blog featured image

Pulsmålinger er et effektivt verktøy for å bygge en proaktiv arbeidsplass, øke engasjementet blant ansatte og for at virksomheten skal følge arbeidsmiljøloven. Vurderer du å ta i bruk et pulsmålingsverktøy eller har du kanskje allerede gjort det? Gratulerer, da har du tatt et stort steg og forstår at en positiv medarbeideropplevelse er grunnlaget for en velfungerende virksomhet!

Når virksomheten din har implementert et pulsmålingsverktøy, ønsker du å opprettholde en høy svarprosent og et høyt engasjement fra de ansatte. Da er det viktig at du etablerer retningslinjer og rutiner for hvordan dere skal jobbe med verktøyet. Her er fem tips for vellykket bruk!

Les også: Hva kan HR bringe inn i toppledergruppen?

Fordel ansvar!

Lederne dine er de som er nærmest dine ansatte, så la dem være med fra begynnelsen! Fordel eierskap og få ledere til å forstå fordelene ved å investere i og bruke verktøyet. Lederne deres bør være ambassadører!

Etablér retningslinjer og rutiner

Etablér klare retningslinjer og rutiner for hvordan dere som virksomhet skal jobbe med data i verktøyet! Sørg for å gjøre det regelmessig for å opprettholde en høy svarprosent og et høyt engasjement fra de ansatte – så kan innspill fra deres ansatte føre til utvikling av virksomheten.

 

Dere som virksomhet har deres nåværende situasjon og deres forutsetninger for utvikling – bruk det som grunnlag for å sette nye mål. 

Fokuser på noen få områder om gangen!

Et pulsmålingsverktøy måler ofte et større antall områder for å dekke ulike deler av det organisatoriske og sosiale arbeidsmiljøet. Prøv å fokusere på resultatene på noen få områder om gangen! Jobb for eksempel med fokusområder på team- og virksomhetsnivå. På teamnivå kan det være områder som teamet ønsker å utvikle sammen, og på virksomhetsnivå kan det være fokusområder som er i tråd med for eksempel dine OKRer (hovedmål og delmål) eller verdier dere jobber med.

Les også: Syv positive effekter av løpende pulsmålinger

Sett mål!

Når dere har begynt å bruke pulsmålingsverktøyet og samlet inn data i noen uker, vil dere ha en nåsituasjon. Bruk nåsituasjonen for å sette mål fremover! Det er viktig å huske at det ikke er en konkurranse og at målet ikke er å få de høyeste verdiene på alle områder. Dere som virksomhet har deres nåværende situasjon og deres forutsetninger for utvikling – bruk det som grunnlag for å sette nye mål.

Muliggjør erfaringsutveksling

Gjør det til en læringsprosess for lederne deres! Sørg for å tilrettelegge en mulighet for lederne å dele erfaringer og lære av hverandre. Ett lags svakhet er et annet lags styrker. Dra nytte av det til å lære av hverandre!

[Webinar] Pulsmålinger i virksomheten med Weekli - Se webinaret On-demand