blog featured image

Stort eller lite företag? Det spelar ingen roll, som chef kommer du vara inblandad i rekryteringen av nya medarbetare.

Oavsett om du har någon från HR med dig eller om du sköter hela rekryteringen på egen hand har vi tips om hur du genomför intervjuer med arbetssökande.

Läs våra fem tips för dig som ska hålla intervju.

#1: Var förberedd och påläst


Lika viktigt som det är att kandidaten kommer förberedd till intervjun är det viktigt att du som intervjuare
är påläst och insatt. Använder ni CV i rekryteringen, se till att du har läst igenom det ordentligt så slipper ni ödsla tid under intervjun på att kandidaten ska gå igenom hela sin arbetshistorik på nytt.  

 • Läs igenom kandidatens ansökningshandlingar innan intervjun och andra anteckningar som rekryterare gjort under telefonintervju/tidigare intervju. 
 • Är du förberedd kan du bättre anpassa dina frågor och ge kandidaten ett gott intryck.

#2: Utgå alltid ifrån kravprofilen

En grundbult i rekryteringsarbetet är att ha sammanställt en ordentlig kravprofil. Den beskriver de egenskaper och kompetenser, förmågor och erfarenheter en person bör ha för att kunna utföra arbetet samt hjälpa er som organisation att utvecklas framåt. Helt enkelt vad ni letar efter hos sökande. När det är dags för intervju – utgå från kravprofilen. De frågor du ställer ska ha en tydlig koppling till efterfrågade kompetenser. 

 • Använd öppna frågor: vem, vad, när, vad, hur, varför, berätta om... 
 • Undvik ja/nej frågor och hypotetiska frågeställningar. 
 • Riktade frågor med tydlig koppling till områden och kompetenser i kravprofilen ger goda insikter.  

Här har vi en tendens av att fastna och hänga upp oss på felsteget istället för att bortse från det och fokusera på alla de positiva aspekterna.

#3: Fråga sparsamt och med paus

Oavsett hur strukturen för intervjun ser ut, med helt fri dialog eller uppdelad i block, är svar från kandidaten den information som är viktig för senare beslut. Försök att inte klämma in allt för många frågor under en sittning. Svaren blir oftast ytliga och kandidaten kan tappa den röda tråden om frågorna inte tydligt hänger ihop. Välj istället ut ett par frågor som måste avhandlas och lämna utrymme för fördjupningsfrågor. Ställ inte nästa fråga direkt när den förgående är besvarad – ge lite utrymme ifall kandidaten vill fylla på med något ytterligare.  

 • Vänta ett par ögonblick när kandidaten har svarat på frågan innan du ställer nästa. Detta klassiska journalistknep gör ofta att den som intervjuas berättar mer. 
 • Ska du ställa en fråga med annan inriktning än den förgående, exempelvis byta från att prata om kandidatens utbildning till att fokusera på arbetsuppgifter, säg vad ni ska prata om.
 • För en strukturerad intervju hjälper det att ha en intervjumall med förberedda frågor. Det är också en hjälp under intervjun ifall du har svårt att komma på frågor på plats.

#4: Förhör inte – ha en dialog

Intervjun är inte enbart till för att du ska förstå om kandidaten är intressant att anställa. Det är också ett tillfälle för kandidaten att få mer information om företaget och arbetsuppgifterna. Se till att lämna utrymme för frågor och dialog, och glöm inte att lite mer utförligt presentera både arbetsplatsen och jobbet! Den sökande ska lämna intervjun med känslan av att ha fått en bra förståelse för er som arbetsplats och tjänsten hen har sökt. Både kandidat och arbetsgivare använder intervjun för att bilda sig en uppfattning om de matchar varandra.

 • Berätta om företaget och jobbet samt hur rekryteringsprocessen ser ut. 
 • Beskriv arbetsuppgifterna med konkreta exempel och koppla dem gärna till kompetenser efterfrågade i platsannonsen. 
 • Intervjun är ett bra tillfälle att reda ut eventuella frågor den sökande har. 

#5: Sammanfatta det kandidaten säger 

Sammanfatta det kandidaten berättar under intervjun. Det kan lätt bli ett irritationsmoment ifall det görs efter varje svar, med att sammanfatta vad en kandidat har sagt signalerar att du lyssnar på vad som sägs. Det ger också en möjlighet för den som intervjuas att förtydliga eller rätta till ifall du har missuppfattat något.  

 • Sammanfattning kan användas i kombination med följdfrågor. 
 • Visar att du lyssnar och uppfattar det kandidaten säger. 
 • Ett sätt att reda ut eventuella missförstånd.

Ett par avslutande ord

Trots att alla kandidater intervjuas gentemot kravprofilen är varje tillfälle unik. Strukturerade intervjuer med utvalda frågor är ett sätt att säkerställa att de viktigaste frågorna kommer med. Var inte rädd för att ställa följdfrågor eller be om förtydligande där det behövs. En tydlig struktur underlättar också att all information tas upp under mötet, kandidaten går inte miste om att få reda på mer om arbetsplatsen, jobbet eller arbetsuppgifterna. 

 

Ladda ner köpguide för rekrytering