Även om prislappen på en felrekrytering kan variera beroende på till exempel bransch och lönenivå så finns det ungefärliga svar man kan ta fram. 

Vi tittar också närmare på signaler för att en felrekrytering skett, hur man hanterar situationen och tips för att undvika det i framtiden. 

Att det är dyrt att felrekrytera är ingen nyhet. Även om kostnaden varierar från fall till fall så finns det ändå ungefärliga siffror att förhålla sig till. Enligt författaren och forskaren Malin Lindelöw kan en felrekrytering kosta mellan 250 000 till 1 miljon kronor. I USA menar US Department of Labor att en felrekrytering kan kosta hela 30% av en anställds intäkter under första året och vissa HR-undersökningar pekar på att felrekryteringen kosta mellan två och drygt sju miljoner kronor  vilket inte direkt är blyga summor. 

 

Vad är det då som tyder på att en verksamhet har misslyckats med en rekrytering? 


Det 
finns en mängd indikatorer på att en felrekrytering har inträffat. Visst kan det handla om uppenbara saker som en ny medarbetares arrogans, lathetbristande lagspelare och andra karaktärsdrag som varken är särskilt smickrande  eller lämpliga på arbetsplatsen. Men det kan också handla om att själva bristen i prestationen är det som tydligast bevisar felrekryteringen, som till exempel:  

  • Att den nya medarbetaren inte besitter de kompetenser ni trodde att ni rekryterade 
  • Att den nya medarbetaren underpresterar och inte når de mål ni satt upp
  • Att den nya medarbetaren inte har de kvalifikationer denne påstod under intervjun

Hur kan man hantera situationen som uppstår vid en felrekrytering? 

Först och främst är det givetvis viktigt att ta reda på varför den nya rekryteringen inte blivit så lyckad som planerat. Finns det någonting som gick fel i kommunikationen kring rekryteringen som resulterat i att den nya medarbetaren har en för hög arbetsbelastning för sin kompetens, inte riktigt matchat med kulturen eller fått fel arbetsuppgifter? Finns det någon annan roll som skulle passa medarbetaren bättre inom verksamheten? Fundera på om det upplevda problemet är någonting som HR-funktionen på er arbetsplats kan åtgärda, genom samtal med den nya medarbetaren i fråga.  

Även om det i vissa fall kan vara svårt att i förväg försäkra sig om att en ny medarbetare kommer att underprestera, så är det oftast verksamhetens bristande rekryteringsprocesser som ligger bakom felrekryteringen.

Allt för många rekryteringar går till väga på det sättet istället för att man verkligen tar reda på om personen är lämpad för den aktuella tjänsten

Hur kan man undvika felrekryteringar?

  • Undvik att ta beslut på magkänsla 

Att den rekryterande chefen har ett ”gott snack” med en kandidat bör inte utgöra beslutsgrund för anställa kandidaten. Allt för många rekryteringar går till väga på det sättet istället för att man verkligen tar reda på om personen är lämpad för den aktuella tjänsten.  

  • Sätt rätt förväntningar 

Det är att medarbetaren är helt införstådd utformningen av den tjänst som hen tackar ja till. Därför är det viktigt att kravprofilen tydligt definierar de kompetenser och erfarenheter ni som verksamhet söker efter. Se till att tänka långsiktigt, att inte göra önskelistan för lång och att kravprofilen överlag är väldigt tydlig.  

  • Rekrytera på ett kompetensbaserat sätt  

Att använda rätt urvalsmetoder är viktigt för att undvika felrekryteringar. Använd er av arbetsprov och screeningtester för att öka chanserna för att ni rekryterar den kandidat som passar bäst för jobbet. Det är det bästa sätet för att förutsäga en arbetssökandes framtida arbetsprestation.  

  • Få in fler perspektiv 

Låt kandidaten få träffa dem som potentiellt blir hens nya medarbetare. Om det till exempel är en krossfunktionell roll är det bara positivt att ta in någon från berörda avdelningar för att få bilda sig en uppfattning om kandidaten. För visst är det viktigt att den nya medarbetaren även matchar kulturen på ett bra sätt.

 

Ladda ner checklista för kandidatupplevelse