blog featured image

Det är mycket som kan digitaliseras i rekryteringsprocessen. Alltifrån kravprofil och annonsering, till automatisering och nu även hantering av digitala anställningsavtal.

Och ja, fördelarna är många – här listar vi fyra positiva effekter av att lyckas med att digitalisera er rekryteringsprocess.  

För den som är nyintroducerad till automatisering och digitalisering kanske det endast verkar handla om nya HR-verktyg och system. Man kanske bekymrar sig över var den mänskliga kontakten tar vägen när det skapas nya digitala lösningar för just rekrytering. Men automatisering handlar om att frigöra tid så att vi kan lägga mindre tid på manuellt arbete och mer tid på att förbättra våra processer. Därför kan de automatiserade delarna bidra med en positiv, tydlig och rättvis upplevelse för alla inblandade, men framförallt för kandidaterna. 

 Automatisering och digitalisering är inte bara aktuellt för de företag som hanterar stora sökvolymer, utan för alla företag som vill ha en effektiv rekryteringsprocess. Här är fyra skäl till varför man bör digitalisera sin rekryteringsprocess:  

Lägg mindre tid på administration 

Tänk om du kunde lägga mer tid på det du är bra på och älskar att göra; hitta och intervjua kandidater. Genom att automatisera rekryteringsprocessen slipper du mycket av det manuella arbetet och kan därför fokusera på andra saker. Att effektivisera rekryteringsprocessen kommer inte bara vara positivt för dig, utan ger även positiv effekt på kandidatupplevelsen. Smidig ansökningsprocess, snabb återkoppling och slutligen, korrekta och enhetliga avtalsmallar som den rekryterande chefen kan skicka direkt till kandidaten utan att det blir några fel, skapar en sömlös process för både dig och kandidaten. 

Kompetensbaserad rekrytering gör det lättare att tidigt i processen, med hjälp av urvalsfrågor, gallra vilka kandidater som ska gå vidare.   

Rekrytera rätt kompetens

Magkänslans tid är sedan länge förbi. Med kompetensbaserade intervjufrågor och arbetspsykologiska tester blir det lättare att hitta rätt kandidater som matchar den kompetens ni faktiskt söker. Genom att ta fram en tydlig kravprofil tillsammans med den rekryterande chefen innan rekryteringsprocessen påbörjas blir det lättare att undvika magkänslan och fokusera mer på faktisk kompetens. Kompetensbaserad rekrytering gör det lättare att tidigt i processen, med hjälp av urvalsfrågor, gallra vilka kandidater som ska gå vidare.   

Skapa en bättre kandidatupplevelse 

En automatiserad rekryteringsprocess gör att du inte behöver tumma på kvaliteten vad det gäller kandidatupplevelsen. Digitala verktyg och system gör att du kan hålla det enkelt och transparent. Ibland är det svårt att hinna med allt och återkoppling till kandidaten blir ofta bortprioriterat, speciellt om kandidaten inte gått vidare i processen. Idag är det kandidaterna som har makten och en dålig kandidatupplevelsen kan ge ödesdigra konsekvenser för er som arbetsgivare. Därför är det viktigt med snabb återkoppling, i ReachMee kan du enkelt sätta upp processteg med t ex ett automatiskt återkopplings-mejl till kandidater som ska refuseras. Detta gör att ni sparar tid samtidigt som kandidaten får återkoppling.  

Smidigare avtalshantering 

Sista delen av anställningsprocessen har länge hanterats väldigt manuellt, den är ofta strulig och det är inte ovanligt att det t ex blir felstavningar i avtalsmallarna. Idag har digital hantering och signering av anställningsavtalet blivit en självklarhet. Men vi har nog alla träffat den rekryterande chefen som alltid glömmer att inte ändra direkt i avtalsmallarna eller rekryteraren som glömmer dubbelkolla att allt stämmer i avtalsmallen. I ReachMee kan du hantera digitala anställningsavtal direkt i Hire.  Där kan ni hämta kandidatdata på ett enkelt och smidigt sätt, samtidigt som kandidaten och den rekryterande chefen kan ändra i avtalet utan att ändra i de faktiska avtalsmallarna. Hire ser även till att avtalshanteringen anpassas till GDPR, den allmänna dataskyddsförordningen som trädde i kraft i fjol. Hire ser inte bara till att era anställningsavtal blir signerade på några minuter, utan även att de är korrekta och felfria!  


ReachMees verktyg Hire hjälper dig med:  

  • Enhetliga och korrekta avtalsmallar 
  • Snabb avtalsgenerering med förifylld företagsinformation 
  • Smidig avtalsprocess för kandidater och rekryterande chefer via e-signering 
  • GDPR säkrad avtalshantering 
  • Korrekta data på flera ställen – både i avtal och i ditt HR-system

     

Ladda ner köpguide för rekrytering