blog featured image
Aika rekrytoida? Riippumatta siitä, etsittekö jotakuta edellisen työntekijän tilalle tai tarvitsetteko jonkun täyttämään aivan uuden toimenkuvan, on hyvin tärkeää panostaa huolelliseen pohjatyöhön. Tähän oivallinen työkalu on vaatimusprofiilin luominen. Vaatimusprofiili on tärkeä työkalu läpi koko rekrytointiprosessin, sillä se auttaa varmistamaan, että oikea henkilö löydetään. Tästä blogista löydät tarvittavat palaset, joiden avulla kokoat kokonaisvaltaisen vaatimusmäärittelyn.

Kartoita tarpeet

Tarpeiden analysointi on tärkeä kulmakivi, jolla on paljon merkitystä myöhemmissä vaiheissa. Tarveanalyysissä määritellään tehtävän tavoite ja se, miten tehtävä sovitetaan osaksi organisaatiota ja sen päämääriä. Analyysin pohjalta luodaan tehtävälle toimenkuva, joka määrittelee tarkemmin asemaan kuuluvat vastuualueet ja tehtävät.

Määrittele vaatimukset tarkkaan

Seuraava askel on vaatimusten tarkempi erittely, joka pohjautuu alussa tehtyyn tarveanalyysiin ja sen kautta määriteltyyn toimenkuvaan. Vaatimukset koostuvat työssä tarvittavista kompetensseista.

Vaatimusprofiili on tärkeä työkalu, sillä se tukee niin työpaikkailmoituksen laatimista, hakemusten seulomista kuin hakijoiden arviointia. Vaatimusprofiilin tulisi siis sisältää:

  1. Pakolliset vaatimukset ovat kompetensseja, joita ehdottomasti vaaditaan työssä menestymiseen.
  2. Hyödylliset ansiot ovat plussaa, mutteivät kuitenkaan välttämättömiä toimenkuvan kannalta, esimerkiksi aikaisempi työkokemus tai osaaminen.
  3. Toivottavat kompetenssit ovat työssä tarvittavia taitoja, mutta jotka voidaan myös oppia työssä.

Älä kuitenkaan latele liian pitkää vaatimuslistaa. Vaatimuksia, meriittejä ja ansioita pullollaan oleva luettelo voi helposti karkottaa pois pätevimmätkin hakijat. Samalla on vaikeaa löytää ketään, joka täyttäisi kaikki asetetut vaatimukset.

Tällaiset asiat on hyvä pitää mielessä vaatimusprofiilia koostettaessa:

  • Koulutus: Vaaditaanko tehtävässä tiettyä tutkintoa, entä voisivatko myös muunlaiset kokemustaustat tai koulutukset ajaa saman asian?
  • Kokemus: Aikaisempi työkokemus tietyltä alalta, kyseisestä työtehtävästä tai samankaltaisesta roolista.
  • Tietotaito: Tiedot erityisiltä osa-alueilta, kielitaito, järjestelmien tai tietokoneohjelmien käyttö.
  • Valmiudet: Yleiset valmiudet, joita tarvitaan työssä, kuten analyyttinen kyvykkyys tai taito omaksua uutta nopeasti.
  • Persoona: Miten henkilö tapaa työskennellä? Miten hän suhtautuu työhön? Entä kuinka kyseinen henkilö sopisi osaksi yritystä tai omaa osastoaan? Kyse ei ole siitä, että yrittäisit määritellä henkilön persoonallisuutta, vaan sitä, miten hän suoriutuu työstään.
  • Potentiaali: Mieti täytettävän roolin kehittymismahdollisuuksia sekä tulevaisuuden näkymiä. Miltä toimenkuva näyttää vuoden kuluttua? Voiko työntekijä kasvaa roolissaan?

Vinkkejä alkuun

Joskus voi olla haastavaa luoda vaatimusprofiili ja tietää mitä sen kuuluu sisältää. Aloita selvittämällä, kuinka paljon tietoa rekrytoiva esimies pystyy antamaan sinulle esittämällä kysymyksiä, joista saisit mahdollisimman paljon irti. Tutustu myös organisaatiossa oleviin henkilöihin, voiko samassa tehtävässä oleva henkilö antaa käytännön esimerkkejä?

Jos mahdollista, rohkaise myös esimiestä keskusteluun tiimiläisten kanssa ja selvittämään tarvittavaa osaamista. Usein tiimin sisältä saadaan paljon asiantuntemusta, ja tiimin sisällyttäminen rekrytointiprosessiin luo myös kuvan siitä, että he saavat olla osana päätöstä. Myös yrityksen ulkopuolelta löytyviä vastaavia rooleja kannattaa tarkistaa ja katsoa mitä vaatimuksia sieltä löytyy.