blog featured image

Tidligt i rekrutteringen kan man med fordel bruge udvælgelsesspørgsmål til at lave en første sortering.

Det er også et udmærket værktøj til at effektivisere rekrutteringen for virksomheder med mange ansøgninger. Udvælgelsesspørgsmål kan også bruges til at få svar på, om kandidaten opfylder 'skalkravene', men også på mere bløde spørgsmål: deler kandidaten virksomhedens værdier, og hvordan ser vedkommende på virksomhedens kultur?

Vi har sammensat 5 tips til, hvordan du kan arbejde med udvælgelsesspørgsmål i din rekruttering.

1. Behovsanalyse og kravprofil

For at kunne lave relevante udvælgelsesspørgsmål, skal der være en kravprofil, og for at lave en kravprofil skal der være en behovsanalyse. Tænk over, hvilke behov I har, og udarbejd derefter kravprofilen ud fra dem. En kravprofil indeholder normalt ønsker og krav til: uddannelse, erfaringer, viden, færdigheder og adfærdsmønster, interesse og udviklingspotentiale samt praktiske forudsætninger og til sidst øvrige krav.

2. Ud fra kravprofilen - er spørgsmålet relevant?

Når kravprofilen er sat op, og du har udarbejdet dine udvælgelsesspørgsmål, er det næste trin at overveje, om de virkelig er relevante. Hvad er meningen med spørgsmålet, og hvad skal du bruge svaret til?

Undgå unødvendige krav og ønsker, som kan skræmme potentielle kandidater væk. Det er trods alt ikke en superhelt, der skal ansættes, og kravene skal være rimelige og opnåelige. Husk at tænke over om egne fordomme og ønsker kan ligge til grund for de udvælgelsesspørgsmål, du har udarbejdet. Udvælgelsesspørgsmålene skal være tilpasset målgruppen. Om de er udarbejdet som led i en CV-fri rekruttering eller som støtte til en mere kompleks rekruttering gør en stor forskel på, hvilke spørgsmål der stilles, og hvordan de bør stilles.

3. Kultur- og værdispørgsmål 

Udvælgelsesspørgsmål handler ikke kun om at finde frem til personer, der har en bestemt uddannelse, erfaring eller viden. Man kan også bruge udvælgelsesspørgsmål til at få en opfattelse af, om personen deler jeres værdier og virksomhedskultur. Disse spørgsmål og svar kan være lidt mere udfordrende at udforme, men de er mindst lige så effektive og vigtige. Derudover kan de løsne situationen lidt op for kandidaten og give et bedre billede af jer som virksomhed.

Tips! Et udvælgelsesspørgsmål om værdier og kultur kan være, hvordan en person ser på eller ville agere i et bestemt scenarie. Hvordan håndterer personen for eksempel en kunde, som hævder at have ret, selv om han eller hun faktisk har uret?

4. Hvad er et godt svar?

Ved at have et tydeligt billede af, hvad et godt svar er - baseret på de kompetencer, som ligger til grund for spørgsmålet - kan du ved hjælp af udvælgelsesspørgsmål forenkle den første udvælgelse af kandidater. Udvælgelsesspørgsmål, som er baseret på skalkrav, har ofte klare ja- eller nej-svar, mens udvælgelsesspørgsmål, der er baseret på kultur og værdier, kan være sværere. Hvis du ikke kan identificere et godt svar, er det tid til at tænke over, om du overhovedet bør have det spørgsmål med. Husk, at for mange spørgsmål risikerer at komplicere rekrutteringsprocessen og skræmme kandidaten væk. Spørgsmål, som for tidligt indsnævrer dit udvalg, er det bedre at gemme til længere fremme i processen.

"Prøv at vove nogle knapt så 'tunge' spørgsmål, men glem ikke,

  at de også skal være baseret på jeres kravprofil."

 

5. Afspejler udvælgelsesspørgsmålene jer? 

Gode udvælgelsesspørgsmål skal have samme tone og stil som stillingsannoncen og karrieresiden. På den måde hjælper du kandidaten med at få et sandfærdigt helhedsbillede af virksomheden. En sjov, frisk annonce, som følges af tunge og kedelige udvælgelsesspørgsmål, giver et fejlagtigt og tvetydigt billede. Prøv at vove nogle knapt så »tunge« spørgsmål, men glem ikke, at de også skal være baseret på jeres kravprofil. Der skal være mening med det, du spørger om, og med, hvordan du spørger. Suppler skalkrav-spørgsmålene med mere spændende og engagerende spørgsmål for at øge interessen og maksimere svarfrekvensen.

Eksempel på forskellige typer udvælgelsesspørgsmål:

Udvælgelsesspørgsmål baseret på skalkrav:

  • Har du kørekort i kategori B?
  • Er du støvallergiker?
  • Er du uddannet inden for xx?

Udvælgelsesspørgsmål baseret på kultur og værdier:

  • Har kunden altid ret?
  • Hvad gør du, hvis en kunde bestiller vare x, men ved levering hævder, at han eller hun bestilte vare y og nu kræver at få den i stedet for?
  • Jeg kan lide at arbejde i team. (Udvælgelsesspørgsmål med graduerede svar)

Få mere at vide om udvælgelsesmetoder

Udvælgelsesspørgsmål baseret på skalkrav er gode til at finde ud af, hvem der er kvalificerede og ukvalificerede til stillingen. Spørgsmål knytter til kultur og værdier kan anvendes som yderligere grundlag for udvælgelse. Men udvælgelsesspørgsmål er bare en metode blandt mange til nemt at identificere, om kandidaten har de kompetencer, man leder efter. Download vores guide til kompetencebaseret rekruttering og få mere at vide om udvælgelsesspørgsmål, kravprofil og udvælgelsesmetoder til at finde den rigtige kandidat til jobbet.

Læs videre her: ’De forskellige steps i rekrutteringsprocessen