blog featured image
Ökade volymkrav utan ökade resurser är kanske något du känner igen dig i? 62% av tillfrågade rekryterings- och HR-specialister uppger att de upplever att volymkraven på att rekrytera har ökat men samtidigt säger 42% att det inte återspeglats i resurser. Hur ska HR kunna hantera ökade volymer med samma resurser? Kanske kan en rekryteringsrobot vara lösningen, eller som de flesta känner det: automatiserad rekrytering.

Flytta ägandeskapet till HR

För den som jobbar med volymrekrytering innebär en traditionell rekryteringsprocess en stor del manuellt arbete för både HR och de rekryterande cheferna. Risken finns att kandidater tappas bort i processen, magkänslan får styra för mycket och resultatet blir inte alltid det önskade. Genom att automatisera delar av rekryteringsprocessen frigörs tid, rekryteringsprocessen ägs till större del av HR och de rekryterande cheferna behöver bara träffa kvalificerade kandidater vilket gör att kvalitén i matchningen ökar.

Kvalitetssäkra med urvalsfrågor och tester 

Urvalsfrågor som följs upp av kandidattester är med rätt systemstöd möjliga att automatisera, spar tid och främjar objektiv bedömning av kandidaterna. De rekryterande cheferna behöver på så sätt också bara träffa kandidater som är kvalificerade att utföra jobbet. För HR innebär det att risken att det är magkänsla som styr vilka kandidater som går vidare till intervju försvinner. Kandidater blir inte diskriminerade på förutfattade meningar eller omedvetna fördomar eftersom det inte är den ofta instinktiva viljan att anställa ”sig själv” som styr.

Nöjda kandidater = nöjda kunder 

I en värld med blixtsnabb informationsspridning innebär en bortglömd kandidat inte bara en risk för negativ påverkan på ert employer brand, det riskerar också att påverka vad era kunder tycker och tänker om ert varumärke. När stora volymer kandidater ska hanteras är det lätt att återkoppling dröjer, kandidater hinner tröttna eller i värsta fall att de helt tappas bort i rekryteringsprocessen. Vid automatisering av delar i rekryteringsprocessen är det inte bara enklare att hantera stora volymer kandidater. Det underlättar också för att säkerställa återkoppling till kandidater och en mer effektiv rekryteringsprocess. Ju längre tid det tar desto större är risken att kandidaten har hunnit tröttna. Går det istället snabbt får kandidaten en positiv upplevelse av er som arbetsgivare och högst troligt också av ert varumärke. I den här artikeln kan du läsa mer om att rekrytera snabbare och här artikeln kan du läsa mer om att rekrytera snabbare och minimera din "time to hire".

 minimera din "time to hire".