blog featured image

Hur är en rekryteringsprocess vanligtvis utformad? Och hur kan man sedan ta steget från den traditionella processen till en uppdaterad och modern process?

Här går vi först igenom en rekryteringsprocess steg för steg för att sedan ge några handfasta tips för hur den kan optimeras. 

Grundläggande steg i en rekryteringsprocess


Förberedelser

 • Upprätta kravprofil. Förarbetet är väldigt viktigt och kan avgöra kvaliteten på hela er rekryteringsprocess. Det första ni behöver göra är att identifiera ert behov. För att göra det kan ni behöva intervjua medarbetare som ofta har en bra insikt i vad som behövs. Det är inte ovanligt att även rekryterande chef är involverad i det här skedet. Ta god tid på er för att upprätta en kravprofil med utbildningskrav, färdigheter och inte minst de faktiska kompetenser (och personliga egenskaper som önskas) den nya medarbetaren behöver ha.  

 • Skriv jobbannons. Att skriva en intressant och träffsäker jobbannons är lite av en konst. Det är en balansgång mellan för mycket detaljer och att berätta för lite om vad tjänsten faktiskt innebär. En bra jobbannons behöver hålla isär skallkrav, de kvalifikationer som en kandidat behöver ha för att få jobbet – och rena önskemål vad det gäller kompetenser och erfarenheter.  
   
  Läs gärna vår artikel med ytterligare tips om hur du skriver en mer träffande platsannons.  

 • Kommunicera och ha en transparent process. Det är inte ovanligt att det är den rekryterande chefen som initierar en nyrekrytering, men ofta är det HR som sköter själva processen varpå den rekryterande chefen kommer in senare när det är dags för intervjuer. Som rekryterare behöver du se till att ha en transparent process där du och rekryterande chef från start jobbar tillsammans och lägger grunden för hur rekryteringsprocess ska se ut. Det är inte heller ovanligt att rekryteraren behöver dela med sig av kunskap till chefen gällande hur en bra process och intervju går till. 

Annonsera och ta emot ansökningar

Nästa steg i rekryteringsprocessen är att välja annonskanaler och ta emot kandidaternas ansökningar. Det finns idag ett stort utbud av annonskanaler och ni behöver fundera på var ni har störst möjlighet att nå rätt kandidat för just er. Använder ni er av ett rekryteringsverktyg kan annonsering och hantering av mottagna ansökningar ske på ett automatiserat sätt och ni kan minska de tidskrävande manuella arbetet.

Värna om kandidatupplevelsen genom att vara noggrann med återkoppling och feedback för kandidater som inte fick jobbet.

Traditionell urvalsprocess

Steg 1: I en första gallring sorterar ni bort de kandidater som inte lever upp till era skallkrav för aktuell tjänst. Det kan handla om att kandidaten inte har körkort eller inte kan det språk som behövs för tjänsten. 
 
Steg 2: Rangordna kandidater från minst till mest passande för tjänsten. Traditionellt är det många rekryterare som i det här skedet lusläser CV:n och personliga brev för att hitta rätt. Men vi vill tipsa om mer moderna metoder som ni kan läsa om lite längre ned i den här artikeln.  
 
Steg 3: Intervjua kandidater som är intressanta för rollen. Här vill vi tipsa om en artikelserie vi nyligen publicerat som handlar om hur du bäst rekryterar i tider av covid-19, där en av delarna handlar om hur videointervjuer kan förbättra rekryteringsprocessen.
 
Steg 4: Erbjud de kandidater som är intressanta för tjänsten att genomföra ett arbetsprov. En studie från Schmidt & Hunter visar att arbetsprov rankar i topp när det kommer till urvalsmetoders prediktiva validitet, vilket med enklare ord handlar om hur bra metoden är för att faktiskt ta reda på hur kandidaten kommer att prestera i tjänsten.

Enkla sätt att optimera rekryteringsprocessen

 • Värna om kandidatupplevelsen genom att vara noggrann med återkoppling och feedback för kandidater som inte fick jobbet. Läs mer här!  
   
 • Använd kompetensbaserade intervjufrågor för att rekrytera på faktisk kompetens och inte på magkänsla.
   
 • Konkurrensen om talangerna har hårdnat och idag behöver många verksamheter vara duktiga på sourcing för att hitta rätt. Läs mer här!  
   
 • Digitalisera och automatisera utvalda delar av rekryteringsprocessen för att kunna lägga mindre tid på administration, rekrytera rätt kompetens och skapa en bättre kandidatupplevelse. Läs mer här! 
   
 • Rekrytera med fokus på soft skills. Att se till potential istället för att en ny medarbetare alltid ska vara startklar kan ha många positiva effekter. Läs mer här! 

 

Ladda ner köpguide för rekrytering