blog featured image

Akkurat nå er det svært stor mangel på arbeidskraft i Norge, det er estimert til 70.000 ansatte og det er et økende gap mellom kvalifiserte kandidater.

Dette er imidlertid ikke unikt for tiden vi er i nå, da rekruttering generelt er svært kostbart. Mange virksomheter velger derfor heller å fokusere på å beholde ansatte. Faktisk, avhengig av arbeidets kompleksitet og antall stillinger som skal fylles, kan ansettelse av dyktige medarbeidere koste så mye som 33 ukers lønn.

Bortsett fra de mange kostnadene knyttet til rekruttering av nye medarbeidere, vil økt fokus på arbeidsglede, som går hånd i hånd med å beholde ansatte, være en klok investering. Faktisk kan økende arbeidstilfredshet øke produktiviteten med så mye som 12%, mens ansatte med lav arbeidstilfredshet er så mye som 10% mindre produktive!

Som nevnt ovenfor går arbeidstilfredshet og det å beholde ansatte hånd i hånd. Det samme gjelder varemerket ditt som arbeidsgiver. Jo sterkere employer branding, desto lettere blir det å beholde ansatte og tiltrekke seg de riktige kandidatene når du har ledige stillinger.

Det er ingen tvil om at det å beholde ansatte er et viktig fokus for HR-profesjonelle som beveger seg mot bunnlinjen. Nedenfor har vi samlet noen gode råd basert på teori, forskning og praktisk erfaring som du kan bruke i ditt arbeid med å beholde ansatte:

1. Fokuser på en sterk employer branding

Din employer branding er virksomhetens ansikt utad. Det er ikke bare logoen og fargene, men menneskene som representerer deg, posisjonene du tar som virksomhet, din behandling av ansatte og mye mer. Dette er alle elementer som potensielle kandidater bruker for å vurdere deg som arbeidsplass og arbeidsgiver. Derfor er det viktig at du legger en innsats i å skape en employer branding som både er sterk og som din virksomhet kan leve opp til!

Det er viktig at din virksomhet har klare retningslinjer for hvordan dere skal opptre og samhandle som virksomhet og som representanter for virksomheten. Fra behandlingen av en misfornøyd medarbeider til CSR-retningslinjer, alt teller. Sørg for at du tenker gjennom retningslinjene for hvordan du vil følge din employer branding.

Les også: Styrk ditt employer brand i tre steg

2. Forventningsavklaring

Forventningsavklaring med dine kandidater og medarbeidere er et av nøkkelordene for å beholde ansatte. Hvis du fremstiller stillingen som mer utfordrende og innviklet enn den faktisk er, vil den nyansatte sitte igjen med en følelse av mangel på kunnskap og dermed bli demotivert. En overkvalifisert kandidat er også sjelden en fordel! På samme måte, hvis du ansetter noen som er tydelig trøtt og lei, kan det hende at resultatene ikke er tilfredsstillende. Dette er selvsagt ikke skrevet i stein, men det er oftere regel enn unntak.

Forventningsavklaring skal fortsette også etter at kandidaten er blitt ansatt. Ved enhver anledning, for eksempel under medarbeidersamtaler, feedbackintervjuer eller møter med leder, bør lederen og den ansatte bli enige om forventningene. Her bør du vurdere om det er utfordringer som er for kompliserte eller om det kan være rom for å utvide den ansattes arbeidsomfang litt.

3. Ansattfordeler

For å være en attraktiv arbeidsplass med fornøyde ansatte er det selvfølgelig også viktig å ha fordelene og de ansattes forutsetninger på plass. Det betyr selvsagt ikke at du trenger de høyeste bonusene og de dyreste firmabilene, men med en god pensjonsordning, helseforsikring og andre goder vil du som virksomhet gi dine ansatte et tryggere liv.

4. Styrke sosial interaksjon: Ordninger og system

Vi har slått fast at arbeidsglede er viktig. I tillegg til de konkrete fordelene og godene nevnt ovenfor, har også sosial interaksjon på arbeidsplassen sin rolle. Sørg derfor for at ansatte har mulighet til å samhandle utenfor profesjonelle sammenhenger, i form av lønningspils, teambuilding, aktiviteter, idrettsarrangementer, fester eller annet du føler kan bringe dine ansatte nærmere hverandre.

5. Samle inn tilbakemeldinger

Hvis du ikke måler effekten av de ulike innsatsene du gjør for å øke sjansen for å beholde ansatte, så vet du ikke om de virker. Sørg for å samle inn tilbakemeldinger ofte og i alle deler av medarbeiderreisen. Konsekvensen av å ikke samle inn tilbakemeldinger er at du har misfornøyde ansatte som potensielt ikke er produktive, som er på vei ut av virksomheten eller lignende. Kontinuerlig pulsmåling på tvers av avdelinger vil derfor gi deg innsikt i å vite hvor du skal gripe inn. Derfor er kunsten å lytte til dine ansatte en ekstremt viktig disiplin!

6. Gi tilbakemelding, anerkjennelse og ros

Kjenner du følelsen av å ha produsert noe du er stolt av, men som andre har tatt for gitt? Følelsen av anerkjennelse for noe du har gjort er nok noe vi alle synes er hyggelig. Sørg for at du roser dine ansatte når de gjør en innsats og generelt oppfyller målene dere har satt sammen. Det er lett å ta innsats for gitt i en travel hverdag, men hvis du gjør ditt beste for å identifisere og anerkjenne dem, vil dine ansatte føle det også.

7. Faglig utvikling, kurs og opplæring

Kurs, webinarer, opplæring, seminarer, messer og andre former for kunnskapsdeling og opplæring hjelper dine ansatte med å føle at de utvikler seg. Samtidig vil du også ha et mer kompetent team, som ikke nødvendigvis trenger å lete etter arbeid andre steder fordi de på dette tidspunktet har mange nye erfaringer og faglig utvikling.

Les også: Hva er talent management, og hvorfor er det viktig?

8. Øk ansvar under ansettelse

Ikke alle ønsker å bli ledere, men de fleste ønsker at ansvaret skal øke over tid. Det er derfor viktig at du sørger for å snakke om de interne karrieremulighetene selskapet har å tilby og hvilke utviklingssteg de kan ta allerede i rekrutteringsfasen. De ansatte vet at det er noe å jobbe mot og strebe etter dersom de legger inn den ekstra innsatsen.

Å beholde ansatte er ikke alltid en formelkunst. Alle er forskjellige og motiveres av ulike faktorer, men hvis du skaper en arbeidsplass der folk føler seg hørt, kan utvikle seg og har mulighet til å jobbe sammen, er du allerede et godt stykke på vei til å beholde dine ansatte.

Det du må tenke på før du tar i bruk et verktøy for pulsmålinger - Last ned sjekklisten