blog featured image
2020 är ett år med stora förändringar för alla – och HR är inget undantag. 

Verksamheter har redan börjat se med nya ögon på flexibelt arbetssätt, säkerhet och hälsa, samt vilken geografisk plats medarbetare jobbar ifrån.  

Med det sagt är det ingen överraskning att onboarding-området också genomgår en hel del förändringar.

För att ni ska följa med i dessa förändringar har vi tittat närmare på insikterna från studien som Talentechs produkt Talmundo genomfört - för att se hur ni kan använda onboarding för att bekämpa de negativa effekterna som covid-19 har på HR.

#1
47 procent av arbetsgivarna vet inte hur de ska mäta fördelar och nackdelar med sin nuvarande onboardingprocess. 

Vad betyder det?

Det är bekräftat att onboarding förbättrar engagemang och effektiviserar time-to-productivity,  två mycket tydliga styrkor för en verksamhet även efter covid-19.

Om ni inte är på det klara med hur era onboardingaktiviteter påverkar engagemang och time-to-productivity är det svårt att identifiera var saker inte går som de ska, men även att fortsätta optimera de delar i er onboardingstrategi som redan fungerar.

Hur kan det bli bättre?
Lär er mer om hur ni kan mäta utfallet av er onboardingprocess. Här är två sätt att komma igång:

Engagemang

[Grundläggande]
Undersök hur många nyanställda som i genomsnitt öppnar sina onboarding-mail med ett enkelt e-postspårningsverktyg som till exempel MailTrack.

[Avancerat]
Håll koll på hur nöjda de anställda är, hur väl de kommit in i företagskulturen och vad deras förväntningar är med hjälp av ett quiz för nyanställda via verktyg som SurveyMonkey.

Time-to-productivity

[Grundläggande]
Registrera hur många medarbetare som fullbordar sina onboardingaktiviteter – använd sedan den genomsnittliga slutförandetiden som ett riktmärke för produktivitetsgraden.

[Avancerat]
Skapa ett djupgående quiz för att testa nyanställdas kunskaper. Skicka ut det till alla nyanställda i slutet av varje av månad, under deras första tre månader hos er. Typeform är en tjänst som kan hjälpa er med det.

Tips:
Vår intuitiva onboardinglösning kan göra allt detta och lite till – allt via en central plattform.
Ta en närmare titt >>>

 

#2
43% av alla nya medarbetare saknar de grundläggande verktygen som behövs för att utföra sina uppgifter under den första jobbveckan.

Vad betyder det?

Om nästan hälften av era nyanställda inte har de nödvändiga verktygen för att kunna utföra sitt arbete kan man förvänta sig att produktiviteten inte är speciellt hög under den första veckan och produktiviteten kan bli ännu lägre om medarbetaren dessutom arbetar hemifrån.

Det här är givetvis tråkiga nyheter för redan ekonomiskt ansträngda verksamheter som under covid-19 behöver nya medarbetare som kan ge allt i sina nya roller. 

Hur kan det bli bättre?

Var proaktiv och förberedd – det är en enkel process:

1. Skicka ut ett formulär till era nya medarbetare, i god tid innan första jobbdagen, där de enkelt kan klicka i vilken utrustning som behövs för arbetet. Gör det möjligt för dem att välja vilken typ av dator och vilka program som behövs.  

2. Underlätta processen med en snabb överlämning till IT så att de kan beställa utrustningen och förinstallera alla program som krävs.

3. Skapa korta utbildningsfilmer som förbereder era nya medarbetare och som får dem att komma igång med sin utrustning.

Så enkelt är det!

#3
64 procent av alla anställda har inte fått uppleva någon preboarding.

Vad betyder det?

En stark preboarding-process kan öka bibehållandet av nyanställda med upp till 82 procent och minimera fall där den nyanställde slutar innan första jobbdagen.

Om ni inte erbjuder en preboarding missar ni helt enkelt de positiva effekterna som kommer med det och riskerar att se allt fler nya medarbetare som lämnar verksamheten inom de första sex månaderna av sin anställning.

Den genomsnittliga kostnaden för en rekrytering till en nytillsatt roll är omkring 30 000 kronor men kan uppgå till omkring två miljoner kronor för att fylla en ledande post inom en verksamhet. Så många verksamheter har troligtvis inte råd att inte använda sig av preboarding.

Hur kan det bli bättre?

Börja bygga er preboardingprocess idag.

Effektiv preboarding handlar om att engagera den nyanställde från det att hen accepterar ett jobberbjudande, fram till hens första dag på jobbet. Grundläggande kan man säga att preboarding är den digitala bryggan mellan rekrytering och anställning.

Här är fyra sätt att kicka igång arbetet med preboarding:

1. Få administrationen ur vägen
Eliminera den torra administrationen från den nyanställdes första vecka genom att få den avklarad redan under preboardingfasen.

2. Var kristallklar
Se till att era nyanställda har allt de behöver för en lyckad första vecka, till exempel ett tydligt schema för veckan och tillgång till utbildning redan före jobbstart.

3. Visa ert sanna jag
Förmedla er verksamhets värderingar på ett engagerande sätt genom korta filmer och utlåtanden från nuvarande medarbetare.

4. Använd mentorskap
Tilldela era nyanställda en mentor så att de alltid har någon att vända sig till med sina frågor – eller bara någon att prata lite extra med.

Summering

Det här är tre ögonöppnande fakta som kan hjälpa HR att få full koll på sina onboardingprocesser. Det finns många fler insikter och er organisation kommer att ställas inför helt unika utmaningar. 

En sak vi är helt säkra på är att om ni investerar tid i en utvärdering av era onboardingprocesser idag, kommer det att medföra ett proaktivt sätt att hantera morgondagens utmaningar. Så vänta inte för länge, utan starta processen nu och investera i era nya medarbetares framtid. 

Nästa steg_

Vill ni skapa en fantastisk start för era nyanställda?
Läs Talentechs onboarding-guide med 10 steg för att skapa en perfekt första vecka!

New call-to-action