blog featured image
Intervjun lider mot sitt slut och det är dags för en sista fråga till kandidaten: Har du några frågor till oss? En snabb sökning på nätet visar att det finns många bra frågor att ställa för kandidater vid en rekrytering. Vi har samlat vanliga frågor som kandidater ställer och tips på hur du kan bemöta dem.

Kandidaten vill veta mer om sin arbetsmiljö

En rekryteringsprocess går inte bara ut på att den som rekryterar väljer en framtida medarbetare. Det är också ett tillfälle för kandidaten att känna av ifall företaget passar dem, och om de själva vill jobba där. Intervjun är ett tillfälle för kandidater att själva ställa frågor om ett företag och en tjänst för att få en bättre koll på den framtida arbetsmiljön, uppgifter och kultur. 

Frågor från kandidater om företaget

Andra frågor vid rekryteringen kan kretsa kring företagets storlek, hur många kollegor det finns, hur organisationen är uppbyggd och värderingar för att bättre förstå sig på arbetsmiljön. Kandidater kan också fråga mer detaljerat om branschen och kända konkurrenter för att bilda sig en uppfattning om hur framtidsplanerna ser ut. 

 • Hur är företaget organiserat?
 • Vad har ni för mål de kommande fem åren?
 • Vilka är era konkurrenter?
 • Vad värderar ni hos era medarbetare?
 • Vad är utmärkande med företaget?
 • Vad har ni för värderingar och hur är företagsklimatet?

När kandidater vill veta mer om avdelningen

Frågorna undersöker organisationsstruktur och vad avdelningens ansvarsområden är. Kandidaten är förmodligen också nyfiken på att få reda på mer om framtida chefer, hur samarbetet med kollegor ser ut och den närmsta fysiska miljön.

 • Hur passar avdelningen in på företaget?
 • Vilka skulle vara mina närmaste kollegor?
 • Hur ser ni på arbetsgruppen/avdelningen?
 • Hur ser arbetsplatserna ut? 
 •  

Läs också: Frågor dina nyanställda vill ha svar på under onboardingen

Under rekryteringen blir de nyfikna på tjänsten

Kandidaten ställer mer frågor om tjänsten för att få en bättre uppfattning om faktiska arbetsuppgifter och hur de skulle trivas med arbetet. Personen kan också vilja veta om tjänsten är utvecklande och kan leda vidare till en fortsatt karriär inom företaget. Frågorna är också ett sätt att få mer information om de närmsta kollegorna och arbetsmiljön.

 • Vad finns det för interna karriärmöjligheter?
 • Kan du beskriva en vanlig dag på kontoret?
 • Finns det några specifika semesterperioder?
 • Är det fasta tider eller möjlighet till flextid?
 • Vad är arbetsuppgifterna idag, och hur ser de ut om ett år?
 • Är det här en ny tjänst, eller ersätter jag en annan person?
 • Om tjänsten ersätter en tidigare: Varför ersätts den personen?
 • Vilka egenskaper tror du är viktiga för att klara av det här jobbet? 

Att klargöra förväntningar

Den som rekryterar har självfallet vissa förväntningar på den som i slutändan anställs. Exempelvis hur snabbt personen kommer in i arbetet och hur lång tid det tar för den att bli självgående. Kandidater som under rekryteringen ställer frågor om internutbildningar, mål och rekryteringsprocessen signalerar att de är intresserade av tjänsten och vill veta ifall det finns stöd på plats för att de ska lyckas. 

 • Finns det internutbildning, och om ja, hur ser den ut?
 • Hur skulle de första tre månaderna se ut för mig?
 • Vilka förväntningar finns det på mig under det första året?
 • Efter hur lång tid ska jag vara självgående?
 • Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen? 

Var förberedd på frågor vid rekryteringen!

Ett par grundläggande frågor som kandidaten kan tänkas ställa kan du snabbt avhandla i början av mötet. Här går det att förtydliga organisationsstruktur, arbetsuppgifter, förmåner, kollektivavtal och hur rekryteringsprocessen ser ut genom att hålla en kort presentation. Det är problematiskt att täcka alla frågor som den intervjuade kan tänkas ställa redan i presentationen. Det stjäl fokus (och tid) från att faktiska intervjua kandidaterna och gör att de kan uppleva att de inte själva får möjlighet att ”intervjua tillbaka” och ställa sina frågor. 

 • Informera i början av arbetsintervjun
 • Tillåt frågor och förtydligande löpande under intervjun
 • Lämna vissa frågor och låt kandidaten ställa dem själv

Vissa frågor går också att besvara initialt i rekryteringen, redan innan kandidaten kommer till intervju. Genom information på karriärsida, i platsannons eller i kallelse till intervju går det att exempelvis informera om rekryteringsprocessen, visa upp medarbetarperspektiv och företagets mål och värderingar.

 

Att tänka på vid köp av rekryteringssystem