blog featured image

När du vill övertyga organisationen om att ett nytt rekryteringssystem är en god investering, är det bra att kunna presentera tydlig statistik som stödjer dina argument.

I den här översikten får du hela 10 statistikunderstödda fakta om rekrytering, som hjälper dig att få chefen på din sida.

Statistik kring kandidaterfarenhet och employer branding

1. 56% av kandidaterna som haft en dålig rekryteringserfarenhet kommer inte att rekommendera andra att söka jobb hos företaget i fråga.

2. Kandidater förväntar sig en sömlös digital upplevelse när de söker jobb. 

3. Företag som investerar i en bra kandidatupplevelse förbättrar kvaliteten på nyanställningar med 70%.

4. 71% väger arbetsgivarens rykte högre än företagets varumärke.

 

Statistik kring optimering av rekryteringsprocesser


5. Med ett rekryteringssystem som stödjer videointervjuer kan vi minska antalet förkvalificerings-frågor från 200 til 5.

6. En felrekrytering kan kosta företag runt 700.000 SEK.

7. En studie visar att de företag som är skickligast på att rekrytera kvalificerade medarbetare har 3,5 gånger så mycket intäktstillväxt och 2,0 gånger högre lönsamhet.

8. 70% av företagen anser att rekrytering är en avgörande utmaning.

9. Det tar i genomsnitt 2-3 månader att fylla en ledig tjänst i en verksamhet. Samtidigt anser 60 % av alla kandidater att en rekryteringsprocess bör ta max 1 månad från att man sökt jobbet.  

10. 61% anser att en av de största utmaningarna är att hitta kvalificerade och erfarna nya medarbetare, men endast 6% anser att de har den bästa tekniken och processerna, medan hela 81% anser att de har genomsnittliga eller under genomsnittliga rekryteringsprocesser.

Nu är det din tur!
Upplev framtidens rekryteringssystem