blog featured image

En anställningsprocess kan ta allt mellan fem dagar och fyra månader enligt en global enkät som LinkedIn gjorde 2017.

Men en alltför utdragen rekryteringsprocess kan resultera i att du går miste om toppkandidaterna. Dessutom utsätter du dina anställda för mycket stress och press till följd av den ökade arbetsbelastningen som blir när en stol står tom. Även om många kandidater har förståelse för att en rekryteringsprocess kan ta tid, vill de inte fastna i någon ”jobbsökarlimbo” i veckor i väntan på ett eventuellt erbjudande. Många kandidater är dessutom involverade i fler processer samtidigt vilket gör dem mer benägna att gynna de företag som tar snabbare beslut.

Arbetsgivare kan omedvetet minska kandidatmassan genom att lämna kandidater utanför loopen. I en undersökning som rekryteringsbyrån Robert Half gjort bland arbetssökare, kom det fram att hela 39% av dem som svarat menar att de tappar intresset och börjar se sig om efter andra tjänster om processen drar ut för mycket på tiden. 33% antog att arbetsgivaren inte var intresserad om de inte handlade snabbt och 32% började ifrågasätta företagets förmåga till beslutsfattande även inom andra områden baserat på en långsam rekryteringsprocess. En långsam rekryteringsprocess kan alltså smitta av sig på hur företaget uppfattas i stort, alltså påverkas företagets Employer Brand negativt.

Hur länge är man som kandidat villig att vänta?

Det är givetvis väldigt individuellt, men enligt Robert Half undersökning är 46% av kandidaterna villiga att vänta i en till två veckor efter den initiala intervjun. Bara 23% är villiga att vänta i två till fyra veckor medan endast 8% har tålamod nog att vänta mer än en månad.

Det viktigaste av allt är att vara transparent gentemot kandidaten. Berätta om hur processen kommer att fortskrida och när hen kan förvänta sig ett besked. Uppdatera kandidaten kontinuerligt för att bibehålla intresset samt var noga med att informera om förändringar i rekryteringsplanen uppstår.

Nyckeln för dig som rekryterar är med andra ord att skynda på tidsplanen utan att för den sakens skull hoppa över viktiga steg i processen.

En utdragen rekryteringsprocess är ofta resultatet av bristfälliga förberedelser. Utan ett tydligt mål slösas för mycket tid på vägen då det är lätt att ta felaktiga beslut och gå i fel riktning.

Några punkter att lägga på minnet för att få fart på processen

1. Full koll på dina behov
Gå in i rekryteringsprocessen men en glasklar bild över era behov. Vilken kompetens letar ni efter? Är det en heltidstjänst?

2. Prata ihop er
Se till att alla som är involverade i rekryteringen är införstådda med tidsplanen och att de har avsatt tid för den i sina kalendrar. Samt att det finns en samsyn kring vem som tar det slutgiltiga beslutet.

3. Effektivisera intervjuer
Screeningintervjuer kan göras digitalt via Skype eller över telefon. Se till att endast bjuda in dem som är riktigt relevanta för tjänsten till fysisk intervju och försök klämma in de flesta under en dag. Summera intrycket tillsammans internt så snart som möjligt efter avslutad intervju och hör med kandidaten kring intresset för tjänsten.

4. Regelbunden kommunikation
Håll kandidaterna underrättade om läget och informera om när beslut beräknas att fattas. Om saker och ting ändras, låt dem få veta. Kom ihåg, utebliven kontakt kan tolkas som att det är ett bristande intresse och kandidaten kommer se sig om efter andra möjligheter.

5. Dröj inte med att ge ett erbjudande
Vet du vem du vill anställa, ge ett muntligt erbjudande direkt. Givetvis baserat på en tillfredställande referenstagning och bakgrundskontroll.