blog featured image

Alle som jobber med rekruttering ELSKER høy motivasjon hos jobbsøkeren og lar oss sjarmere av de som ønsker å jobbe akkurat hos oss. Når du har en jobbsøker foran deg som lyser av motivasjon, vet du at en viktig brikke er på plass for at vedkommende skal lykkes i jobben. Eller vet du egentlig det? For hva er den egentlige motivasjonen jobbsøker har for denne stillingen? Her kommer et knippe motivasjoner en jobbsøker kan ha:

 • Få seg jobb
  Klart, har ikke jobbsøker en jobb i dag, vil det å komme seg inn, eller tilbake i arbeidslivet være en betydelig motivasjonsfaktor.

 • Mistrivsel i dagens jobb
  Mange søker seg bort fra sin nåværende stilling. Det kan være grunnet dårlige ledere, dårlig arbeidsmiljø, eller at arbeidsoppgavene ikke innfrir forventningene.

 • Nye utfordringer
  Manglende karrieremuliggeter der vedkommende er i dag, tvinger mange til å søke nye arbeidsgivere. Noen ønsker også et skifte av arbeidsoppgaver, ansvar eller bransje.

 • Høyere lønn
  Jobbsøker vil alltid være opptatt av lønn, og i mange tilfeller er ønske om høyere lønn en av de viktigste motivasjonene for jobbytte.

 • Endret livssituasjon
  Hensyn til familien, helse eller andre tunge verdier, kan føre til at dagens stilling ikke er ideell lenger. Hvis ikke dagens arbeidsgiver kan tilby en stilling som passer den nye hverdagen, vil arbeidstaker søke seg bort.

 • Forelsket i virksomheten eller bransjen
  Dette er en motivasjon som er litt lunefull. Det er lett å la seg sjarmere av jobbsøkere som nesten virker forelsket i virksomheten din eller produktene/tjenestene dere selger. Vedkommende har så utrolig lyst til å jobbe i virksomheten!

 • AFP
  DET er tre bokstaver som frister mange i arbeidslivet som ønsker seg en tidlig pensjonstilværelse.

 • Fra selvstendig næringsdrivende til stilling som arbeidstaker
  Mange prøver seg som selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetak. Det passer for noen, men ikke for alle. Det kan gå bra, eller vise seg å være en økonomisk eller sosial nedtur. Eller det kan være økonomisk trygghet man ikke får som selvstendig næringsdrivende, som for eksempel ved graviditet og sykdom.

 • Fra privat næringsliv til offentlig
  Mange ser at det offentlige har mange goder som kan være fristende. Ifølge tall som Opinion har skaffet for Manpower om meningen med arbeid, scorer offentlig sektor jevnt over høyere enn privat sektor, både på yrkesstolthet, yrkesidentitet og følelsen av å bidra til fellesskapet. Med så høy velstand som det er i Norge i vår tid, øker etterspørselen etter arbeid med mening. Offentlige jobber blir også sett på som tryggere, avspasering eller betalt overtid og gunstige pensjonsordninger og forsikringer.

Uansett hva motivasjonen er, er det viktig at du som rekrutterer bruker tid på å finne ut så mye som mulig om dette. Ofte er det en kombinasjon av flere av punktene over. Kanskje jobbsøker ikke har lyst til at du skal få vite hva den egentlige motivasjonen er. I slike tilfeller kan det bety at du ikke bør eller vil ansette vedkommende om du finner det ut.

Alle punktene over er helt ok motivasjon for å søke jobb. Og ingen av disse skal være grunn nok til å ikke se på kandidaten som aktuell. Men det vi ønsker oss, er å rekruttere en person som blir en ressurs for virksomheten. Det måles normalt på hvor godt arbeidsoppgavene utføres og verdier som skapes. Da er motivasjon for arbeidsoppgavene og faget mye verdt.

Hvis jobbsøkeren blir blank i øynene av å snakke om revisjon og hvor ufattelig spennende det blir når den nye revisjonslovgivningen trer i kraft, da har du ekte motivasjon for faget. Det viser at vedkommende har stor interesse og mest sannsynlig vil holde seg oppdatert og elske å jobbe med revisjon fremover. Mye taler for at dette vil være en god kandidat å ansette.

Påstand: Mange som rekrutterer bruker for liten tid på å finne ut hva som er den viktigste driveren og motivasjonen jobbsøker har.

Les også: Kompetansebasert intervjuteknikk i praksis