blog featured image
 

Bruker du mye tid på å gå grundig gjennom kandidatenes CV for å se om de oppfyller skallkravene og burde kalles inn til intervju? Da er du ikke alene. Allikevel er det mye tid å spare på å jobbe mer effektivt. Slutt å sløse bort tiden på ukvalifiserte kandidater – screen og sorter søkere som ikke oppfyller minstekravene.

Hva er screening?

Når søknadene har kommet inn er det på tide å lese gjennom CV-ene for å avgjøre hvilke kandidater som skal gå videre til intervju. Ukvalifiserte kandidater siles ut, mens kandidater som vurderes å ha riktige kvalifikasjoner og som oppfyller andre krav blir rangert. De mest interessante søkerne videreformidles til rekrutterende leder eller innkalles til intervju.

Denne manuelle kontrollen og vurderingen er et tidkrevende moment.  Screening innebærer at du setter opp en mal eller et rammeverk slik at du raskt kan avgjøre hvem som umiddelbart kan utelukkes fra rekrutteringsprosessen og hvem som er kvalifisert til å gå videre til neste fase.  

Hvordan bruker jeg screening?

Enkelt forklart kan du sørge for at screeningen skjer i forbindelse med at arbeidssøkerne sender inn jobbsøknaden. 

La oss si at rollen du skal rekruttere krever en bestemt utdannelse eller erfaring. I stedet for at du må lete i CV-er for å se om en kandidatene oppfyller skallkravene kan du lage spørsmål som kandidatene må svare på når de sender søknaden. Utvalgsspørsmål er enkelt å bruke hvis du tar imot søknader i et rekrutteringssystem, men du kan også be jobbsøkere om å besvare spørsmålene når de sender inn søknaden i et skjema eller en e-post.

Før du begynner å studere CV-ene ser du altså på hva kandidaten har svart på utvalgsspørsmålene. Viser svarene at de ikke oppfyller skal-kravene? Da er de ukvalifisert for stillingen og kan sorteres ut av prosessen.

Vellykket screening bygger på et godt rammeverk

For å gjennomføre en vellykket screening må du ha et godt rammeverk. Dette rammeverket består av noen utvalgsspørsmål som avgjør om kandidaten er ukvalifisert, lavt kvalifisert, kvalifisert eller høyt kvalifisert. Søkerne plasseres i en av disse fire kategoriene på grunnlag av hvordan de oppfyller skal-krav, grunnleggende krav og om de har noen ytterligere kunnskaper som det er en fordel å ha. Personer som er høyt kvalifisert og kvalifisert er aktuelle og prioriteres for å bli innkalt til intervju.

Spørsmålene søkerne skal besvare, bygger på kravprofilen for stillingen og sjekker om søkerne er kvalifisert eller ukvalifisert, basert på hva som anses som nødvendig for stillingen.

1. Absolutte krav
En rask måte å avgjøre om en søker er kvalifisert eller ikke er å bruke absolutte skallkrav. Skal noen jobbe som taxisjåfør kan det være et skallkrav at søkeren har drosjelisens. Hvis søkere ikke oppfyller et skallkrav er de ukvalifisert for stillingen og går ikke videre i prosessen.


2. Grunnleggende krav
Neste steg er å se på andre grunnleggende krav. Kandidatene bør oppfylle de fleste av disse kravene for å regnes som kvalifisert for stillingen, og hvis de ikke oppfyller noen av de grunnleggende kravene, er det ikke sannsynlig at de passer til jobben.


3. Fordeler
Et siste punkt å ta med i screeningmalen er punkter som det er en fordel å ha. Dette er kunnskaper, sertifikater eller annen erfaring en idealkandidat har, men som du ikke på noen måte forutsetter at alle søkere må ha. Kandidater som oppfyller alle skal-krav, grunnleggende krav og flere krav som det er en fordel å ha, er høyt kvalifisert for stillingen og svært interessante å få raskt inn til intervju.

Husk! Det er lett å bli litt for lett til sinns og tenke at det er utrolig praktisk å bruke et langt spørreskjema som sjekker alle deler av kravprofilen. Mange spørsmål øker risikoen for at kandidater ikke fullfører søknaden, så prøv å begrense det til ti spørsmål.

Enklere screening med automatisering

Utvalgssspørsmål i forbindelse med søknaden kommer til å spare deg for tid; mindre tid sløses bort på ukvalifiserte kandidater. Et ytterligere skritt i retning av enklere behandling er å samle inn og behandle søknadene i et rekrutteringssystem. Sett opp utvalgsspørsmålene én gang og la systemet sortere søknadene. Automatisering gjør det også mulig å sørge for at ukvalifiserte kandidater raskt får et vennlig nei takk som tilbakemelding, mens kvalifiserte kandidater automatisk rangeres ut fra resultatene. Alt for at behandlingen av kandidatene skal bli enklere for deg.