blog featured image

Alla som jobbar med rekrytering ÄLSKAR hög motivation hos den arbetssökande och låter oss charmas av de som vill jobba hos oss. När du har en arbetssökande framför dig som lyser av motivation vet du att en viktig bit är på plats för att den personen ska lyckas i jobbet. Eller vet du faktiskt? För vad är den verkliga motivationen för den arbetssökande för denna tjänst? Här är ett gäng motiv som en arbetssökande kan ha:

 • Skaffa ett jobb
  Är det så att den arbetssökande inte har ett jobb i dag så är en betydande motivationsfaktor att komma in i, eller komma tillbaka till arbetslivet.

 • Missnöje med nuvarande jobb
  Många söker bort från sin nuvarande position. Det kan bero på dåliga chefer, dålig arbetsmiljö, eller att arbetsuppgifterna inte lever upp till förväntningarna.

 • Nya utmaningar
  Brist på karriärmöjligheter där personen befinner sig för närvarande tvingar många att söka nya arbetsgivare. En del önskar också byte av arbetsuppgifter, ansvar eller bransch.

 • Högre lön
  Arbetssökande kommer alltid att bry sig om lönen och i många fall är önskan om högre lön ett av de viktigaste motiven för att byta jobb.

 • Förändrad livssituation
  Hänsyn till familjen, hälsan eller andra tunga värderingar kan göra att den nuvarande positionen inte längre är idealisk. Om den nuvarande arbetsgivaren inte kan erbjuda en tjänst som passar den nya vardagen kommer den anställde att vilja sluta.

 • Förälskad i verksamheten eller branschen
  Detta är en motivation som är lite nyckfull. Det är lätt att bli charmad av arbetssökande som verkar nästan förälskade i ditt företag eller de produkter/tjänster du säljer. Personen har en sådan otrolig lust att jobba i branschen!

 • Från egen företagare till att bli anställd
  Många försöker sig på egenföretagande i enskild firma. Det fungerar för vissa, men inte för alla. Det kan gå bra, eller visa sig vara en ekonomisk eller social nedgång. Eller så kan det vara ekonomisk trygghet som man inte får som egen företagare, som till exempel vid graviditet och sjukdom.

Från privat näringsliv till offentlig sektor

Många ser att den offentliga sektorn har många fördelar som kan locka. Till exempel känslan av att bidra till samhället, förmånliga pensionssystem och möjligheter till ledighet. Offentliga jobb ses också som säkrare med lägre risk att bli uppsagda.

Oavsett motivation är det viktigt att du som rekryterare lägger tid på att ta reda på så mycket som möjligt om detta. Ofta är det en kombination av flera av punkterna ovan. Den arbetssökande kanske inte vill att du ska veta vad den verkliga motivationen är. I sådana fall kan det innebära att du inte ska eller kommer att anställa personen i fråga om du får reda på det.

Alla ovanstående punkter är en perfekt motivation för att söka jobb. Och inget av dessa borde vara skäl nog att inte se kandidaten som relevant. Men det vi vill är att rekrytera en person som ska vara en resurs för verksamheten. Det mäts normalt efter hur väl uppgifterna utförs och vilket värde som skapas. Då är motivation för uppgifterna och ämnet mycket värdefullt.

Får den arbetssökande tomma ögonen av att prata om revision och hur otroligt spännande det kommer att bli när den nya revisionslagstiftningen träder i kraft, då har du en riktig motivation för ämnet. Det visar att personen i fråga har ett stort intresse och kommer med största sannolikhet att hålla sig uppdaterad och älska att jobba med revision i framtiden. Mycket tyder på att detta kommer att vara en bra kandidat att anställa.

Slutsats: Många rekryterare lägger för lite tid på att ta reda på vad som är den viktigaste drivkraften och motivationen för en arbetssökande.