blog featured image
 

Utvalgsspørsmål er en god metode for å gjøre en første utvelgelse tidlig i rekrutteringsprosessen. For virksomheter som mottar mange søknader er utvalgsspørsmål svært nyttig for å effektivisere rekrutteringsprosessen. Et utvalgsspørsmål kan brukes for å gi svar på om kandidaten oppfyller de grunnleggende kravene, men også på litt mykere spørsmål som om kandidaten deler arbeidsgivers verdier. Her gir vi deg fem tips om hvordan du kan bruke utvalgsspørsmål i din rekruttering.  


1. Kravprofil og behovsanalyse

For å kunne lage relevante utvalgsspørsmål er det en fordel å ha en kravprofil i bunn, og for å lage en god kravprofil trenger man en behovsanalyse. Tenk over hvilke behov dere har og lag så en kravprofil basert på disse. Er kravprofil inneholder vanligvis både krav og ønskede kvalifikasjoner. Dette kan dreie seg om viktigheten av visse ferdigheter, utdanning, interessefelt og utviklingspotensial.

2. Basert på kravprofilen – er spørsmålet relevant?

Når kravprofilen er satt og du har funnet dine utvalgsspørsmål er neste steg å gjøre en vurdering på om de virkelig er relevante. Hva er formålet med spørsmålet, hva får du ut av å stille det? Unngå unødvendige fremstillinger av krav og ønsker i spørsmålene som kan skremme bort potensielle kandidater, spørsmålene må være rimelige og oppnåelige for målgruppen og spesielt de mest aktuelle kandidatene. Vær også oppmerksom på at dine egne fordommer har lett for å snike seg inn i utvalgsspørsmålene, det er nettopp derfor det er viktig at kravprofilen ligger i bunn.

Tips! Et rekrutteringssystem kan hjelpe deg og rekrutterende ledere med maler for å gjøre en behovsanalyse ut i fra en kravprofil. 

3. Kultur- og verdispørsmål

Utvalgsspørsmål handler ikke bare om å fremheve kandidater med en viss utdanning, erfaring eller kunnskap. De kan også brukes for å få et inntrykk av hvorvidt kandidaten deler deres verdier og syn på bedriftskultur, i tillegg til serviceinnstilling osv. Slike spørsmål kan være litt mer utfordrende å utforme, men er minst like effektive og viktige. Dessuten bidrar spørsmålene til å gi kandidaten et bedre bilde av dere som arbeidsplass.  

Tips! Det er lurt å knytte utvalgsspørsmål om kultur og verdier til et realistisk scenario for stillingen. For eksempel: hvordan håndterer kandidaten en kunde som påstår at hun har rett, når du vet at kunden egentlig tar feil?

4. Hva er et godt svar?

Ved å ha et tydelig standpunkt om hva som er et godt svar basert på bakgrunnen til spørsmålet, kan du ved hjelp av utvalgsspørsmål forenkle det første utvalget med kandidater. Utvalgsspørsmål som er basert på nødvendige krav har ofte tydelige ja- eller nei-svar, mens spørsmål basert på kultur er vanskeligere å vurdere opp mot en fasit. Husk på at mange spørsmål kan komplisere rekrutteringsprosessen for deg, i tillegg til å skremme bort kandidaten. Om du ikke kan identifisere et godt svar på spørsmålet du stiller er det lurt å revurdere spørsmålet.

5. Gir utvalgsspørsmålene et riktig bilde av dere?

Gode utvalgsspørsmål skal ha samme tone og stil som stilingsannonsen og karrieresiden. Totalen av dette er med på å gi kandidaten et helhetlig inntrykk av arbeidsplassen. En stillingsannonse som er enkel og lett i tonen, men som har mange tunge utvalgsspørsmål vil gi et utydelig bilde av dere. Våg heller å skrive enklere spørsmål, men husk at de fortsatt må baseres på kravprofilen. Kompletter kravene med mer engasjerende spørsmål for å øke interessen og maksimere svarprosenten.

Eksempler på ulike typer utvalgsspørsmål

Utvalgsspørsmål basert på krav:

  • Har du førerkort klasse B?
  • Har du truckførerbevis?
  • Har du en bachelorgrad innen økonomi eller finans?
  • Er du over 18 år?

Utvalgsspørsmål basert på kultur og verdier:

  • Har kunden alltid rett?
  • Hva gjør du om en kunde bestiller vare X, men ved levering hevder å ha bestilt vare Y og nå krever å få denne varen i stedet?
  • Jeg er en person som liker å jobbe i team. (Utvalgsspørsmål med graderte svar).

Lykke til med å bruke utvalgsspørsmål!