blog featured image

For 120 år siden arbejdede danskere cirka 60 timer om ugen, noget der for fleste i 2022 lyder uhørt. Siden da har vi arbejdet færre og færre timer hver uge, men reduktionen af timerne er sket gradvist, med små ændringer og mange år imellem. Nu, for første gang siden 1990, sker der igen noget drastisk ved måden vi ser på arbejdstid. En 4-dages arbejdsuge er nu på tale. 

Mange virksomheder rundt omkring i verden er begyndt at lege med tanken om arbejdsuger, som kun består af fire arbejdsdage, frem for de traditionelle fem. Nogle steder har man taget skridtet videre, og i Island har 86% af den samlede arbejdsstyrke allerede gået ned i tid og alle i arbejde har fået muligheden. Her er der tale om en 4-dages arbejdsuge på 35-36 timer, frem for en 5-dages arbejdsuge på 40 timer. Ligeledes har virksomheden IIH Nordic indført en 30-timers arbejdsuge, fordelt over 4 dage, uden nedgang i løn, for alle deres medarbejdere.

Ifølge Djøf og Epinion ville 64% af medarbejdere og 65% af ledere
sige ja til at implementere én eller flere modeller for en
4-dages arbejdsuge på deres arbejdsplads. 

Der er altså sket en hel del på det seneste, og vi vil i denne artikel dykke ned i hvilke fordele og udfordringer der kan opstå med en 4-dages arbejdsuge, og hvordan du kan lykkes med det i din virksomhed. 

Hvilke fordele er der ved en 4-dages arbejdsuge? 

På Island har de generelt oplevet, at medarbejderne har formindsket antallet af stress-ramte, og at forøgelsen af weekenden har givet mulighed for at dyrke mere motion og have et større mentalt overskud. Men, der hvor det bliver rigtigt interessant, er at man faktisk også oplevede en øget produktivitet, hvilket mestendels skyldes færre kaffepauser, snakke over vandmaskinen og unødvendige møder. Flere medarbejdere havde også tidligere udtalt, at fredag var deres ”gulerod” hvor de kan slappe lidt af. Men, grundet en 4-dages arbejdsuge følte medarbejderne at de måtte være mere produktive i deres aktive arbejdstimer, hvilket mere end kompenserede for den manglende dag. 

Hos IIH Nordic oplevede de kæmpe forbedringer i stressniveauer ved indførelsen af en 4-dages arbejdsuge, og så forbedringer på hele 70% ift. stress, sundhed og energiniveau. Dette har ikke blot har givet deres medarbejdere mere tid og frihed til deres privatliv, men også øget deres livskvalitet. Dette kunne tyde på at man måske taber på effektivitetssiden, da ens medarbejdere har færre arbejdstimer. Men, IIH Nordic erfarer at deres produktion faktisk steg, selvom arbejdstimerne faldt. Her peger de især på færre sygedage og forbedringer i deres evne til at rekruttere og fastholde medarbejdere.


Videre læsning 
Vil du gerne øge medarbejdertrivslen i din virksomhed? 

Læs her, hvordan medarbejderundersøgelser kan hjælpe dig på vejen til at øge jeres trivsel. 


Hvis vi ser på miljømæssige indvirkninger, så har medarbejderne jo 20% mindre transport til og fra arbejdet, hvilket giver et sænket CO2-udslip. Man ved selvfølgelig ikke, om ens medarbejdere benytter en masse transport på deres ekstra weekend-dag, men fra virksomhedens synspunkt har man i hvert fald reduceret den tilknyttede medarbejdertransport til og fra arbejde. Ligeledes sparer virksomheden selvfølgelig strøm på de arbejdsstationer, lamper, maskiner osv. der står slukkede, hvilket både hjælper på bundlinjen og miljøet. 

 

Hvilke ulemper er der ved en 4-dages arbejdsuge?

Der kan selvfølgelig opstå udfordringer ved at indføre en 4-dages arbejdsuge, hvis man ikke får omstillet sin virksomhed og sine medarbejdere korrekt. Nogle individer arbejder bedst i et roligt tempo, hvor fordybelse og diskussioner kan være givende. Hvis man har medarbejdere som ikke formår at arbejde i et mere effektiviseret miljø, hvor processer er optimeret for at spare tid, så kan det overvejes om man faktisk skaber et forringet arbejdsmiljø. Ligeledes er det vigtigt at man formår at arbejde strømlinet og ensartet, hvor opgaver ikke kommer fra højre og venstre, på uventede tidspunkter og med urimelige deadlines, for det vil ikke gå hånd i hånd med en effektiviseret arbejdsproces.

 

Hvis man førhen har opereret med sociale arrangementer i arbejdstiden, kan det være at du skal undersøge, om disse arrangementer kan rykkes til uden for arbejdstiden, uden at det går ud over deltagelsen. Men, husk nu altid at fejre fødselsdage, jubilæer, milepæle mm., da det har stor positiv effekt at modtage anerkendelse eller blive fejret. 

Hvordan kan du lykkes med en 4-dages arbejdsuge? 

Først og fremmest skal du lokalisere de arbejdsopgaver som kan optimeres og/eller automatiseres, for at finde på nye løsninger, der kan erstatte de store tidsrøvere i dine medarbejderes arbejdsgange, såsom manuelle indtastninger, møder der kan klares over en mail osv. Hvis ledelsen ikke kan skabe nye automatiserede arbejdsgange som sparer tid, så kan det være en fordel at inddrage medarbejderne. Det er trods alt dem som har ekspertviden, inden for de arbejdsgange de sidder med og måske har de en masse gode idéer til hvordan man kan simplificere og effektivisere forskellige processer. 


Videre læsning 
Vi har ikke alle svarene til hvordan du kan automatisere samtlige af dine arbejdsgange- og processer, men vi har måske nogle af svarene inden for HR.  

Læs her, hvordan du kan skabe strømlinede og værdiskabende MUS-processer. 


Hos IIH Nordic indførte de også flere tiltag, som sammen med den forøgede fritid forbedrede medarbejdernes sundhed og trivsel. Det er tiltag som frivillig firmatræning, frivillig yoga, sund og nærende frokost samt sunde snacks som nødder og frugt. Den forbedrede sundhed og trivsel afspejler sig selvfølgelig i øget effektivitet og muliggør derfor en 4-dages arbejdsuge.

Ligeledes har IIH Nordic indført intervaller hvor medarbejdere ikke må forstyrres, så de kan arbejde fuldkommen koncentreret. De har også sat møder til at være 20 eller 45 minutter, med klare dagsordener og mødeledere, som sikrer at møder holdes på sporet og afsluttes inden for den afsatte tid.

Der er selvfølgelig ikke et facit til hvordan individuelle virksomheder hver især lykkes med at omstrukturere deres organisation, processer og arbejdstid. Derfor er det vigtigt at undersøge om en 4-dages arbejde passer til din virksomhed, dine medarbejdere og jeres arbejdsgange, samtidigt med at du tager medarbejderne i hånden og understøtter deres behov i omstillingsperioden. 


Videre læsning 
Udover at give dine medarbejdere den arbejdsgang de fortjener, så skal du selvfølgelig også sørge for at deres første oplevelse med virksomheden er i top.

Her, kan du læse vores opskrift på den gode kandidatoplevelse.