blog featured image
Det siste året har betydd et skifte i hva som tiltrekker kandidater. Å investere i den ansattes mentale helse som virksomhet blir i dag ikke ansett som et sideprosjekt, men noe som har en direkte tilknytning til virksomhetens business og resultater. Hvis virksomheten signaliserer at dere bryr dere om helseaspektet, vil dette hjelpe dere med å både tiltrekke og beholde ansatte.

Mange virksomheter opplever nå en kritisk situasjon når det gjelder den mentale helsen blant sine ansatte.

I oktober 2020 viste en undersøkelse fra Previa at psykiske lidelser i Sverige har nådd høyere nivåer enn noen gang før. Alt tyder på at dette skyldes den pågående pandemien, og mange ansatte går lenge før de sykemelder seg på grunn av psykiske lidelser.

Med dette i bakhodet er det ikke overraskende at virksomheter som virkelig bryr seg om medarbeidernes mentale helse blir mer attraktive arbeidsgivere.

En undersøkelse fra Monster viser også at kandidater, mer enn tidligere, bryr seg om faktorer som er konkret livsforbedrende - som bedre fordeler og høyere fleksibilitetsnivå.

Pendelen svinger ganske enkelt til fordel for mykere verdier.

Hvordan fremmes mental helse på din arbeidsplass?

  • I dag snakkes det mye om balansen mellom arbeid og privatliv. Det kan dreie seg om å tilby fleksibilitet både når det gjelder arbeidstid og fra hvilket fysisk sted ansatte har mulighet til å jobbe.

  • Det er også viktig å skape en arbeidsplass som alltid tilstreber åpenhet, der det er høyt under taket og der ledelsen virkelig lytter til de ansatte. Bruk pulsmålinger, hyppige en-til-en-samtaler og tilby forum som er åpne for ulike spørsmål og ideer.

  • Fremme en sunn livsstil ved å tilby en sjenerøs refusjon for trening og oppmuntre til eller tilby konkurranser, utflukter, mindfullness-økter, yogatimer og lignende.

  • Ta et aktivt standpunkt til likestilling og mangfold og jobbe for likebehandling.Til tross for at det er lovpålagt at virksomheter ikke diskriminerer ansatte, er det større sjanse for at dere tiltrekker dere topptalenter ved konkret å vise hvor langt fremme dere er på disse områdene.

I dag kan vi i løpet av få sekunder søke etter informasjon om enhver virksomhet via mobilen - og selvfølgelig har alle kandidater nøyaktig samme mulighet.

Hvordan kan dere kommunisere at dere bryr dere om mental helse?

At deres virksomhet tar hensyn til det mentale aspektet må gjennomsyre stillingsannonsene, karrieresiden, kommunikasjonen i sosiale medier, møter og intervjuer med kandidater.

Ja, rett og slett alle kontaktpunktene der virksomheten kan vise frem en en kultur som faktisk bryr seg om mental helse. Men sørg for at det er et ekte employer brand du viser, for i dagens digitale sfære er det lett å avsløre en bløff.

Les også: Hva er fordelene med en sterk Employee Value Proposition (EVP)?

I dag kan vi i løpet av få sekunder søke etter informasjon om enhver virksomhet via mobilen - og selvfølgelig har alle kandidater nøyaktig samme mulighet. Rangeringer, anmeldelser og ulike kommentarfelt er mer tilgjengelig enn noensinne. Et dårlig rykte om en virksomhet sprer seg som ild i tørt gress. 75 prosent av kandidater gjør undersøkelser av en organisasjons omdømme før de søker jobb, og 69 prosent av kandidatene sier at de ikke hadde begynt å jobbe på en arbeidsplass som har et dårlig rykte, ifølge LinkedIn.

Nå, hva tenker du om hvordan din virksomhet jobber for ansattes mentale helse og hvordan oppleves dette fra utsiden?

 

Vil du se hvordan Talentechs rekrutteringssystemer fungerer?