blog featured image

Med én enkelt HR-plattform kan du lettere forenkle og automatisere HR-prosessene og oppgavene dine, og under samme tak håndtere oppgavene jevnere og smidigere. Dataene og prosessene dine integreres tettere med hverandre og sparer viktig tid og ressurser. Tid og ressurser som du igjen kan bruke på de mest avgjørende og verdiskapende HR-oppgavene.

Med en fremtidsrettet HR-plattform får du også en løsning som utvikles og vedlikeholdes kontinuerlig av leverandøren. En slik løsning krever derfor et minimum av vedlikehold, og støtte er typisk også inkludert som en del av løsningen. Fordelene med å konsolidere alle HR-systemer, prosesser og oppgaver i en samlet HR-plattform er altså mange.

I denne artikkelen vil vi fokusere på nettopp disse fordelene og dykke inn i hvorfor det i veldig mange tilfeller kan være best å samle det hele på ett sted. Fordelene er:

  • Ressurser og tid
  • Dataoversikt
  • Vedlikehold og support

Ressurser og tid

Med én enkelt HR-plattform unngår du et stort antall manuelle prosesser og oppdateringer, ettersom mange av dine HR-prosesser kan automatiseres og i større grad snakker sammen. Integrasjoner og systemoppdateringer osv. skjer også i større grad via automatiske datastrømmer uten manuelle oppdateringer, noe som også er både ressurs- og tidsbesparende.

Det gir profesjonalitet og HR-kompetanse mer spillerom, og du får muligheten til å bruke tid på HR-prosessene og oppgavene som du virkelig kan gjøre en forskjell med.

HRs rolle i både norske og utenlandske selskaper inkluderer mange viktige arbeids- og ansvarsområder, som i stor grad beveger seg mer inn i strategisk territorium. Her har HR-fagpersoner blitt en viktig sparringspartner for ledelse i virksomhetskritiske områder, som bedriftskultur og verdier, samt bedrifts- og ansattes utvikling.

Med en intuitiv HR-plattform som integrerer på tvers og samler alle data, oppgaver og prosesser på ett sted, vil du bruke langt mindre tid på å registrere, søke etter informasjon og følge opp dine HR-oppgaver og prosesser. Det vil være mye lettere å lage en oversikt over data, se, følge og rapportere viktige HR-data og nøkkeltall. Alt hjelper med å frigjøre tid og ressurser og i stedet skape mer strategisk momentum for HR-funksjonen i din bedrift.

Les også: 5 fordeler med HR-automatisering og digital onboarding

Dataoversikt og rapportering

HR har ofte mange kilder de kan hente data fra, og det kan være vanskelig å ha oversikt og jobbe produktivt når data spres over og på tvers av systemer. Med en samlet HR-plattform har du et bedre utgangspunkt for effektivisering og sikring av datastrømmer og forenkling av HR-prosesser. Det gir bedre oversikt og forenkler rapportering.

Du kan dermed i større grad optimalisere og redusere datastrømmene når alt er samlet ett sted. I tillegg en betydelig reduksjon i feil, samt økt produktivitet generelt for dine HR-ansatte.

Databasen, oversikten og rapporteringen din er avgjørende for verdien av HR-funksjonen. Hvis du som HR-profesjonell kan levere troverdige virksomhetskritiske HR-data, kan du bidra til å legge til rette for grunnlaget for strategiske beslutninger i virksomheten din.

Med en samlet HR-plattform kan du mer effektivt rapportere om disse dataene, for eksempel ansattes omsetning, ansattes tilfredshet, kompetanse, fravær, utviklingsmuligheter og mye mer.

Les også: Slik jobber Lyko med HR - intervju med Moa Wictorén

Vedlikehold og support

Med en skybasert HR-plattform får du en SaaS-plattform (software as a service) som gir deg tilgang til alle funksjonene som er i systemene når du anskaffer dem. I tillegg kan du automatisk få tilgang til alle løpende oppdateringer og utviklingen som skjer hos leverandøren.

På denne måten har du som kunde et minimum av vedlikehold, men til gjengjeld direkte tilgang til den nyeste funksjonaliteten. Dette betyr også at det stilles minimalt med krav til selskapets interne IT-utviklingsressurser, ettersom du kan trekke direkte på leverandørens utvikling.

Når du har samlet alle HR-systemene dine under ett tak, unngår du også å måtte jobbe med flere systemer med forskjellige vedlikeholdskrav. Vedlikehold og utvikling av systemene skjer hos din leverandør, noe som gir deg sikkerhet og sparer deg både tid og ressurser.

Når du samler HR-systemene dine på ett sted, kan du også få den ultimate støtten, der leverandøren din kjenner alle kriker og kroker i systemene, og dermed kan gi deg den beste 360°-støtten.

Vær oppmerksom på om støtte er inkludert som en del av løsningen før du velger en leverandør. Det er en betydelig økonomisk post hvis dette ikke er tilfelle og ofte gir en indikasjon på kapasiteten og ballasten en gitt leverandør har.

Hvis du derimot velger en leverandør som tilbyr full støtte som en integrert del av løsningen, får du i tillegg til systemene et team av eksperter og teknikere bak deg, som i nært samarbeid med deg og som en sterk partner, arbeider for deg og din suksess med systemene.

Vil du urforske HR-plattformen vår? Book en demo