blog featured image

Mens kostnadene ved en mislykket ansettelse kan variere avhengig av for eksempel bransje og lønnsnivå, er det gjennomsnittstall som er både tankevekkende og verdt å se på. I denne artikkelen ser vi også på signalene som kan vise en feilansettelse og hvordan du kan håndtere disse situasjonene, samt unngå dem i fremtiden.

At feilrekrutteringer kan være en kostbar affære er ikke noe nytt. Selv om kostnadene kan variere, er det fortsatt gjennomsnittlige tall å vurdere. Ifølge forfatter og forsker, Malin Lindelöw, kan en mislykket ansettelse koste alt mellom 250 000 og 1 000 000 kroner. I USA anslår Department of Labor [Arbeidsdepartementet] at en mislykket ansettelse kan koste så mye som 30% av en ansatts inntekt det første året.

Les også: Hvordan unngå feilansettelser? 

Hva indikerer at din virksomhet har feilrekruttert?

Det er en rekke tegn på en feilrekruttering. Dette kan selvsagt være åpenbare ting som latskap, manglende samarbeid og andre egenskaper som ikke samsvarer med arbeidsplassens forventninger, normer, verdier osv. Imidlertid kan mangel på prestasjon være det tydeligste tegnet på en feilrekruttering.

For eksempel:

 • Den nyansatte har ikke den kompetansen du trodde.
 • Den nyansatte underpresterer og når ikke de målene dere har satt.
 • Den nyansatte har ikke de kvalifikasjonene hen hevdet under intervjuet.

Hvordan bør du håndtere feilrekrutteringer?

Først og fremst er det selvsagt viktig å finne ut hvorfor rekrutteringen ikke gikk som forventet. Gikk noe galt i kommunikasjonen? Hadde den nyansatte for høy arbeidsbelastning i forhold til sine ferdigheter? Passet ikke den ansatte inn i kulturen eller fikk hen feil oppgaver? Er det en annen rolle som passer bedre for medarbeideren?

Vurder også om HR-funksjonen på din arbeidsplass kan bidra til å løse problemene gjennom intervjuer med den nyansatte.

Det kan være vanskelig å gardere seg helt mot underprestasjoner blant nyansatte, men ofte er det faktisk virksomhetens manglende rekrutteringsprosesser som er årsaken til feilrekrutteringen.

Les også: De positive feilansettelsene kan koste mer

Hvordan unngår du feilrekrutteringer?

 • Unngå å ta avgjørelser basert på magefølelser
  Selv om rekruttereren tar en «god prat» med en kandidat, bør ikke dette alene danne grunnlaget for å ansette kandidaten. Mange rekrutteringer er basert på magefølelse, fremfor konkret kunnskap og forskning på om personen er egnet for jobben.

 • Sett de riktige forventningene
  Medarbeideren skal være inneforstått med innhold, omfang og forventninger til jobben hen takker ja til. Derfor er det viktig at stillingsbeskrivelsen tydelig definerer de nødvendige ferdighetene og erfaringsnivået som din virksomhet ser etter. Sørg for å tenke langsiktig, ha en tydelig stillingsbeskrivelse og ikke gjør ønskelisten urimelig lang eller urealistisk.

 • Rekruttér på bakgrunn av kompetanse
  Dine utvelgelsesmetoder er viktige for å unngå feilrekrutteringer. Å bruke riktige testoppgaver, personlighetstester, screeningtester osv. kan ha stor innvirkning og til syvende og sist øke sjansene for å ansette den best egnede kandidaten.

 • Få flere perspektiver
  La kandidaten møte de som potensielt skal bli hans eller hennes nye kolleger. Hvis rollen for eksempel er på tvers av avdelinger, er det gunstig å involvere noen av de andre avdelingene i prosessen slik at deres erfaringer med kandidaten også blir vurdert. Det er også viktig at den nyansatte passer inn i kulturen på arbeidsplassen.

61% mener at det å finne kvalifiserte og erfarne nyansatte er en av de største rekrutteringsutfordringene.

[Guide] 14 tips for mer treffsikker rekruttering - Last ned guiden