blog featured image

Vi har efterhånden arbejdet sammen med flere kendte nordiske brands for at skabe værdi med deres medarbejderhenvisninger, ved at benytte vores system irecommend. Vi vil derfor gerne dele med dig, hvad vi har lært undervejs og hvad der essentielt at have fokus på, når du skal arbejde med medarbejderhenvisninger. 

 

Engagér ud fra forskellige personaer

For at opnå succes med medarbejderhenvisninger er det vigtigt at få så mange som muligt involveret fra organisationen. Husk derfor at dine medarbejdere er drevet af forskellige ting. Nogle synes det er skønt at anbefale folk fra deres netværk og gøre en forskel for virksomheden og være involveret i, hvem virksomhedens nye medarbejdere skal være. Andre synes måske, at det er sjovt at konkurrere individuelt mod andre kollegaer eller teams mod teams og bliver drevet af belønninger og konkurrence.

For at opnå det størst mulige engagement iblandt dine medarbejdere, som er dem, der skal benytte medarbejderhenvisningssystemet, skal du holde for øje at de drives af forskellige incitamenter. 

Feedback og belønning

En almindelig faldgrube når man arbejder med medarbejderhenvisninger er, at medarbejdere bliver demotiverede, hvis de ikke kan følge op og se hvilken forskel deres henvisninger gør. Det er altså vigtigt, at de ikke kommer til at føle, at deres henvisninger ender i et sort hul. 

Sørg derfor altid for at have en brugervenlig måde at visualisere og informere medarbejderne om, hvordan deres henvisninger klarer sig i rekrutteringsprocessen og ligeledes belønne/rose når medarbejdere kommer med relevante og brugbare kandidater. 

Gennemtænk kommunikation og implementering

Lav en kommunikationsplan, hvor du tydeligt kommunikerer, hvad medarbejderne selv kan drage fordel af, når de bliver involveret i henvisninger af nye kollegaer. Derudover skal du også tydeligt formulere formålet bag, hvorfor I som virksomhed bør investere i dette.

Kommunikér bredt via e-mails, intranet, film, præsentationer i store grupper og brug lederne som ambassadører. Hvis du får dem til at købe sig ind på dette og bidrage til kommunikationen, vil det være meget lettere for dig at engagere mange. Så sørg for at gøre det meget let for dine ledere at kommunikere dette med deres teams.

Vil du gerne lære mere om hvad medarbejderhenvisninger kan gøre for din virksomhed? Se hvordan Verisure har gjort medarbejderhenvisninger til en del af deres kultur i vores [Artikel] Medarbejderhenvisninger - en del af kulturen hos Verisure

Påmindelser, påmindelser, påmindelser

Der er én ting, som man skal være særligt opmærksom på - påmindelser. Påmindelser er nøglen til at skabe dine processer for medarbejderhenvisninger, så de bliver en naturlig del af hverdagen for dine medarbejdere, så de fortsat henviser over tid.

For ikke manuelt at skulle påminde folk om at foretage henvisninger, foreslår vi, at du benytter et system, som automatiserer denne proces for dig.

Vha. push-meddelelser og e-mails kan du lære dine medarbejdere at se, hvornår der er nye ledige stillinger, hvornår deres henvisninger går videre i en rekrutteringsproces mm., som vil holde nysgerrigheden intakt. Derfor anbefaler vi at du opsætter en struktur for, hvordan du vil arbejde med påmindelser og opdateringer, de er vigtigere end man lige skulle tro. 

Effektivisér og automatisér processen

Brug aldrig mere tid end nødvendigt. Stimulér relevante medarbejderhenvisninger ved at gøre det let for dine medarbejdere at henvise. Assistér dem undervejs og gør det simpelt og underholdende. Det skal f.eks. ikke være nødvendigt at læse hele jobannoncer hver gang og det skal være simpelt for dine medarbejdere at finde frem til relevante henvisninger via deres eget netværk på LinkedIn f.eks. 

Nu hvor du har læst om, hvordan du kommer i gang med medarbejderhenvisninger, kan du med fordel læse mere om, hvorfor du bør satse på dem. Læs mere her: Hvorfor skal du satse på medarbejderhenvisninger?