blog featured image
 
 

Øgede volumenkrav uden øgede ressourcer er måske noget du kan nikke genkendende til? 62% af de adspurgte rekrutterings- og HR-specialister angiver, at de oplever, at volumenkrav til rekruttering er øget, men samtidig siger 42%, at det ikke afspejles i ressourcerne. Hvordan skal HR kunne håndtere øgede volumener med de samme ressourcer?

 

Flyt ejerskabet til HR

En traditionel rekrutteringsproces betyder for den, der arbejder med volumenrekruttering, en stor mængde manuelt arbejde for både HR og de rekrutterende chefer. Der er risiko for, at man mister kandidater i processen, mavefornemmelsen får lov til at styre for meget, og resultatet bliver ikke altid som ønsket. Ved at automatisere dele af rekrutteringsprocessen frigøres der tid, rekrutteringsprocessen ejes for en større dels vedkommende af HR, og de rekrutterende chefer behøver kun møde kvalificerede kandidater, hvilket betyder, at kvaliteten i matchningen øges.

Lav kvalitetssikring med udvælgelsesspørgsmål og tests 

Udvælgelsesspørgsmål, der følges op med kandidattests, kan med den rigtige systemstøtte automatiseres, spare tid og fremme en objektiv bedømmelse af kandidaterne. De rekrutterende chefer behøver på den måde også kun at møde de kandidater, der er kvalificerede til at udføre jobbet. For HR betyder det, at risikoen for, at det er mavefornemmelsen, der bestemmer, hvilke kandidater, der går videre til en samtale, forsvinder. Kandidater bliver ikke diskrimineret på grund af forudfattede meninger eller ubevidste fordomme, da det ikke er det ofte instinktive ønske om at ansætte »sig selv«, der er styrende.

Tilfredse kandidater = tilfredse kunder 

I en verden med lynhurtig informationsspredning indebærer en glemt kandidat ikke bare en risiko for negativ påvirkning af jeres employer brand, men også en risiko for, at det påvirker det, jeres kunder mener og tænker om jeres brand. Når store mængder kandidater skal hånderes, sker det nemt, at tilbagemeldingerne trækker ud, kandidaterne når at blive trætte, eller i værste fald at I mister dem helt i rekrutteringsprocessen. Ved automatisering af dele af rekrutteringsprocessen er det ikke kun nemmere at håndtere store mængder kandidater. Det gør det også lettere at sikre tilbagemelding til kandidater og en mere effektiv rekrutteringsproces. Jo længere tid, det tager, desto større er risikoen for, at kandidaten er nået at blive træt. Hvis det i stedet går stærkt, får kandidaten en positiv oplevelse af jer som arbejdsgivere og højst sandsynligt også af jeres brand. I den her artikel kan du læse mere om at rekruttere hurtigere og minimere din "time to hire".