsættes på individ-, team- og virksomhedsniveau.

Klarhed i mål spiller en vigtig rolle i medarbejdernes produktivitet og trivsel. Hvis medarbejderne ikke ved, hvad der forventes af dem, kan det føre til stress, udmattelse, nedsat kvalitet og endda øget fravær. Det er derfor vigtigt at investere i klarhed og forståelse af målene.

4. Support og feedback 

Støtte, hjælp og konstruktiv feedback på det rette tidspunkt er vigtige dele af trivsel og medarbejderudvikling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem et godt øjeblik og et dårligt øjeblik til feedback. "Gode råd" er sjældent gode, hvis de er uønskede, eller hvis man ikke føler, at man har brug for dem. I sådanne tilfælde kan det være mere skadeligt at give denne 'gode rådgivning' end at lade være med det.

Hvis der konstant gives hjælp og råd uden særlig grund, kan medarbejderen opfatte det som en negativ oplevelse. Virkningerne af overdreven support mærkes som en svækkende faktor i forhold til arbejdsglæde, effektivitet, motivation og engagement. På den anden side kan for lidt support udløse unødvendig stress for medarbejderen og øge passiviteten.

5. Indflydelse på arbejdet 

Tøj, mad, venner, bolig - folk har brug for at have indflydelse på de ting, der påvirker dem. Og det samme fænomen ser vi på arbejdspladsen. Medarbejderne ønsker ofte at være involveret i beslutninger, der påvirker dem, i at forbedre arbejdsmiljøet og i at løse ergonomiske problemer på arbejdspladsen.

Frihed på arbejdet giver medarbejderne mulighed for at have indflydelse på deres arbejde, og dette har også en positiv indvirkning på arbejdsglæden, trivslen og jobtilfredsheden. Desuden er medarbejdere, der er bemyndiget og betroet, bedre i stand til at tackle potentielle udfordringer og problemer.

Kontinuerlige pulsundersøgelser giver mulighed for effektiv forskning i ledelse, engagement og virksomhedskultur. Dette giver virksomheder mulighed for hurtigt at tackle problemerne og dermed forbedre alle aspekter af deres forretning.

At tage anonymitet i betragtning til alle medarbejderundersøgelser er nøglen til succesfuld arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen. Anonyme svar gør det lettere for medarbejdere at rapportere problemer, store eller små, der ellers kunne gå ubemærket hen. Derudover kan moderne teknologi opdage problemer og stille flere spørgsmål om dem ved hjælp af algoritmer.

Talentechs kontinuerlige pulsundersøgelser giver ledere et klart overblik over teamets trivsel og muliggør proaktiv problemløsning. Lederne modtager tips og råd om, hvordan man styrker lederskabet eller hvad man skal være opmærksom på. Du kan også overvåge, hvilke områder der har brug for yderligere opmærksomhed eller ændring i din organisation, og hvad der allerede fungerer godt.