blog featured image

Hvordan undgår du en fejlrekruttering? 

Selvom prisen for en fejlrekruttering kan variere afhængigt af f.eks. branche og lønniveau, er der alligevel gennemsnitlige tal, der både er tankevækkende og værd at se nærmere på. I denne artikel ser vi også nærmere på de signaler, der kan indikere, at der er tale om en fejlrekruttering og hvordan du kan håndtere de situationer og ligeledes undgå dem i fremtiden.

At fejlrekrutteringer kan være en kostelig affære, er ikke noget nyt. Selvom omkostningerne kan variere, er der stadig gennemsnitlige tal at forholde sig til. Ifølge forfatter og forsker, Malin Lindelöw, kan en fejlrekruttering koste et sted mellem 200.000- 750.000 DDK. I USA mener US Department of Labor, at en fejlrekruttering kan koste så meget som 30% af en medarbejders indkomst i løbet af det første år.

Hvad indikerer at din virksomhed har fejlrekrutteret? 

Der er en række indikatorer for, om der er tale om en fejlrekruttering. Det kan selvfølgelig dreje sig om åbenlyse ting som dovenskab, mangel på samarbejdsevne og andre egenskaber, der ikke stemmer overens med arbejdspladsens forventninger, normer, værdier mm. Men det kan også være, at manglende præstationer er det, der tydeligst viser, at der rent faktisk er tale om en fejlrekruttering.

Det kan f.eks. være:

 • At den nye medarbejder ikke besidder de færdigheder, du troede.
 • At den nye medarbejder underpræsterer og ikke når de mål, du har sat.
 • At den nye medarbejder ikke har de kvalifikationer, hun/han hævdede under samtalen.

Hvordan skal du håndtere fejlrekrutteringer? 

Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt at finde ud af, hvorfor rekrutteringen ikke gik som forventet. Er der noget, der gik galt i kommunikationen? Havde den nye medarbejder en for høj arbejdsbyrde i forhold til sine færdigheder? Passede medarbejderen ikke ind i kulturen eller fik hun/han forkerte opgaver? Er der en anden rolle, der passer bedre til medarbejderen?

Tænk også over, om HR-funktionen på din arbejdsplads kan hjælpe med at løse de givne problemstillinger via samtaler med den nye medarbejder.

Det kan være svært helt at gardere sig imod underpræstationer blandt nye medarbejdere, men ofte er det faktisk også virksomhedens manglende rekrutteringsprocesser, der ligger bag fejlrekrutteringen.

Hvordan undgår du fejlrekrutteringer? 

 • Undgå at træffe beslutninger baseret på mavefølelser
  Selvom rekrutteringslederen har en “god snak” med en kandidat, bør dét alene ikke være beslutningsgrundlag for ansættelse af kandidaten. Alt for mange rekrutteringer baseres på mavefølelser, i stedet konkret viden om og undersøgelse af, hvorvidt personen er egnet til det pågældende job.

 • Sæt de rette forventninger
  Medarbejderen skal være indforstået med indhold, omfang og forventninger til det job, hun/han takker ja til. Derfor er det vigtigt, at jobbeskrivelsen klart definerer de nødvendige kompetencer og det erfaringsniveau, som din virksomhed søger. Sørg for at tænke langsigtet, gør jobbeskrivelsen meget klar og gør ikke ønskelisten uhensigtsmæssig lang eller urealistisk.

 • Rekrutter på baggrund af kompetencer
  Dine udvælgelsesmetoder er vigtige for at undgå fejlrekrutteringer. Brug af rette testopgaver, persontests, screeningstests mm. kan have stor betydning og i sidste ende øge chancerne for, at du rekrutterer den bedst egnede kandidat.

 • Få flere perspektiver
  Lad kandidaten møde dem, der potentielt bliver hendes/hans nye kollegaer. Hvis der f.eks. er tale om en rolle, der opererer på tværs af afdelinger, er det en fordel at få nogle fra de andre afdelinger involveret i processen, så også deres oplevelser af kandidaten medtænkes. Det er også vigtigt, at den nye medarbejder matcher kulturen på arbejdspladsen.

61% mener, at dét at finde kvalificerede og erfarne nye medarbejdere er blandt de største rekrutteringsudfordringer.

 

Læs videre her: Fejlrekruttering - Fem fælder, der er lette at falde i