blog featured image

En alt for langtrukken rekrutteringsproces kan resultere i, at du mister topkandidaterne. Desuden udsætter du dine ansatte for meget stress og pres som følge af den øgede arbejdsbelastning, der opstår, når en stol står tom.

Selv hvis mange kandidater har forståelse for, at en rekrutteringsproces kan tage tid, ønsker de ikke komme til at sidde fast i et ”jobsøgningslimbo” i uger, mens de venter på et muligt tilbud. Mange kandidater er desuden involverede i flere ansøgningsprocesser samtidigt, hvilket gør dem mere tilbøjelige til at prioritere de virksomheder, som kan tage en hurtigere beslutning.

I en undersøgelse, som rekrutteringsbureauet Robert Half har lavet blandt jobsøgere, kom det frem, at hele 39% af dem, som svarede, mener, at de mister interessen og begynder at se sig om efter andre jobmuligheder, hvis processen trækker i langdrag.

33% antog, at arbejdsgiveren ikke var interesseret, hvis de ikke handlede hurtigt, og 32% begyndte at sætte spørgsmålstegn ved virksomhedens evne til også at tage beslutninger inden for andre områder baseret på en lang svartid efter jobsamtalen. En lang svartid efter jobsamtalen kan således smitte af på, hvordan virksomheden opfattes som helhed, altså påvirkes virksomhedens employer brand negativt.

Hvor længe er kandidater villige til at vente?

Det er naturligvis ganske individuelt, men ifølge Robert Halfs undersøgelse er 46% af kandidaterne villige til at vente i op til to uger efter den indledende jobsamtale. Kun 23% er villige til at vente i to til fire uger, mens 8% har tålmodighed nok til at vente i mere end en måned.

Det vigtigste af alt er at være transparent over for kandidaten. Forklar, hvordan processen kommer til at skride frem, og hvornår man kan forvente at få besked. Opdatér kandidaten løbende for at bibeholde interessen, og vær nøje med at informere om det, hvis der opstår forandringer i rekrutteringsprocessen.

Nøglen for dig, som er ansvarlig for rekruttering, er med andre ord at skynde på tidsplanen uden selvfølgelig at springe over vigtige trin i processen.

En lang svartid efter jobsamtaler er ofte resultatet af dårlig forberedelse. Uden et tydeligt mål sløses for meget tid bort undervejs, da det er let at tage fejlagtige beslutninger og at gå i den forkerte retning.

Sådan sænker du svartiden efter en jobsamtale

1. Afklar dine behov
Gå ind i en rekrutteringsproces med et klokkeklart billede af jeres behov. Hvilke kompetencer leder I efter? Er det en heltidsansættelse?

2. Tal med hinanden
Sørg for, at alle som er involverede i rekrutteringen, er indforståede med tidsplanen, og at de har afsat tid til den i deres kalendere, samt at der er samtykke omkring, hvem der skal tage den endegyldige beslutning.

3. Effektivisér jobsamtaler
Screeningsamtaler kan klares digitalt via Skype eller over telefonen. Sørg for kun at invitere dem, som er oprigtigt relevante til stillingen, ind til en fysisk jobsamtale, og forsøg at klemme de fleste ind på en dag. Følg internt op på jeres indtryk så snart som muligt efter en afsluttet samtale, og hør kandidaten ad om deres interesse for stillingen.

4. Regelmæssig kommunikation
Hold kandidaterne underrettede om situationen, og informér om, hvornår man regner med at nå en beslutning. Hvis ting og sager ændrer sig, så lad dem det vide. Husk, at udeblivende kontakt kan tolkes, som om det er en mangel på interesse, og at kandidaten vil begynde at se sig om efter andre muligheder.

5. Tøv ikke med at give et tilbud
Hvis du ved, hvem du vil ansætte, så giv et direkte mundtligt tilbud. Naturligvis på baggrund af en tilfredsstillende referencetrækning og baggrundskontrol.