blog featured image
Mer engagerade medarbetare, ett mer proaktivt arbetssätt och lättare att behålla sina medarbetare. Det är några fördelar din verksamhet kan uppleva genom att använda ett verktyg för pulsande medarbetarundersökningar.
Här listar Helene Odevall, Product Manager för Weekli by Talentech, sju positiva effekter av att använda kontinuerliga pulsmätningar.

1. Öka medarbetarengagemanget

 Som medarbetare får du en digital coach som skickar de utvalda frågorna till dig varje vecka och du får även insikt i hur din situation är och ger dig möjlighet att göra förbättringar. Det triggar även medarbetarna till att utveckla sitt beteende. Chefen får också möjlighet att på gruppnivå skapa förutsättningar och agera på rätt saker. 

2. Ha möjligheten att vara mer proaktiv

En traditionell medarbetarundersökning äger rum en eller två gånger per år. Helene påpekar att det ofta är många frågor som det tar lång tid för medarbetarna att svara på och sedan tar det flera månader för HR att sammanställa och ta fram en åtgärdsplan. Det leder till att datan har blivit gammal innan åtgärder sätts in, vilket i sin tur leder till ett sämre resultat för medarbetarna. 

Helena Odevall rekommenderar därför verksamheter att istället använda sig av ett verktyg för pulsande medarbetarundersökningar där HR och chefer får realtidsfakta som de kan agera på innan små problem har utvecklats till stora. Det skapar en proaktiv organisation med ett högt engagemang. Dessutom ger kontinuerliga pulsmätningar en mycket högre svarsfrekvens jämfört med traditionella. 

 Det är en relativt liten investering för medarbetaren att ägna cirka 30 sekunder i veckan till att svara på frågor och på så sätt skapa sig själv en arbetsplats att verkligen trivas på. Frågorna är forskningsbaserade och speciellt utvalda för medarbetaren. 

Genom att använda ett verktyg för återkommande medarbetarundersökningar kan du som HR i realtid få tillgång till data som sedan ligger till grund för ett proaktivt agerande.

 HPI, Human Performance Indicators, är HRs KPI:er och någonting som är centralt i Weekli. Efter några månader talar statistiken sitt tydliga språk där chefer och HR har möjlighet titta på trender i dimensioner, skalor och grafer och vidta åtgärder de åtgärder som behövs utefter bestämda KPI:er. Pulsundersökningar skapar också en möjlighet för medarbetarna att vara proaktiva eftersom de hela tiden får rätt förutsättningar för att lösa sina arbetsuppgifter. 

Läs också: Engagera och motivera medarbetarna – nå högre lönsamhet


3. Behåll era medarbetare

Verksamheter arbetar hårt för att rekrytera medarbetare med rätt kompetens men också för att få dem att stanna. Företag i framkant har på riktigt förstått att medarbetare är den viktigaste resursen de har. 

 Genom att kontinuerligt ta tempen på medarbetarna med ett verktyg för pulsande medarbetarundersökningar och förstå hur de upplever sin arbetssituation kan företaget säkerhetsställa att engagemanget och energin är på rätt nivå. Det leder inte bara till nöjda medarbetare utan skapar även starka ambassadörer. 

Den unga generationen har helt nya krav på sin arbetsplats, för dem är det hygienfaktor att arbeta datadrivet. De är mer otåliga och vill ha snabba svar och åtgärder. 

 Att använda senaste tekniken är standard och de har en betydligt högre krav på tydlighet, återkoppling och möjlighet till utveckling, säger Helene.

Det är en relativt liten investering för medarbetaren att ägna ca 30 sekunder i veckan till att svara på frågorna och på så sätt skapa sig själv en arbetsplats att verkligen trivas på.

4. Anonymitet ger ärlighet

Ett bra verktyg för pulsande medarbetarundersökningar tar anonymitet på största allvar, så att inga svar kan kopplas till en enskild individ. 

 Det är smart att i verktyget ha en gruppgräns på fem medarbetare och om någon grupp kommer under det visas inte data. Medarbetaren bör äga sin data och ha och exklusiv tillgång till den. 

Läs också: Pulsande medarbetarundersökning skapar hållbara organisationer

 

5. Vikten av kontinuerlig utvärdering

”Hur mår du?”, ”Vad jobbar du med för projekt?” och ”Behöver du hjälp?”. Frågor som annars kommer naturligt vid kaffemaskinen eller över skrivbordet får idag inte samma utrymme. I längden kan det ha en negativ effekt på engagemang, teamkänsla och produktivitet. 

 I den här nya tillvaron är det viktigare än någonsin att fråga hur medarbetarna upplever sin arbetssituation för att ha möjlighet att fånga upp missnöje och skapa förändring. Det blir också tydligt att det inte räcker att göra medarbetarundersökningar en gång per år. Data över hur dina medarbetare upplevde sin arbetssituation i januari kan inte tas action på i juni eftersom förhållandena är helt annorlunda, säger Helene. 

Effekterna av corona-pandemin blir ett bevis på att återkommande medarbetarundersökningar är viktigt för såväl anställda som chefer. Genom återkommande medarbetarundersökningar kan du i realtid få tillgång till data som sedan kan ligga till grund för ett proaktivt agerande.

6. Bli en lärande organisation

 Weekli skapar en kultur i organisationen för lärande och utveckling. Genom ett verktyg för pulsande medarbetarundersökningar skapas en lärande organisation där medarbetarna vågar experimentera, lära sig av misstag och snabbt gå vidare, man kan säga att Weekli stöttar självständighet, experimenterande och lärande genom att mäta resultat och ta feedback. Det blir som ett personligt ekosystem för medarbetaren, samt att HR och chefer enkelt kan se vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.

7. Ökad lönsamhet

 Genom ett högre medarbetarengagemang skapas en högpresterande arbetsplats vilket såklart leder till ökad lönsamhet. Det finns flera studier som ligger i grund för det!
New call-to-action