blog featured image

Dags att tillsätta en ny roll! Oavsett om det rör sig om att ersätta en tidigare medarbetare eller hitta en kollega till en helt ny tjänst är det viktigt att lägga tid och energi på grundarbetet och ta fram en kravprofil för rekrytering.

Profilen, alltså kravspecifikationen, blir ett viktigt underlag genom rekryteringens gång att gå tillbaka till och stämma av med för att i slutändan hitta rätt person för jobbet.

I denna artikel har vi punktat upp vad du behöver tänka på för att skapa en bra kravprofil för rekrytering.

Inled arbetet med att göra en behovsanalys

Behovsanalysen är en viktig grundbult för senare arbete. Den identifierar rollens syfte och hur den passar in i företaget utifrån organisationens nuläge och mål. Frågan att ställa sig är hur tjänsten passar in i företagets långsiktiga mål och med andra medarbetares kompetenser.

Från analysen skapar ni sedan en befattningsbeskrivning. Beskrivningen ska förklara tjänstens ansvarsområden och arbetsuppgifter. Gå vidare med att sammanställa kravspecifikationen

Läs också: E-postmall för rekrytering - tack för din ansökan

Gå vidare med att sammanställa kravprofilen

Nästa steg är att skapa en kravprofil. Profilen är förankrad i behovsanalysen och befattningsbeskrivningen och listar önskade kompetenser som behövs för tjänsten. Profilen specificerar vad som behövs för att den som har tjänsten ska kunna utföra sitt arbete.

Eftersom kravprofilen är ett stöd för att ta fram jobbannonsen och sedan gallra ansökningar samt ha som stöd för att bedöma kandidater bör den omfatta:

  1. Skallkrav: Detta krävs för tjänsten och är de grundkrav en kandidat måste uppfylla för att kunna anses kvalificerad nog.
  2. Meriterande: Erfarenhet, kompetenser eller kunskaper som ger lite plus i kanten, men som inte är ett krav för att kunna utföra arbetsuppgifter.
  3. Önskvärda kompetenser/kunskaper: Kopplade till vad som behövs för att utföra rollens olika arbetsmoment men som även kan läras på plats. 

Profilen är förankrad i behovsanalysen och befattningsbeskrivningen och listar önskade kompetenser som behövs för tjänsten.

Profilen är förankrad i behovsanalysen och befattningsbeskrivningen och listar önskade kompetenser som behövs för tjänsten.

Rada inte upp för många krav. En allt för lång lista på skallkrav, meriterande erfarenhet och önskvärd kunskap kan lätt avskräcka kandidater från att söka och gör det svårare för er att hitta någon som uppfyller precis allt.

Saker att tänka på när du sätter upp kravprofil för rekrytering

  • Utbildning: Krävs en viss examen? Finns det andra typer av utbildningar eller erfarenheter som är jämförbara?
  • Erfarenhet: Arbetslivserfarenhet från bransch, arbetsroll eller liknande uppgifter. Meriterande eller kopplat till kompetenser.
  • Kunskap: Kunskap om specifika områden, språk, system eller program. Kopplas till skallkrav/meriterande kunskap.
  • Färdigheter: Generella färdigheter som krävs i utövande av arbetet, exempelvis analytisk förmåga, lätt att lära sig nya saker. Kopplas till kompetenser.
  • Personlighet: På vilket sätt utför personen jobbet? Vad är personens förhållningssätt till arbetet. Hur skulle personen passa in på arbetsplatsen och sin avdelning. Här handlar det inte om att definiera hur en person ska vara; det är inte frågan om att hitta ”någon som är glad och utåtriktad” eller ”en seriös person som helt fokuserar på jobbet” då det inte svarar något på hur personen utför sitt arbete.

Vill du lära dig mer om att skapa en gedigen kravprofil och att använda den i din rekryteringsprocess? Ladda då ner en gratis guide för kompetensbaserad rekrytering som bland annat mer utförligt går igenom hur du definierar kompetenser, vilka typer av intervjufrågor som undersöker kravspecifikationen och hur du kan tänka kring urvalsmetoder.

Ladda ner guide om kompetensbaserad rekrytering