blog featured image
På grund av rådande pandemi jobbar många av oss hemifrån vilket har positiv inverkan som minskad stress och lättare att få ihop livspusslet. Men för dig som ansvarar för ett rekryteringsteam innebär det också flera stora utmaningar. Här får du veta mer om dem och hur de kan tacklas. 
Sedan begynnelsen av covid-19 har många med möjlighet jobbat hemifrån. Det har inneburit flera fördelar; att medarbetare har chans att arbeta från olika fysiska platser, att det är lättare för många anställda att få ihop livspusslet och balansen mellan arbete och privatliv samt att det till och med har reducerat stressnivåerna hos många.  


Men givetvis har distansarbetet inte bara varit en dans på rosor. Med det nya sättet att arbeta på uppstår lätt bristande kommunikation och men större risk för att medarbetare inte känner samma närhet till sitt team och sin arbetsplats.  
 
Precis som med en distansrelation så behöver ett arbetsmässigt samarbete på distans extra mycket underhåll, omsorg och en gnutta experimentlusta för att rekryteringsteamet ska fungera väl.   

1. Ha tekniken på plats

Det finns givetvis ett uppenbart sätt att överkomma den fysiska distansen. Enligt Hardvard Business Review så känner sig 87 procent mer sammankopplade tack vare videoverktyg

  • Har ni digitala verktyg på plats för att underlätta?
  • Har ni ett rekryteringssystem som ger er det ni behöver i ert dagliga samarbete?
Det finns verktyg som SlackZoom och Microsoft Teams för att underlätta den dagliga kommunikationen via video, vilket gör det enklare att skapa ett sammanhållet rekryteringsteam. Ni kan också ha en stor fördel i att använda ett rekryteringssystem som ger alla rekryterare som är del i ett projekt eller rekryteringsprocess samma överblick, där ändringar och uppdateringar snabbt och effektivt blir synliga för samtliga parter – och där ni enkelt kan bjuda in till exempel rekryterande chefer och andra nyckelpersoner i processen. 

Att vara tydlig med hur ert team kommunicerar  minskar stress hos medarbetarna och gör att ni kan arbeta mer effektivt tillsammans. 

2. Sätt upp tydliga riktlinjer

När arbete sker i princip helt på distans är det viktigt att förväntningar är satta på hur den dagliga kontakten upprätthålls. 

  • Har ni bestämt mellan vilka tider som medarbetare bör vara tillgängliga?
  • Är det tydligt vilka timmar som medarbetarna ska arbeta? I vilken mån flex är ok?
  • Är det kommunicerat vilka kontaktvägar som är att föredra för vilka typer av ärenden?Vilka ämnen bör avhandlas via mail eller Slack och vilka saker rekommenderas att ta via telefon eller i inbokade möten? 

Att vara tydlig i detaljer kring hur ert team kommunicerar med varandra minskar stress hos medarbetarna och gör att ni kan arbeta mer effektivt tillsammans. 

3Regelbundna check-ins

Som chef eller HR Manager är det viktigt att höra av sig till sina medarbetare kontinuerligt. Att jobba hemifrån innebär att vissa har lättare för att känna tomhet och till och med utanförskap.  
 
Bekräfta när medarbetare har tillfört något bra till teamet och få dem att känna sig sedda så bygger du ett starkare team. Under en pandemi är det viktigare än någonsin att som verksamhet och chef visa att man bryr som om den mentala hälsan på en arbetsplats. Studier visar också att ett mer transparent och autentiskt ledarskap kan bygga förtroende och faktiskt förbättra engagemang och prestation.  
 
Det kan även vara bra att ha verktyg som automatiserat tar pulsen på medarbetare, som till exempel Weekli där veckovisa frågor ställs till personalen som sedan ni som ledare kan ta viktiga actions utifrån.

Här kan ni läsa om hur vi på Talentech lyckades arbeta framgångsrikt med hjälp av Weeklis verktyg. 

Det är många verksamheter som har funderat mycket över hur man behåller en effektiv arbetskraft under pandemin, men nu är det hög tid att börja värna om den mentala dimensionen.

 

remoteteam2

4. Fokusera på resultat

Genom att sätta upp tydliga mål för både teamet och på en individuell nivå säkerställer man att alla bidrar till framgångarna. Se till att alla jobbar mot samma övergripande mål, trots att man sitter på olika individuella uppgifter. Även här gäller det att ha ett transparent arbetssätt och att använda sig av ett rekryteringssystem där det är tydligt vad var och en gör och kanske använda sig av verktyg som till exempel Trello eller Microsoft Teams för att ha en tydlig översikt över allas individuella uppgifter och ansvarsområden i ett arbetslag.  

5. Kulturstärkande aktiviteter

Givet det aktuella läget är det svårare för rekryteringsteamet att ses fysiskt. Som tur är finns det digitala aktiviteter som kan föra teamet närmare varandra. Varför inte ordna digitala aw:n då och då, quizrundvisningar i varandras hem eller digitala frukostar? Sätt en budget för kulturfrämjande aktiviteter och låt olika mindre grupper/individer få ha ansvar för en aktivitet i taget.  
 
Ett tips är även att kolla in appen Gather där ni tillsammans kan besöka diverse olika virtuella plats som levandegör det digitala mötet ytterligare för att bygga teamet. I ett sådant verktyg är det enklare att skapa naturliga möten där inte lika många medarbetare deltar i varje samtal, vilket är uppskattat hos många.   
 
PS. Glöm inte att fråga ditt rekryteringsteam vilka digitala aktiviteter de skulle vilja ha. 

New call-to-action