blog featured image
Att beräkna vad en rekrytering kostar är inte helt enkelt. Det finns många olika faktorer att väga in, och i slutändan är det upp till dig som rekryterare att välja hur mycket du pengar du lägger på rekryteringsprocessen. 
Även om prislappen på vad en rekrytering eller en felrekrytering kostar kan variera beroende på till exempel bransch och lönenivå – så finns det ungefärliga svar man kan ta fram.
Vad kostar en rekrytering? 

Enligt en undersökning från Vision kostar en nyanställning cirka 527 000 kronor. Då räknar de in den sammanlagda kostnaden för rekrytering, onboarding, inskolning och slutligen avveckling av medarbetaren.

Men alla rekryteringar blir inte lyckade. Att det är dyrt att felrekrytera är ingen nyhet. Även om kostnaden varierar från fall till fall så finns det ändå ungefärliga siffror att förhålla sig till. Enligt författaren och forskaren Malin Lindelöw kan en felrekrytering kosta mellan 250 000 till 1 miljon kronor. I USA menar US Department of Labor att en felrekrytering kan kosta hela 30% av en anställds intäkter under första året och vissa HR-undersökningar pekar på att felrekryteringen kosta mellan två och drygt sju miljoner kronor – vilket inte direkt är blyga summor. 

Vad är det då som tyder på att en verksamhet har misslyckats med en rekrytering? 


Det finns en mängd indikatorer på att en felrekrytering har inträffat. Visst kan det handla om uppenbara saker som en ny medarbetares arrogans, lathet, bristande lagspelare och andra karaktärsdrag som varken är särskilt smickrande  eller lämpliga på arbetsplatsen. Men det kan också handla om att själva bristen i prestationen är det som tydligast bevisar felrekryteringen, som till exempel:  

 • Att den nya medarbetaren inte besitter de kompetenser ni trodde att ni rekryterade 
 • Att den nya medarbetaren underpresterar och inte når de mål ni satt upp
 • Att den nya medarbetaren inte har de kvalifikationer denne påstod under intervjun

Hur kan man hantera situationen som uppstår vid en felrekrytering? 

Först och främst är det givetvis viktigt att ta reda på varför den nya rekryteringen inte blivit så lyckad som planerat. Finns det någonting som gick fel i kommunikationen kring rekryteringen som resulterat i att den nya medarbetaren har en för hög arbetsbelastning för sin kompetens, inte riktigt matchat med kulturen eller fått fel arbetsuppgifter? Finns det någon annan roll som skulle passa medarbetaren bättre inom verksamheten? Fundera på om det upplevda problemet är någonting som HR-funktionen på er arbetsplats kan åtgärda, genom samtal med den nya medarbetaren i fråga.  

Även om det i vissa fall kan vara svårt att i förväg försäkra sig om att en ny medarbetare kommer att underprestera, så är det oftast verksamhetens bristande rekryteringsprocesser som ligger bakom felrekryteringen.

Allt för många rekryteringar går till väga på det sättet istället för att man verkligen tar reda på om personen är lämpad för den aktuella tjänsten

Hur ni kan undvika onödigt höga kostnader vid rekrytering

 • Fatta inte beslut efter magkänsla

Att den rekryterande chefen har ett ”gott snack” med en kandidat bör inte utgöra beslutsgrund för anställa kandidaten. Allt för många rekryteringar går till väga på det sättet istället för att man verkligen tar reda på om personen är lämpad för den aktuella tjänsten.  

 • Sätt rätt förväntningar 

Det är att medarbetaren är helt införstådd utformningen av den tjänst som hen tackar ja till. Därför är det viktigt att kravprofilen tydligt definierar de kompetenser och erfarenheter ni som verksamhet söker efter. Se till att tänka långsiktigt, att inte göra önskelistan för lång och att kravprofilen överlag är väldigt tydlig.  

 • Rekrytera på ett kompetensbaserat sätt 

Att använda rätt urvalsmetoder är viktigt för att undvika felrekryteringar. Använd er av arbetsprov och screeningtester för att öka chanserna för att ni rekryterar den kandidat som passar bäst för jobbet. Det är det bästa sätet för att förutsäga en arbetssökandes framtida arbetsprestation.  

 • Få in fler perspektiv 

Låt kandidaten få träffa dem som potentiellt blir hens nya medarbetare. Om det till exempel är en krossfunktionell roll är det bara positivt att ta in någon från berörda avdelningar för att få bilda sig en uppfattning om kandidaten. För visst är det viktigt att den nya medarbetaren även matchar kulturen på ett bra sätt.

Använd tipsrekrytering för att minska rekryteringskostnaden

92% att de bästa rekryteringarna sker genom rekommendationer uppger deltagarna i en undersökning. De som rekommenderas är generellt sett 25% mer produktiva och stannar 30% längre än de som anställts via annons. Att rekrytera via rekommendationer gör också att ni kan lägra mindre summor på dyra annonsplattformar. 

Blir du nyfiken? Via länken nedan kan du ta del av vårt kostnadsfria webinar precis när du vill! 

I webinaret kommer du att få lära dig mer om: 

 • Positiva effekter av att använda tipsrekrytering
 • Vad är viktigt att tänka på för att lyckas med tipsrekrytering
 • Vilka utmaningar kan organisationen stöta på och hur löser man dem
 • Tipsrekryteringens naturliga koppling till employer branding

New call-to-action