blog featured image
Att genomgå en merger är utmanande för alla bolag. I norska tidningen Finansavisen berättar Elin FilippTalentechs HR-chef, om hur Talentech lyckades övervinna hindren med hjälp av medarbetarundersökningar i verktyget Weekli och en gedigen reboardingprocess för alla medarbetare.   

– Jag är så imponerad av vår resa från att vara fyra mindre företag till störst i Norden inom HR, från konkurrenter till starkt samarbete och att gå från att ha medarbetare som nästan gråter till att de är motiverade och trivs på jobbet, säger Elin Filipp. 

"Tog pulsen på medarbetarna – vände krisen” är rubriken på den nyligen publicerade artikeln i den norska affärstidningen Finansavisen. I centrum står Elin Filipp, Chief People Officer för Talentech, som berättar om hur de lyckades att vända en motig start när HR Manager, ReachMee, Talmundo och Webcruiter gick från att vara fyra relativt små bolag till att bli en stor organisation och Talentech. 


– Det kändes jättebra att prata om vår resa! En merger är alltid otroligt tuff för vilket bolag som helst, men jag är otroligt stolt över hur Talentech som bolag har reagerat på förändring. Att sitta här ett år senare och se att medarbetare trivs och mår bra är fantastiskt, säger Elin Filipp.

Weekli – satte fingret på förändringsområden 

I den norska artikeln nämns verktyget Weekli som en central faktor till Talentechs framgångsrika merger. Med verktyget Weekli är det möjligt för en organisation att kontinuerliga ta pulsen på organisationen med veckovisa frågor. Verktyget är vetenskapligt baserat och inividanpassar frågor utifrån medarbetarens tidigare svar, allt för att få fram så användbar data som möjligt – som sedan organisationen kan agera utifrån. 
 
Sommaren 2019, innan sammanslagningen låg Weekli-resultaten för ledarskap, engagemang och kultur på 70.8, 70.4 och 76.4 med ett max på 100. Under slutet av 2019 hade resultatet dippat till 64.3, 61.2 och 71.8. 
 
– Det var såklart inga roliga siffror. Efter mergern behövde vi ta kontroll över situationen och få medarbetare inom Talentech att känna sig som en del av det nya bolaget, annars skulle de fortsätta vara omotiverade eller till och med säga upp sig. Vi gjorde flera förändringar vi såg var viktiga utifrån Weekli-resultaten, säger Elin Filipp. 

Elin_2

Utifrån Weekli-data kunde Elin identifiera flera viktiga förbättringsområden. Genom att göra konkreta förändringar lokalt, i ett land behövdes ett ledarskifte och i ett annat land nya lokaler, så började Weekli-rapporterna att ljusna igen. 

Här har vi en tendens av att fastna och hänga upp oss på felsteget istället för att bortse från det och fokusera på alla de positiva aspekterna.

 
Weekli är fantastiskt då HR, chefer och till och med styrelsen kan ha koll på organisationens välbefinnande. Det ger bra underlag för actions som är bra att ta. Det är ingenting som kommer som en chock för oss längre, utan det är mer långsamma förändringar som går att påverka i tid, säger Elin. 

Lindrad växtvärk med reboarding

Bidragande till de positiva Weekli-resultaten var också det omfattande reboardingprojekt som alla befintliga medarbetare deltog i. Reboardingen genomfördes i Talentech's produkt Talmundo, som, utöver att onboarda nyanställda, är perfekt lämpat för att sammanföra ett större bolag i en merger.

De många funktionerna och möjligheterna i Talmundo gjorde det möjligt att bygga känslan av gemenskap inom Talentech.

Talentechs medarbetare som är lokaliserade över hela Europa hade möjlighet att besöka varandras kontor digitalt via 360-rundvisningar, fördjupa relationen till varandra och bolaget i workshops och kulturluncher samt ta del av medarbetarberättelser i lättsamma videoformat. Dessutom säkerställdes chefers regelbundna check-ins med respektive team. 

– Utan reboardingprojektet hade vi troligtvis inte varit där vi är idag, med motiverade, glada och tillfredsställande Talentech-medarbetare. Nu är våra Weekli-resultat uppe på jättefina nivåer igen, vilket är superkul att se, säger Elin avslutningsvis.

 

Ladda ner köpguide för onboardingsystem